Teknologi

Teknologi A - Design B

Det lærer du

Kan du lide at arbejde innovativt og finde på løsninger? Så er teknologifaget noget for dig. I teknologi udvikler vi teknologiske løsninger på samfundsmæssige problemstillinger. Vi arbejder produktorienteret, så du lærer at tegne tekniske tegninger og du kommer i værksteder fx laboratoriet og maskinværkstedet og udarbejder produkter - det kunne fx være en pantmaskine til emballage, et cykelstativ der forhindrer tyveri eller et filter til vandhanen der kan filtrere pesticider fra drikkevandet.

I design arbejder vi kreativt, innovativt og projektorienteret med designprocesser. Vi arbejder med at designe og producere forskellige produkter, så som møbler, belysning eller beklædning. Vi arbejder med grafisk design, arkitektur, 3d-modeller og logoer mm. Vi tager på virksomhedsbesøg samt ekskursioner, hvor vi får en fornemmelse for den betydning design har for vores hverdag.

Studieretning: Teknologi A - Design B

I teknologi A lærer du om sammenhængen mellem samfundsmæssige problemstillinger og teknologiske løsninger. Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden lærer du bl.a. at udvikle og fremstille et produkt og at tage hensyn til samspillet mellem konstruktion, produktion, markedsføring m.m.

I design B arbejder du både teoretisk og praktisk med designprocessen.

Du får forståelse for samspillet mellem form og funktion og for designprocessens sammenhæng med æstetik, teknologi og innovation.

STUDIERETNING

Teknologi A - Design B

KOM I GANG

Sådan bliver du optaget

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder studieretningen giver dig

Teknologi forbereder dig til at læse til fx ingeniør eller arkitekt. Bygningskonstruktør eller multimediedesigner er andre gode bud på din fremtid.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning
     
Teknologi A      
Design B      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
Kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation IT C/Informatik C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Kommunikation og IT A      
Matematik A      
Teknologi A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Mediefag B      
Musik B      
Programmering B      
Samfundsfag B      
Tysk B      
Astronomi C      
Design og arkitektur C      
Erhvervsøkonomi C      
Fransk C      
Idræt C      
Innovation C      
Mediefag C      
Musik C      
Musik og lydproduktion C      
Programmering C      
Psykologi C      
Retorik C      
Statik og styrkelære C      
Statistik C      
Tysk C