Luk

Kontakt os

Vejledning om EUD, EUX, GYM og 10. klasse

For alle andre henvendelser

Whistleblowerordning for elever

Whistleblowerordning for elever

Links

På NEXT ønsker vi at skabe et godt og trygt undervisningsmiljø. Her er omdrejningspunktet, at elever og kursister oplever, at de bliver mødt på en anerkendende og respektfuld måde. Derfor er det også vigtigt at huske, at hver enkelt elev og kursist skal opføre sig på en respektfuld måde i forhold til andre elever, kursister og medarbejdere på NEXT.

For at sikre et godt og trygt undervisningsmiljø, har vi lavet en whistleblowerordning, som kan bruges af:

 • elever/studerende/kursister på NEXT
 • tidligere elever/studerende/kursister på NEXT
 • kommende elever med et aftalt uddannelsesforløb på NEXT

 • +

  Hvad kan jeg indberette til whistleblowerordningen?

  Du kan indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold der vedrører NEXT. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd, herunder bestikkelse, korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, underslæb, seksuel chikane eller anden grov chikane.

  Sagen bliver undersøgt nærmere, når du har indberettet. Her afdækkes omfanget af det, du har indberettet.

  Undersøgelsen kan føre til, at sagen henlægges som grundløs eller, at sagen vurderes videre i forhold til sanktioner. I sidstnævnte tilfælde vil handlingen afhænge af det indberettede forholds karakter:

  • omhandler sagen sexchikane eller anden ligestillet grænseoverskridende adfærd begået af NEXT ansatte, kan det have ansættelsesmæssige konsekvenser for pågældende.
  • Hvis sagen omhandler en elev og/eller kursist på NEXT, kan det medføre disciplinære sanktioner i form af advarsel eller bortvisning
 • +

  Hvem modtager min indberetning?

  Din indberetning bliver modtaget og læst af whistleblowerenheden som består af 3 ledere på NEXT fra henholdsvis HR-afdelingen og ledelsessekretariatet.

  Whistleblowerenheden har udvidet tavshedspligt i forhold til din indberetning. Det betyder, at de ikke må dele oplysninger om dig (navn mm.) med andre, hverken på NEXT eller udenfor NEXT. Enheden skal samtidig overholde reglerne om GDPR og NEXTs persondatapolitik.

 • +

  Hvad kan jeg ikke indberette til whistleblowerordningen?

  Du kan ikke lave indberetninger, der handler om fx:

  • Indhold og kvalitet i din undervisning
  • Eksamensresultater
  • Karakterer
 • +

  Kan min indberetning blive afvist af NEXT Uddannelse København?

  Er din indberetning ikke omfattet af whistleblowerordningen, vil du få besked via whistleblowersystemet.

  Du får også vejledning, hvis der er andre ordninger, som du i stedet kan lave en indberetning til.

  Har du ikke ønsket at oplyse dit navn ved indberetning til whistleblowerordningen, er det muligt, at NEXT ikke kan gå videre med din indberetning. Det kan for eksempel være en indberetning, der kan have stor konsekvens for den indberettede, og hvor det ikke er muligt at komme i dybden på grund af anonymiteten.

  Du opfordres derfor til at oplyse dit navn og efternavn ved din indberetning.

  Forvaltningslovenes regler om aktindsigt kan medføre, at du ikke altid kan være anonym. Dette gælder i de tilfælde, hvor du indberetter med fuldt navn på dig selv. Din identitet kan dog ikke afsløres, uden dit samtykke hertil i forbindelse med aktindsigtsanmodninger, jf. lovens §§ 25 og 26.

 • +

  Din indberetning af forhold skal ske i god tro

  God tro betyder, at du havde en rimelig grund til at tro, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og disse oplysninger var omfattet af whistleblowerordningen.

 • +

  Whistleblowerordning for elever/studerende/kursister

  Hvis du laver en indberetning, bliver du oftest selv part i sagen. Det skyldes partsbegrebet i forvaltningsloven. Du kan dermed blive omfattet af partshøringsregler, begrundelseskrav og andre forvaltningsmæssige rettigheder.

  Ordningen for elever er oprettet på frivillig basis og er i videst muligt omfang lavet i overensstemmelse med de regler, der følger af lov om beskyttelse af whistleblowere. Elever er imidlertid ikke direkte omfattet af loven og lovens beskyttelse.

 • +

  Hvem kan jeg klage til, hvis jeg ikke er tilfreds med whistleblowerordningens behandling af min indberetning?

  Der findes ikke en klageinstans for whistleblowerordningen.

  Du kan læse mere om NEXTs studie- og ordensregler og øvrige politikker gældende for dit uddannelsesforløb på NEXT.

  Læs NEXTs studie- og ordensregler.

WHISTLEBLOWERORDNING FOR ELEVER

Whistleblower-ordningen skal altså kun bruges, når man oplever, at de normale kanaler ikke kan bruges