Skoleoplæring

Det professionelle alternativ for dig, som ikke har fundet en læreplads

Skoleoplæring på NEXT

En lang række uddannelser udbydes med skoleoplæring – det professionelle alternativ for dig, som endnu ikke har en læreplads.

På NEXT tilbyder vi 17 uddannelser med skoleoplæring.

Find en liste over, hvilke uddannelser der udbyder skoleoplæring på ug.dk.

Målet med skoleoplæringen er, at du skal ud og have en ordinær læreplads i en virksomhed, og derfor skal du være opsøgende for at finde en "rigtig" læreplads - også mens du er i skoleoplæring.

Hos NEXT Skoleoplæringscenter prioriterer vi, at du skal have en læreplads.

Der findes forskellige aftaler, som du kan indgå med virksomheder om en læreplads:

 1. En ordinær aftale, som gælder hele dit uddannelsesforløb
 2. En restlæreaftale
 3. En kort uddannelsesaftale
 4. En delaftale
 5. VFO (virksomhedsforlagt oplæring) i korte perioder á 1 uge fulgt op af en delaftale, kort aftale og restlære

Næsten som at være elev/lærling i en virksomhed

Når du er i skoleoplæring, fungerer skoleoplæringscentret som din virksomhed/”mester”. Her bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til den uddannelse, du går på.

Du møder på arbejde i skoleoplæringscentret og har en arbejdsdag – helt ligesom i en almindelig virksomhed. Som udgangspunkt er skoleoplæringen midlertidig, og mens du er i et forløb hos os, skal du stadig være aktiv for at få en læreplads (kontrakt) med en virksomhed.

Det at være i skoleoplæring er en helt unik mulighed for at fortsætte din uddannelse og erstatter at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed.

Der er tale om et ansættelseslignende forhold, hvor du dog ikke har tre måneders prøvetid, som du ville have haft i en virksomhed.

Du er heller ikke omfattet af ferieloven. Det vil sige, at du ikke er berettiget til ferie, mens du er i skoleoplæring.

Du optjener heller ikke ferie og feriegodtgørelse til det efterfølgende ferieår – med mindre du altså har en delaftale (her er du lønmodtager i aftaleperioden). Her er du nemlig omfattet af ferieloven.

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Din læreplads starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Lærepladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn, når du er i lære.
  1. forløb på din læreplads
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til lærepladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. forløb på din læreplads
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, fagprøve eller en eksamen. Du modtager dit bevis, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skoleforløb og læreplads varierer alt efter uddannelse

Hvornår kan jeg komme i skoleoplæring?

Så snart du har fuldført grundforløbet, kan du blive optaget i skoleoplæringscentret. Og en måned efter du er blevet optaget, kan du begynde din skoleoplæring. 

Du kan også komme i skoleoplæring, hvis du uforskyldt mister din læreplads, hvis din oplæringsvirksomhed fx går konkurs, eller der sker andre uforudsete ting.

Hvem kan blive optaget i skoleoplæring?
Der er flere muligheder for at blive optaget i skoleoplæring. Du kan bl.a. blive optaget, hvis du:

 • Har gennemført et trin af uddannelsen med en uddannelsesaftale
 • Uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale
 • Har gennemført en kort uddannelsesaftale
 • Har bestået grundforløb 2 og overgår til hovedforløb

Hvor lang tid kan skoleoplæringen vare?
Du kan være i skoleoplæring frem til, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Du skal også opfylde EMMA-kravene for at kunne starte i skoleoplæring.

KRAV TIL LÆRLINGE I SKOLEOPLÆRING

Opfyld EMMA-kravene

Det er vigtigt, at du opfylder kravene om at være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt søgende (EMMA), mens du er i skoleoplæring.

Det betyder, at du fortsat skal søge efter en ordinær læreplads i skoleoplæringsforløbet, og at du skal være indstillet på at tage en læreplads inden for en anden (beslægtet) uddannelse, end den du umiddelbart havde ønsket.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du miste retten til at være i skoleoplæring, og så bliver du udmeldt fra din uddannelse.

Økonomi

Du får ikke løn, mens du er tilknyttet skoleoplæringscentret, som du ville få i en virksomhed, men i stedet får du en skoleoplæringsydelse.

Denne ydelse bliver udbetalt månedsvis bagud og regnes som A-indkomst. Derfor skal skoleoplæringen tilbageholde A-skat.

Lærlinge under 18 år: 3.813 kr. pr. måned

Lærlinge på 18 år og derover:

 • Lærlinge på 1. år af hovedforløbet: 9.126 kr. pr. måned
 • Lærlinge på 2. år af hovedforløbet: 10.045 kr. pr. måned
 • Lærlinge på 3. år af hovedforløbet: 11.111 kr. pr. måned
 • Lærlinge på 4. år og derover på hovedforløbet: 13.078 kr. pr. måned

Hvis du får kontanthjælp eller anden form for overførselsindkomst, kan du ikke modtage skoleoplæringsydelse.

BEFORDRING
Når du er lærling i NEXT Uddannelse Københavns skoleoplæringscenter, er der en række forhold vedrørende befordring, som du skal være opmærksom på.

Læs mere om befordringsgodtgørelse for skoleoplæringslærlinge her

LÆRLINGEHÅNDBOGEN

Alt du skal vide om skoleoplæring.

Her står alt om de generelle regler for skoleoplæringen, om de tilskud du kan søge, forsikring og meget mere.