Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

bliv klogere på NEXT

læs om vores ambitioner, strategier, nøgletal og meget mere

Vi gør eleven klar til næste skridt

NEXT tilbyder en bred palette af ungdomsuddannelser og efteruddannelseskurser:

 • 40 erhvervsuddannelser
 • 10 eux-uddannelser
 • 4 gymnasieuddannelser fordelt på 6 gymnasier  
 • 5 retninger i 10. klasse
 • 200 kurser


NEXT ønsker at være en fremtidssikret skole, der står stærkt i forhold til fremtidige uddannelsespolitiske og økonomiske krav.

Vi ønsker at give de unge i Storkøbenhavn en langt bedre mulighed for at vælge og gennemføre en attraktiv uddannelse, der passer til den enkelte. 

ELEV PÅ NEXT

NEXT giver mig muligheden for at vælge blandt mange uddannelser - det er fedt

NEXT - Udannelse København

Én skole - mange muligheder

vores ambition

Links

Den teknologiske udvikling betyder, at vi står på tærsklen til en endnu mere digital og automatiseret verden, end vi kender den. Samtidig betyder de senere års udvikling på arbejdsmarkedet, at Danmark i dag og i de kommende år vil mangle kvalificeret arbejdskraft på en række områder.

NEXT vil bidrage til at løse denne udfordring ved at skabe et bedre og bredere uddannelsesudbud i Storkøbenhavn.

Den overordnede målsætning for vores uddannelser er at uddanne dygtige unge og efteruddanne kursister, så virksomhederne kontinuerligt har den arbejdskraft, der er behov for. Det er en vigtig samfundsopgave.

Samtidig vil vi arbejde for at sikre, at de unge vælger den rette hylde i forhold til motivation, talent og potentiale.

Hele denne ambition opsummeres af vores uddannelseshjul, der illustrerer de unges vej gennem uddannelsessystemet fra grundskolen til videregående uddannelse eller arbejdsmarkedet, og med mulighed for voksen- og efteruddannelse.

Med vores dygtige undervisere som drivkraft både kan og vil vi hjælpe alle derhen, hvor de bedst udfolder deres kvaliteter, så de får en god uddannelse og et godt arbejdsliv.

vedtægter

next er underlagt en række love og styres af skolens vedtægter

nøgletal

next i tal - dyk ned i trivsel, fuldførelse og meget mere

Værdisæt & adfærdsregler

Links

NEXT har opstillet et værdisæt og en række adfærdsregler. De skal sikre, at NEXT er en rummelig skole og arbejdsplads, hvor der er plads til alle, der ønsker at uddanne sig:

 • På NEXT har alle uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.

 • Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religions-udøvelse for en privat sag.

 • Elever og studerende på NEXT arbejder sammen på tværs af køn, religion og etnicitet.

 • Dialogen mellem skolens medarbejdere og skolens elever - samt eleverne imellem - hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.

 • NEXT tilbyder et fagligt kompetent læringsmiljø i alle sine uddannelser og forventer, at alle elever og studerende deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen.

 • På NEXT kender alle elever og studerende deres rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsesforløbet og får løbende og præcis information om, hvordan de klarer sig i uddannelsen.

 • NEXT inddrager forældrene i samarbejdet om den enkelte elevs uddannelse, indtil eleven er personlig myndig (18 år). Skolen forventer, at forældrene møder op og aktivt deltager i forældremøder og støtter op om elevens deltagelse i undervisningen og skolens sociale liv.

 • Skoleområdets regler om elevernes og de studerendes studieaktivitet og adfærd er enkle, klare og håndhæves med konsekvens.