Biotek

Bioteknologi A - Matematik A

Det lærer du

Er gensplejsning, DNA-profiler, enzymer og big data noget for dig? Så er det denne studieretning med bioteknologi A og matematik A, du skal vælge.

Her arbejder du bl.a. med genteknologi og enzymer, og du bliver klogere på, hvordan det kan anvendes i industrien. Du undersøger biologiske organismer, og du får viden inden for forskning og produktudvikling, bl.a. via besøg på universiteter og virksomheder.

Matematik A gør det muligt at arbejde med matematiske ræsonnementer og matematisk teori. Det gør det muligt at udføre statistisk databehandling og se, om der er sammenhæng mellem forsøg og virkelighed.

Studieretning: Bioteknologi A - Matematik  A

I bioteknologi A får du undervisning i såvel klassiske biologiske som klassiske kemiske emner. Men du får også kendskab til bioteknologiens betydning inden for sygdomsbehandling, fødevareteknologi, forædling samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller.

Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

STUDIERETNING

Bioteknologi A - Matematik A

KOM I GANG

Sådan bliver du optaget

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder, studieretningen giver dig

Med denne studieretning kan du fx læse til læge, dyrlæge eller biologi på universitet; bioanalytiker, laborant eller sygeplejerske på en professionshøjskole; eller miljøteknolog på erhvervsakademiet.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser, de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag.

Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning
     
Bioteknologi A      
Matematik A      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
Kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation IT C/Informatik C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Kommunikation og IT A      
Matematik A      
Teknologi A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Mediefag B      
Musik B      
Programmering B      
Samfundsfag B      
Tysk B      
Astronomi C      
Design og arkitektur C      
Erhvervsøkonomi C      
Fransk C      
Idræt C      
Innovation C      
Mediefag C      
Musik C      
Musik og lydproduktion C      
Programmering C      
Psykologi C      
Retorik C      
Statik og styrkelære C      
Statistik C      
Tysk C