Biovidenskab

Biologi A - Kemi B

Det lærer du

Drømmer du om at gøre mennesker sundere? På denne linje får du en bred viden om kroppen og naturens mange fantastiske funktioner og processer. Vi undersøger bl.a.

  • hvordan bakterier styrer dit liv
  • hvordan man kan opklare forbrydelser på baggrund af DNA-spor
  • hvordan hjernen reagerer på euforiserende stoffer
  • hvordan sygdomme lige fra abekopper til zika-virus påvirker kroppen
  • hvordan nyere genteknologi fungerer
  • hvordan dine muskler og organer fungerer under fysisk arbejde

Faget kemi er vigtigt som redskab til forståelse af de biokemiske processer. I både biologi og kemi kommer du til at prøve kræfter med mange forskellige typer forsøg i laboratoriet samt feltarbejde i naturen.

Denne studieretning er for dig, der gerne vil læse medicin, bioscience, farmaceut, sygeplejerske og meget mere på universitetet.

Studieretning: Biologi A - Kemi B

 

I biologi A lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode og at gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser.

Du bliver i stand til at vurdere omfattende biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig struktureret om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder samt en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

STUDIERETNING

Biovidenskab

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder studieretningen giver dig

Med en stx-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning      
Biologi A      
Kemi B      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Historie A      
Spansk A - 2. fremmedsprog      
Engelsk B      
Fransk B - 2. fremmedsprog      
Matematik B      
Tysk B - 2. fremmedsprog      
Biologi C      
Design og arkitektur C - kunstnerisk fag      
Fysik C      
Idræt C      
Kemi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Mediefag C - kunstnerisk fag      
Musik C - kunstnerisk fag      
Naturgeografi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Samfundsfag A      
Biologi B      
Design og arkitektur B      
Fysik B      
Naturgeografi B      
Samfundsfag B      
Tyrkisk B      
Filosofi C      
Innovation C      
Programmering C      
Psykologi C