Oplæring i udlandet (OPU) og Erasmus+

Grib muligheden, tag noget af din uddannelse i udlandet

Som elev på NEXT har du gode muligheder for en anderledes og lærerig hverdag i udlandet.

Erasmus+

Tag 3 uger på læreplads- eller undervisningsophold i Europa (Erasmus+ program).

Eramus+ gælder for alle erhvervsuddannelser, eux-uddannelser og gymnasiale uddannelser.

Oplæring i udlandet

Alle, der er i gang med en erhvervs- eller eux-uddannelse, kan tage på oplæring i udlandet.

Find en læreplads i udlandet, når du er på dit hovedforløb på en erhvervsuddannelse.

Gennem Erasmus+-programmet kan du komme til et europæisk land i 3 uger på dit uddannelsesforløb på enten en erhvervs- eller gymnasial uddannelse.

Opholdet kan både være et læreplads- og undervisningsforløb, alt efter hvad du ønsker. Forløbet på ca. 3 uger indgår som en del af din uddannelse og vil derfor ikke få indflydelse på længden af din uddannelsesperiode.

NEXT søger hvert år tilskud til lærepladser for sine elever og har haft mere end 320 elever af sted til forskellige destinationer i Europa.

De eneste udgifter du har er til mad og lommepenge – resten, som udgifter til transport og indkvartering, står NEXT for.

For at komme af sted skal du som minimum kunne klare dig rimeligt på engelsk og have lyst til at kaste dig ud i en fremmed kultur.

Opholdet foregår oftest på en erhvervsuddannelses grundforløb 2 og har til formål at give dig indblik i, hvordan det er at arbejde i et andet land.

Som elev på de gymnasiale uddannelser hhx og htx kan du også komme på udlandsophold gennem Erasmus+ programmet.

Det kræver blot, at din skole finder opholdet relevant og vil godkende, at du er væk i nogle uger.

Som hhx-elev kan du måske have glæde af at gøre dig praktiske erfaringer med et andet sprog og kultur.

Og som htx-elev kan det måske være relevant at komme i praktik på fx et laboratorium i udlandet.

Læs rejsebreve fra NEXT.

Du kan tage oplæring i hele verden. Du kan dog ikke tage oplæring i lande, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

Du har mulighed for at tage et eller flere af dine oplæringsophold i et andet land, og du må gerne tage al din oplæring i udlandet – enten al oplæring i samme land, eller i flere forskellige lande.

Oplæring i udlandet (OPU) er en meritordning og betyder, at det du lærer i den udenlandske virksomhed, kan indgå i stedet for oplæring i en dansk virksomhed.

Vi anbefaler, at du minimum tager afsted 3 måneder, for at få det bedste ud af dit ophold i udlandet.

NEXT skal godkende, at du i en periode kan være i oplæring i en udenlandsk virksomhed. Når det er gjort, og du har en kontrakt og check-liste med den udenlandske virksomhed, kan du komme afsted.

Du skal have bestået Grundforløb 2, før du kan tage afsted.

Hold dig opdateret om Udenrigsministeriets rejsevejledninger på deres hjemmeside.

Tag afsted på 2 måder: 

  • Skoleudsendelse
  • Udstationering

Skoleudsendelse er for dig, der ikke har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.

Udstationering er for dig, der har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.

OPLÆRING I UDLANDET

Camilla er i lære i Norge

Skoleudsendelse

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale (kontrakt med en virksomhed), er det skolen, der udsender dig og dermed også skolen, og i nogen tilfælde det faglige udvalg, der skal godkende din læreplads i udlandet.

Hvis du er i skoleoplæring, kan du også tage afsted via skoleudsendelse.

Når lærepladsen er blevet godkendt, skal der laves en aftale mellem dig, lærepladsen og skolen. 

Udstationering

Har du en uddannelsesaftale (kontrakt) med en dansk virksomhed, skal du aftale med virksomheden, om du kan tage en del af din læreplads i udlandet.

Det vil i praksis foregå som en udstationering, hvor din danske virksomhed laver en aftale med den udenlandske virksomhed.

Den danske virksomhed har stadig ansvaret for de forpligtelser, de har i kraft af uddannelsesaftalen.

TAG UD OG REJSE

Der er mange muligheder for at komme ud og rejse på NEXT.

Det er sjovt, anderledes, udfordrende og lærerigt.

Grib chancen og kom afsted!

Kontakt os

Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian kan hjælpe dig med at få styr på de formelle krav og mulighederne for tilskud m.m.

Benedicte Stokkeby Koch
bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen
mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen
brl@nextkbh.dk – for SOP (Skoleoplæring)

DOWNLOAD VORES FOLDER OM OPLÆRING I UDLANDET (OPU)

Download folderen, og læs mere om, hvordan du forbereder dig til oplæring i udlandet