Luk

Kontakt os

Rektor, Camilla Kofod

Sydkysten Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Sydkysten Gymnasium

Ditte Elsborg , Studievejleder

Camilla Kofod , Rektor

Samfundsfaglig

Samfundsfag A - Matematik A

Det lærer du

Er du nysgerrig på samfundet omkring dig? Og interesserer du dig for at forstå de bagvedliggende økonomiske og politiske strukturer, der påvirker det internationale samfund? Så er den samfundsfaglige studieretning noget for dig.

I den samfundsfaglige studieretning arbejder du med politiske strukturer nationalt og internationalt, økonomisk politik samt konsekvenser af forskellige politiske initiativer. Via matematisk kendskab lærer du også at forholde dig kritisk og analyserende til de tal, der ofte danner baggrund for politiske tiltag.

I studieretningen arbejder du med emner som valgdeltagelse og vælgeradfærd, ulighed og konsekvenser af internationale, økonomiske og politiske kriser. 

Elevprofil:

  • Du er interesseret i samfundsdebatten og følger med i politik og økonomi, samt hvordan de to emner hænger sammen.
  • Du vil sandsynligvis vælge en uddannelse inden for økonomi og handel.
  • Du ønsker at udvikle kompetencer inden for matematik i forbindelse med samfundsvidenskabelige forhold.

Studieretning: Samfundsfag A - Matematik A

Studieturene på 2. år: Egenbetaling mellem 3-5.000 kr. Mulighed for studietur på 3. år med egenbetaling på 5-8.000 kr.

Relevante valgfag: Filosofi C, Innovation C

I samfundsfag A får du en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, såvel i Danmark som internationalt.

Du lærer bl.a. at bruge samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og du udvikler din evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

STUDIERETNING

Samfundsfaglig

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

Kom og besøg os

Links

Der er mange muligheder for at besøge os på Sydkysten Gymnasium.

Måske har du mulighed for at komme i brobygning eller på introkursus her.

I januar slår vi også dørene op og inviterer til orienteringsaften, hvor både lærere og elever står klar til at fortælle om skolen, miljøet og mulighederne.

Du er også meget velkommen til at besøge os på en almindelig skoledag og følge en klasse og få et indtryk af undervisningen.

Kontakt studievejlederen på Sydkysten Gymnasium, og lav en aftale om en besøgsdag.

Sydkysten Gymnasium har adresse på Vejlebrovej 65 i Ishøj

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder studieretningen giver dig

Med en stx-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag