Luk

Kontakt os

Vejledning om EUD, EUX, GYM og 10. klasse

For alle andre henvendelser

Whistleblowerordning for elever

Whistleblowerordning for elever

Links

Whistleblowerordning på NEXT

NEXT har en whistleblowerordning for elever og kursister på NEXT, hvor alle alvorlige forhold kan indberettes fortroligt og anonymt.

En whistleblowerordning er en fortrolig rapporteringskanal. Den er et særligt supplement til de sædvanlige kommunikationskanaler, og den kan bruges til indberetning om alvorlige forhold. Det kan være mistanke eller viden om chikane, seksuelle krænkelser eller andre kritisable eller ulovlige forhold.

Vil du klage over undervisningen, en eksamen eller noget helt tredje i forbindelse med din uddannelse, skal du stadig henvende dig til fx din underviser eller leder på uddannelsen, en studievejleder eller lignende.

Whistleblowerordningen skal altså kun bruges, når man oplever, at de normale kanaler ikke kan bruges.

Håndtering af indberetninger

NEXT har indgået et samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten for at sikre, at alle indberetninger behandles upartisk og med høj grad af fortrolighed og sikkerhed. Advokatfirmaet modtager og screener alle indberetninger, som foretages via en sikker platform.

Viser den indledende screening, at det indberettede forhold er omfattet af ordningen, vil indberetningen blive undersøgt i samarbejde med skolens HR og andre relevante parter.

WHISTLEBLOWERORDNING FOR ELEVER

Whistleblower-ordningen skal altså kun bruges, når man oplever, at de normale kanaler ikke kan bruges