Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

NEXT KORT FORTALT

Kort fortalt om NEXT

STRATEGI 2025

Vi er i gang med at skabe fremtidens erhvervs- og gymnasieskole. Frem mod 2025 vil vi udvikle og drive bedre uddannelse i hele Storkøbenhavn.

ELEV PÅ NEXT

NEXT giver mig muligheden for at vælge blandt mange uddannelser - det er fedt

NEXT rummer mange forskellige erhvervs-, ungdoms- og efteruddannelser, så vi kan matche næsten alle fremtidsdrømme – uanset talent og interesse. 

Vi tilbyder:

 • 40 erhvervsuddannelser
 • 10 eux-uddannelser
 • 4 gymnasieuddannelser fordelt på 6 gymnasier  
 • 5 retninger i 10. klasse
 • 200 kurser

Pejlemærker for strategi 2025

Vi vil som uddannelsesinstitution være med til at sætte aftryk på verden:

 • Verdensmålene skal indarbejdes i undervisningen, og NEXT-elever skal som færdiguddannende have viden og kompetencer til at være med til at skabe en bæredygtig verden.

 • Samtidig forpligter vi os til at drive vores skoler bæredygtigt, både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

 • På NEXT skal vi eksperimentere med forskellige former for undervisning, som skal kobles tæt til virkeligheden, så den giver mening for eleverne.

 • NEXTs læringskultur skal både for lærere og elever være præget af mod og selvtillid, så alle eksperimenterer, lærer og bliver klogere – også af de ting, som går galt.


 • NEXTs elever uddanner sig til en fremtid, hvor konstant forandring er et grundvilkår, og de har behov for flere kompetencer end fagfaglige. Vi skal som uddannelsesinstitution have skarpt fokus på samarbejde, kritisk tænkning, kreativitet/innovation og kommunikation.

 • NEXT skal samtidig udbygge og forbedre den allerede stærke position inden for STEM-uddannelserne og være endnu bedre til at fastholde og vejlede eleverne i retning mod dem.

FOKUSOMRÅDER

Fokusområder til strategi 2025

NEXT uddannelseshjul

NEXT ønsker at give unge i Storkøbenhavn adgang til en bedre og bredere mulighed for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, som for den unge er attraktiv, motiverende og passende. I kraft af sin brede pallette af ungdomsuddannelser inden for både eud, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelse, har NEXT en unik mulighed for at gøre netop dette og at introducere unge og unge voksne til forskellige muligheder for uddannelse. 

NEXT prioriterer derfor også vejledningen på tværs af ungdoms-uddannelsesudbuddet og styrker afklaringsforløb ved bl.a. at udfordre den unge på sit uddannelsesvalg og hjælpe med at finde netop dét sted, hvor eleven kan trives og bruge sit potentiale bedst.

Uddannelseshjulet giver også mulighed for at sikre optimale forhold ved eventuelt omvalg af ungdomsuddannelse. Alt sammen begynder med, at uddannelsesområderne på NEXT - sammen med eleven - finder den uddannelse, hvor eleven lykkes bedst.

VEDTÆGTER

NEXT er underlagt en række love og styres af skolens vedtægter

NØGLETAL

NEXT i tal - dyk ned i trivsel, fuldførelse og meget mere

Værdisæt & adfærdsregler

NEXT har opstillet et værdisæt og en række adfærdsregler. De skal sikre, at NEXT er en rummelig skole og arbejdsplads, hvor der er plads til alle, der ønsker at uddanne sig:

 • På NEXT har alle uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.

 • Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religions-udøvelse for en privat sag.

 • Elever og studerende på NEXT arbejder sammen på tværs af køn, religion og etnicitet.

 • Dialogen mellem skolens medarbejdere og skolens elever - samt eleverne imellem - hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.

 • NEXT tilbyder et fagligt kompetent læringsmiljø i alle sine uddannelser og forventer, at alle elever og studerende deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen.

 • På NEXT kender alle elever og studerende deres rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsesforløbet og får løbende og præcis information om, hvordan de klarer sig i uddannelsen.

 • NEXT inddrager forældrene i samarbejdet om den enkelte elevs uddannelse, indtil eleven er personlig myndig (18 år). Skolen forventer, at forældrene møder op og aktivt deltager i forældremøder og støtter op om elevens deltagelse i undervisningen og skolens sociale liv.

 • Skoleområdets regler om elevernes og de studerendes studieaktivitet og adfærd er enkle, klare og håndhæves med konsekvens.