Samfundssproglig

Samfundsfag A - Engelsk A

Det lærer du

Er du nysgerrig på samfundet omkring dig, globaliseringens udfordringer, og kan du lide at kommunikere på engelsk? Så er den samfundssproglige studieretning noget for dig.

I den samfundssproglige studieretning arbejder du med samfundsfaglige og kulturelle problemstillinger nationalt og internationalt og med særligt fokus på historiske, politiske og kulturelle forhold i de engelsksprogede lande. Derudover opnår du et solidt kendskab til det engelske sprog, der klæder dig godt på til at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.

I studieretningen arbejdes der fx med emner som identitetsdannelse i forskellige lande, storbyliv, Brexit, immigration, internationale konflikter og international politik.

Elevprofil:

  • Du er interesseret i sprog og kommunikation i relation til samfundet omkring dig og ønsker at kunne beskrive og anvende argumentationsformer og kommunikationsteknik.
  • Du vil sandsynligvis vælge en uddannelse inden for statskundskab, kulturforståelse, sociologi eller lignende med mulighed for beskæftigelse inden for fx administration.
  • Du ønsker at udvikle kompetencer i sprog og kommunikation i forbindelse med samfundsvidenskabelige forhold.

Studieretning: Samfundsfag A - Engelsk A

I samfundsfag A får du en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, såvel i Danmark som internationalt.

Du lærer bl.a. at bruge samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og du udvikler din evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer, og du lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.

Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

STUDIERETNING

Samfundssproglig

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder studieretningen giver dig

Med en stx-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning      
Samfundsfag A      
Engelsk A      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Historie A      
Spansk A - 2. fremmedsprog      
Engelsk B      
Fransk B - 2. fremmedsprog      
Matematik B      
Tysk B - 2. fremmedsprog      
Biologi C      
Design og arkitektur C - kunstnerisk fag      
Fysik C      
Idræt C      
Kemi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Mediefag C - kunstnerisk fag      
Musik C - kunstnerisk fag      
Naturgeografi C - 3. naturvidenskabelige fag      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Matematik A      
Samfundsfag A      
Biologi B      
Design og arkitektur B      
Fysik B      
Naturgeografi B      
Samfundsfag B      
Tyrkisk B      
Filosofi C      
Innovation C      
Programmering C      
Psykologi C