Medievidenskab

Engelsk A – Mediefag A

Det lærer du

Er du fascineret af filmens magiske verden? Har du lyst til at blive klogere på den rolle, medierne spiller i vores samfund, herunder den engelsksprogede verden? Og brænder du selv efter at komme ud med et kamera og lave dine egne film og medieproduktioner?

Som et af de eneste steder i landet kan du på denne studieretning få Mediefag på A-niveau.

Du bliver knivskarp til at forholde dig kritisk til det moderne, globale mediebombardement og kommer til at rapportere om dine oplevelser på både sociale medier og i trykte medier. Du får et digitalkamera stillet til rådighed og lærer at producere film, tv-spots, videoessays og lave dine egne mediekampagner i samarbejde med Station Next i Filmbyen og TV2 Lorry.

Studieretning: Engelsk A - Mediefag A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer, og du lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.

Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

I mediefag A arbejder du aktivt, kreativt og innovativt med at producere og analysere medier. I alle tre år arbejder du med at omsætte teori til praksis gennem en række film- og medieproduktioner. Du vil også skulle samarbejde med mediefolk fra branchen og eksterne virksomheder.

STUDIERETNING

Medievidenskab

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder studieretningen giver dig

Med en stx-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning      
Engelsk A      
Mediefag A      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Historie A      
Spansk A - 2. fremmedsprog      
Engelsk B      
Fransk B - 2. fremmedsprog      
Matematik B      
Tysk B - 2. fremmedsprog      
Biologi C      
Design og arkitektur C - kunstnerisk fag      
Fysik C      
Idræt C      
Kemi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Mediefag C - kunstnerisk fag      
Musik C - kunstnerisk fag      
Naturgeografi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Samfundsfag A      
Biologi B      
Design og arkitektur B      
Fysik B      
Naturgeografi B      
Samfundsfag B      
Tyrkisk B      
Filosofi C      
Innovation C      
Programmering C      
Psykologi C