Naturvidenskab

Matematik A - Fysik A

Det lærer du

Er du interesseret i arbejdet med at finde bæredygtige løsninger inden for fremtidens energi og i at optimere planetens ressourcer generelt? Så er det dig, vi skal bruge på studieretningen Naturvidenskab på Sydkysten Gymnasium.

I fysik udfører vi forsøg inden for bl.a. bevægelse og kræfter, elektriske fænomener og atom- og kernefysik. Ved hjælp af naturlovene i fysik prøver vi at forstå verden omkring os. I matematik bearbejder vi den indsamlede data og opstiller matematiske modeller, fx for at eftervise Ohms lov.

Studieretning: Matematik A - Fysik A

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller.

Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

Ved hjælp af naturlovene i fysik prøver vi at forstå verden omkring os. I fysik A udfører vi forsøg inden for bl.a. bevægelse og kræfter, elektriske fænomener og atom- og kernefysik. 

STUDIERETNING

Matematik A - Fysik A

KOM I GANG

Sådan bliver du optaget

EFTER GYMNASIET

Se hvilke muligheder studieretningen giver dig

Du kan vælge at læse videre på universitetet på fx medicinstudiet eller på IT Universitetet. Du kan også vælge at læse til ingeniør.

På ug.dk's "Adgangskortet" kan du læse om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til.

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og mulige valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af uddannelserne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning
     
Matematik A      
Fysik A      
Obligatoriske fag
     
Dansk A      
Teknikfag A      
Engelsk B      
Fysik B      
Idehistorie B      
Kemi B      
Matematik B      
Teknologi B      
Biologi C      
Kommunikation IT C/Informatik C      
Samfundsfag C      
Valgfag
     
Engelsk A      
Fysik A      
Kemi A      
Kommunikation og IT A      
Matematik A      
Teknologi A      
Biologi B      
Design B      
Idræt B      
Mediefag B      
Musik B      
Programmering B      
Samfundsfag B      
Tysk B      
Astronomi C      
Design og arkitektur C      
Erhvervsøkonomi C      
Fransk C      
Idræt C      
Innovation C      
Mediefag C      
Musik C      
Musik og lydproduktion C      
Programmering C      
Psykologi C      
Retorik C      
Statik og styrkelære C      
Statistik C      
Tysk C