Samfundsfaglig

Samfundsfag A - Matematik A

Det lærer du

Er du nysgerrig på samfundet omkring dig? Og interesserer du dig for at forstå de bagvedliggende økonomiske og politiske strukturer, der påvirker det internationale samfund? Så er den samfundsfaglige studieretning noget for dig.

I den samfundsfaglige studieretning arbejder du med politiske strukturer nationalt og internationalt, økonomisk politik samt konsekvenser af forskellige politiske initiativer. Via matematisk kendskab lærer du også at forholde dig kritisk og analyserende til de tal, der ofte danner baggrund for politiske tiltag.

I studieretningen arbejder du med emner som valgdeltagelse og vælgeradfærd, ulighed og konsekvenser af internationale, økonomiske og politiske kriser. 

Elevprofil:

  • Du er interesseret i samfundsdebatten og følger med i politik og økonomi, samt hvordan de to emner hænger sammen.
  • Du vil sandsynligvis vælge en uddannelse inden for økonomi og handel.
  • Du ønsker at udvikle kompetencer inden for matematik i forbindelse med samfundsvidenskabelige forhold.

Studieretning: Samfundsfag A - Matematik A

I samfundsfag A får du en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, såvel i Danmark som internationalt.

Du lærer bl.a. at bruge samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og du udvikler din evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

STUDIERETNING

Samfundsfaglig

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder studieretningen giver dig

Med en stx-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Samfundsfag A      
Matematik A      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Historie A      
Spansk A - 2. fremmedsprog      
Engelsk B      
Fransk B - 2. fremmedsprog      
Matematik B      
Tysk B - 2. fremmedsprog      
Biologi C      
Design og arkitektur C - kunstnerisk fag      
Fysik C      
Idræt C      
Kemi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Mediefag C - kunstnerisk fag      
Musik C - kunstnerisk fag      
Naturgeografi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Samfundsfag A      
Biologi B      
Design og arkitektur B      
Fysik B      
Naturgeografi B      
Samfundsfag B      
Tyrkisk B      
Filosofi C      
Innovation C      
Programmering C      
Psykologi C