Luk

Kontakt os

Rektor, Camilla Kofod

Sydkysten Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Sydkysten Gymnasium

Ditte Elsborg , Studievejleder

Camilla Kofod , Rektor

Samfundssproglig

Samfundsfag A - Engelsk A

Det lærer du

Er du nysgerrig på samfundet omkring dig, globaliseringens udfordringer, og kan du lide at kommunikere på engelsk? Så er den samfundssproglige studieretning noget for dig.

I den samfundssproglige studieretning arbejder du med samfundsfaglige og kulturelle problemstillinger nationalt og internationalt og med særligt fokus på historiske, politiske og kulturelle forhold i de engelsksprogede lande. Derudover opnår du et solidt kendskab til det engelske sprog, der klæder dig godt på til at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.

I studieretningen arbejdes der fx med emner som identitetsdannelse i forskellige lande, storbyliv, Brexit, immigration, internationale konflikter og international politik.

Elevprofil:

  • Du er interesseret i sprog og kommunikation i relation til samfundet omkring dig og ønsker at kunne beskrive og anvende argumentationsformer og kommunikationsteknik.
  • Du vil sandsynligvis vælge en uddannelse inden for statskundskab, kulturforståelse, sociologi eller lignende med mulighed for beskæftigelse inden for fx administration.
  • Du ønsker at udvikle kompetencer i sprog og kommunikation i forbindelse med samfundsvidenskabelige forhold.

Studieretning: Samfundsfag A - Engelsk A

Studieturene på 2. år: Egenbetaling mellem 3-5.000 kr. Mulighed for studietur på 3. år med egenbetaling på 5-8.000 kr.

Relevante valgfag: Naturgeografi B, Filosofi C, Innovation C

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer, og du lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.

Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

I samfundsfag A får du en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, såvel i Danmark som internationalt.

Du lærer bl.a. at bruge samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og du udvikler din evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.

STUDIERETNING

Samfundssproglig

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

Kom og besøg os

Links

Der er mange muligheder for at besøge os på Sydkysten Gymnasium.

Måske har du mulighed for at komme i brobygning eller på introkursus her.

I januar slår vi også dørene op og inviterer til orienteringsaften, hvor både lærere og elever står klar til at fortælle om skolen, miljøet og mulighederne.

Du er også meget velkommen til at besøge os på en almindelig skoledag og følge en klasse og få et indtryk af undervisningen.

Kontakt studievejlederen på Sydkysten Gymnasium, og lav en aftale om en besøgsdag.

Sydkysten Gymnasium har adresse på Vejlebrovej 65 i Ishøj

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder studieretningen giver dig

Med en stx-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning      
Samfundsfag A      
Engelsk A      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Fransk A - 2. fremmedsprog      
Historie A      
Spansk A - 2. fremmedsprog      
Engelsk B      
Fransk B - 2. fremmedsprog      
Matematik B      
Tysk B - 2. fremmedsprog      
Biologi C      
Design og arkitektur C - kunstnerisk fag      
Fysik C      
Idræt C      
Kemi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Mediefag C - kunstnerisk fag      
Musik C - kunstnerisk fag      
Naturgeografi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Samfundsfag A      
Biologi B      
Design og arkitektur B      
Fysik B      
Naturgeografi B      
Samfundsfag B      
Tyrkisk B      
Filosofi C      
Innovation C      
Programmering C      
Psykologi C