Luk

Kontakt os

VEJLEDNING om EUD, EUX, GYM OG 10. KLASSE

For alle andre henvendelser

Brobygning

Brobygning mellem folkeskoler og NEXTs erhvervsuddannelser

Brobygning på NEXT

Brobygning på NEXT har fokus på, at eleverne prøver værktøj, materialer og metoder fra erhvervsuddannelser. Det gør de eksempelvis i frisørsalonen eller i tømrerværkstedet.

Målet er, at eleverne bliver mere bevidste om egne skills og de mange muligheder, ungdomsuddannelser giver.

Undervisning på vores skoler foregår i specialindrettede faglokaler i samme miljø, hvor grundforløb 1-elever også undervises.

ELEV I BROBYGNING

Jeg vidste ikke, at der var så mange muligheder og mange erhvervsuddannelser, som fører en til den uddannelse, man vil have.

Elever i 8. klasse skal opleve ungdomsuddannelser i 5 dage i alt.

3 dage på en erhvervsskole og 2 dage på et gymnasium.

Klasserne bliver automatisk tilmeldt et forløb.

Formålet med introdagene er at give eleverne viden om deres muligheder og afsøge deres evner og interesser, inden de skal vælge ungdomsuddannelse.

Introforløbene giver også en fornemmelse af studiemiljøet på erhvervsskoler og gymnasier. 

Praktisk information om introdage

Mødetiden på alle adresser er kl. 09.15-13.45 ved hovedindgangen.

Det er en god ide, hvis du på forhånd har inddelt klassen i grupper på 3-4 elever i hver gruppe.

Introdagene er udviklet i samarbejde med Copenhagen Skills.

Læs mere om introdage på Copenhagen Skills' hjemmeside.

Vores fagpakker varer 3-5 dage og udbydes delvist online. 

Et fagpakke-forløb giver elever i 9. eller 10. klasse mulighed for at afprøve forskellige fag og metoder. Det giver dem et indblik i miljøet på skolen og arbejdsformen i de specialindrettede undervisningslokaler.

Eleverne klædes også på med vigtig information om erhvervsuddannelserne opbygning, adgangskrav m.m.

 

 • +

  Health & Business

  Målgruppe: 9. klasse- 10. klasse

  Lokation: NEXT Ishøj & NEXT Nørrebro

  På Health & Business er der fokus på sundhed, velvære og forretningsforståelse.

  Eleverne afprøver arbejdsopgaver og metoder som:

  • Frisør
  • Kosmetiker
  • Fitness-uddannet
  • Business-uddannet.

  Eleverne får kendskab til og afprøver teknikker til pleje af kroppen, huden og håret med allergi- og miljøvenlige produkter. Derudover prøver de kræfter med kundeservice og udvikler en forretningsforståelse i et fagområde, hvor gode kunderelationer er vigtige. Der kan både arbejdes med enkelte opgaver, små projekter, individuelt eller i grupper.

  En del af forløbet består i generel uddannelsesvejledning, og eleverne præsenteres for erhvervsuddannelsernes opbygning, adgangskrav og studieliv.

  Målet er, at eleverne bliver mere afklaret i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse.

 • +

  Business

  Målgruppe: 9. klasse- 10. klasse

  Lokation: NEXT Ishøj, NEXT Ballerup & NEXT Nørrebro

  På business-forløbet kommer kreativitet og forståelse for økonomi i spil.

  Eleverne arbejder praktisk og teoretisk, både med deres hænder og digitalt, når de eksempelvis skal skabe et logo til en virksomhed eller udarbejde en virksomhedsplan.

  Eleverne afprøver arbejdsopgaver og metoder fra uddannelserne:

  • Detailhandel
  • Handelsuddannelsen
  • EUX business
  • Eventkoordinator.

  Eleverne får indblik i handelsfagenes mange muligheder. Det kan eksempelvis være opbygning af en forretning, hvor en målgruppeanalyse danner bagrund for indkøb af varer, kampagner og fysisk butiksindretning.

  En del af forløbet består i generel uddannelsesvejledning, og eleverne præsenteres for erhvervsuddannelsernes opbygning, adgangskrav og studieliv.

  Målet er, at eleverne bliver mere afklaret i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse.

 • +

  Business på tværs af EUD, EUX og HHX

  Målgruppe: 9. klasse-10. klasse

  Lokation: NEXT Ballerup

  Forløbet er for elever, der synes iværksætteri og business er spændende, og for dem der kan lide at arbejde med egne innovative ideer.

  Eleverne får mulighed for at opbygge et virksomhedskoncept med metoder og teori på tværs af business på EUD, EUX og HHX.

  Casen er Papirøen, som er et planlagt byggeprojekt i Københavns Havn, der skal stå færdigt i ca. 2024. Det skal være alle københavneres værested og udflugtsmål for turister. Der vil blive mulighed for at købe/leje lejligheder. Det er planen, at øen udstyres med spændende butikker, Food Hall, restauranter, lækkert hotel samt et avanceret vandkulturhus.

  Papirø-Casen afholdes over 5 dage. Undervejs får eleverne kendskab til forskellige forretningsmodeller inden for salg, afsætning og økonomi og skal bruge dem i udviklingen af deres virksomhed. Der lægges vægt på innovative ideer i løsningen af casen.

  Casen er opbygget, så eleverne får en god fornemmelse af, hvilke opgaver i casen, der er EUD-, EUX- og HHX-relaterede. Måden at tilegne sig ny viden på i de tre uddannelser indgår som en naturlig del i casen. På den måde bliver de mere bevidst om, hvilken uddannelsestype, de bedst kan lide at arbejde med.

 • +

  Building & Construction og Programming & Electronics

  Målgruppe: 9. klasse – 10. klasse

  Lokation: NEXT Nørrebro og NEXT Emdrup

  På det kombinerede forløb arbejder eleverne med teknikker og materialer indenfor flere forskellige faglige områder.

  På NEXT Emdrup får eleverne et indblik i industriens verden og prøver kræfter med specialiserede maskiner.

  På NEXT Nørrebro arbejdes der med byggematerialer, når elevernes arbejdstegninger skal gøres til virkelighed.

  Eleverne kommer til at arbejde praktisk med et udvalg af fag indenfor byggeri og industri. Forløbet giver eleverne en fornemmelse for stemningen og arbejdsmetoderne på erhvervsskolen.

   

  En del af forløbet består i generel uddannelsesvejledning, og eleverne præsenteres for erhvervsuddannelsernes (EUD og EUX) opbygning, adgangskrav og studieliv.

  Målet er, at eleverne bliver mere afklaret i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse.

På et tema- og kombinationsforløb er undervisningen tema- eller projektstyret. 

Tema- og kombinationsforløb varer 3-5 dage.

Formålet med forløbet er, at vise erhvervsuddannelsernes mange muligheder og arbejdsmetoder på tværs af forskellige fag.

Tema- og kombinationsforløb er for 9. og 10. klasse.

 

 • +

  Skab din egen virksomhed

  Målgruppe: 9. klasse- 10. klasse

  Lokationer: NEXT Ballerup, NEXT, Nørrebro, NEXT Ishøj, online

  Eleverne skal arbejde med et koncept for deres egen virksomhed i grupper eller enkeltvist. De kan udvikle en forretningsplan, et website, tænke på målgruppe og udvikle et produkt.

  Produktet kan enten bygges 1:1, som en prototype/model i mindre størrelsesforhold eller bestå af skitser og arbejdstegninger.

  Undervejs i forløbet stifter eleverne bekendtskab med forskellige metoder indenfor businessområdet, samt building & construction.

  Afslutningsvis præsenteres alle virksomhederne for resten af holdet.

  Indholdet og den faglige vægtning kan variere fra forløb til forløb, afhængig af undervisningsfaciliteter m.m.

 • +

  Fremtidens bæredygtige skole

  Målgruppe: 9.klasse – 10. klasse

  Lokationer: NEXT Nørrebro, NEXT Ballerup, online

  På dette forløb kommer eleverne til at arbejde med bæredygtigt byggeri, når de skal bygge en model af en bæredygtig skole. De samarbejder i grupper og tager stilling til design, materialer, budget og indretning. De arbejder med plantegninger og opmåling og stifter også bekendtskab til markedsføring og målgrupper.

  Undervejs i forløbet arbejder eleverne forskellige metoder indenfor businessområdet og building & construction.

  Afslutningsvis præsenteres alle ideer, modeller og plancher for resten af klassen.

  Indholdet og den faglige vægtning kan variere fra forløb til forløb, afhængig af undervisningsfaciliteter m.m.

 • +

  Planlæg og byg et event

  Målgruppe: 9.klasse – 10.klasse

  Afdelinger: NEXT Ishøj, NEXT Ballerup, NEXT Nørrebro, online

  Eleverne skal gruppevist forberede en fest eller event. De skal tage højde for budget, lokation, målgruppe, afvikling og indretning.

  Elementer af indretningen kan enten bygges 1:1, som en prototype/ model i mindre størrelsesforhold eller bestå af website, skitser eller arbejdstegninger. Der kan også arbejdes med dekoration og styling af deltagere.

  Undervejs i forløbet stifter eleverne bekendtskab med forskellige metoder indenfor businessområdet, health, samt building & construction.

  Afslutningsvist præsenteres ideer, modeller og designs for resten af klassen.

  Indholdet og den faglige vægtning kan variere fra forløb til forløb, afhængig af undervisningsfaciliteter m.m.

KONTAKT

Har du spørgsmål, ring til Yvonne Skov Grønlund

For elever

Brobygning er er tilbud til dig, der vil klædes godt på til at træffe de rigtige uddannelsesvalg.

Du kommer til at arbejde med dine hænder i specialiserede faglokaler og afprøver dine evner, både i forhold til det teoretiske og det praktisk arbejde.

Vi tilbyder brobygning på:

 • NEXT Nørrebro
 • NEXT Ishøj
 • NEXT Ballerup
 • NEXT Emdrup

Tag fat i din UU-vejleder, hvis du har lyst til at komme på brobygning på NEXT.

9. klasse

Går du i 9. klasse, kan du deltage i brobygningsforløb, som introducerer dig til dine mange uddannelsesmuligheder efter folkeskolen.

10. klasse

Når du går i 10. klasse, er det obligatorisk, at du deltager i brobygning.

Du skal vælge mindst to forskellige uddannelser, og mindst én af dem skal være en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse.

FOR FORÆLDRE

Læs mere om, hvordan du som forældre kan tale med unge om uddannelsesvalg