Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

next som arbejdsplads

Et stort fællesskab

Links

Vores vision er ambitiøs, og vores virkelighed er udfordrende.

Vi vil være det bedste sted at være og lære, og vi vil være det for mange forskellige mennesker, mange forskellige steder.

Vi skal rumme både elite og bredde. Vi skal lytte til den omverden, vi laver uddannelse til og til de elever og kursister, vi laver uddannelse for.

Vores størrelse forpligter, og vi tager derfor et større ansvar for at bidrage til samfund og uddannelsespolitik i fremtiden.

Som jobsøgende på NEXT Uddannelse København er du omfattet af vores privatlivspolitik

Job på NEXT

er du vores nye kollega?

Job på NEXT

Links

Uanset hvilket job du får hos os, vil du blive en del af en afdeling eller et lærerkollegium, hvor dine opgaver og din dagligdag foregår sammen med dygtige og ambitiøse kollegaer.

Dine udviklingsmuligheder drøfter du løbende med din leder, og hvert år bliver du inviteret til en medarbejderudviklingssamtale.

På NEXT ønsker vi, at alle ansatte løbende udvikler sig fagligt i forhold til deres funktion.

På den måde sikrer vi, at alle ansatte kan lykkes med de opgaver, de bliver stillet, samt at der er fokus på de mål og visioner, som NEXT arbejder hen imod.

Elev eller praktikant på NEXT
Som elev eller praktikant på NEXT får du rig mulighed for at teste dine kompetencer af i praksis.

NEXT har elever inden for kontor, ejendomsservice, it, mediegrafiker, eventkoordinator og snedker. Behovet for nye elever drøftes løbende, og der ansættes som hovedregel kun elever ved stillingsopslag.

NEXT har i 2017 haft ulønnet praktikanter inden for kontor, bygning/pedel, undervisning, projekt/dataindsamling, it, værkstedsassistent, service.

Har du spørgsmål? Kontakt Charlotte Eriksen på ce@nextkbh.dk

MTU på next

Formålet med MTU (medarbejdertrivselsundersøgelse) er at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives på NEXT. F

Foruden den overordnede trivsel, belyses tilfredsheden med en række øvrige forhold, såsom ledelse, samarbejde og ansættelsesforhold.

Undersøgelsen skal identificere de indsatsområder, der bør arbejdes med løbende for at gøre NEXT til en endnu bedre arbejdsplads i tiden fremover.

MTU'en er et udviklingsværktøj, man som medarbejder og leder sammen skal bruge i det løbende og videre arbejde med medarbejdertilfredshed og trivsel.

NEXT har derfor stor fokus på MTU-opfølgningsarbejdet, og det er her, at det egentlige værdiskabende arbejde – nemlig dialogen om resultaterne i ledelsen og mellem ledere og medarbejdere – begynder.

APV på next

På NEXT bliver der lavet en APV (arbejdspladsvurdering) for hver afdeling.

Vurderingerne gennemføres i forbindelse med medarbejdertrivselsundersøgelsen og kortlægger både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø og belyser eventuelle problemer.

Udover at være et lovkrav er APV’en et vigtigt strategisk redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet og arbejde systematisk med det.

Alle får her mulighed for at give deres vurdering af arbejdsmiljøet og til at gå i dialog med hinanden, bl.a. om de løsninger, der skal til for at forbedre det.

Et stort fællesskab

Som ansat på NEXT bliver du en del af et stort fællesskab.

Et fællesskab fordelt på 13 adresser i Storkøbenhavn, hvorfra der uddannes over 8000 elever årligt.

Arbejdsmiljøpolitik

NEXT har fokus på:

  • at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte
  • at arbejde både strategisk og systematisk med arbejdsmiljøet
  • at arbejdsmiljøindsatsen understøtter kerneopgaven, er forankret i kulturen og er en integreret del af det daglige arbejde på alle organisatoriske niveauer
  • at fremme den forebyggende indsats, bl.a. i relation til arbejdsskader og fravær
  • at skabe rammer og udvikle redskaber som kan være med til at strukturere arbejdsmiljøarbejdet, så det er muligt at handle proaktivt frem for problemløsende

Alle ansatte på NEXT har en fælles interesse og et fælles ansvar for at fremme et godt, sikkert samt helhedsorienteret arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøindsatsen skal være handlings- og effektorienteret.

For at opnå effekt og engagement på alle niveauer, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige roller og ansvar på de enkelte niveauer.

Ledelsen på NEXT indgår som en aktiv del af arbejdet med arbejdsmiljøet. Og har en central rolle i den fælles bestræbelse på at skabe, fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø.