Eux Business & Medie

Tag en eux Business & Medie-uddannelse

Links

NEXT Uddannelse København tilbyder en eux business uddannelse med medietoning.

Med eux Business & Medie får du både en studenterhue og et fagbevis på bare 4 år.

Undervisningen er case- og projektbaseret

Undervisningen tager udgangspunkt i den virkelighed, der udspiller sig i virksomhederne. Det foregår case- og projektbaseret.

Alle fag på uddannelsen har medier som deres omdrejningspunkt.

Dine fag

På businessdelen har du:

 • Virksomhedsøkonomi
 • Matematik
 • Organisation
 • IT og samfundsfag

På mediesiden har du:

 • Grundlæggende medieemner
 • Digitale medier
 • Musik og lyd produktion
 • Innovation
 • Fag der berører e-sport

Mediekompetencer er efterspurgte

Arbejdsmarkedet vil i fremtiden efterspørge flere medarbejdere med mediekompetencer. Med eux Business & Medie kommer du til at arbejde med businessfag kombineret med mediefag.

Bliv ansat som konsulent i mediebranchen eller i offentlige og private virksomheder.

Uddannelsen tilbydes på Københavns Mediegymnasium på Frederiksberg.

Læs videre på erhvervsakademi eller universitetet

Med både en studenterhue og et fagbevis har du mulighed for at læse videre eller gå i oplæring i en virksomhed.

Læs videre på et erhvervsakademi, en professionsbacheloruddannelse eller et universitet.

Tag en businessuddannelse

Fagretningen peger mod NEXTs businessuddannelser

EUX BUSINESS-UDDANNELSE

Hvad er en eux business-uddannelse?

Eux-uddannelsen består af et grundforløb, et studieår og et hovedforløb.

Uddannelsen er bygget op som en almindelig erhvervsuddannelse, der indeholder både læreplads og den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen.

Grundfag og valgfag på uddannelsen er dog skiftet ud med fag på gymnasialt niveau.

Søg ind & opstart

Skolestart

 • 14. august 2023

Ansøgningsfrist

 • 1. juli 2023

Dine fag

For at klæde dig så godt som muligt på til at træffe dit valg af grundforløb 2 og videre uddannelse, introduceres du her til alle de specifikke fag, der ligger i din valgte fagretning.

Du får også fag som fx dansk, kommunikation, arbejdsplanlægning og metodelære. Du vil opleve, at alle de teoretiske fag spiller sammen med de faglige fag, så alt, du lærer, kan omsættes til praksis.

Du kommer i klasse med andre eux-elever, der har valgt samme fagretning, så I har et fælles undervisningsmiljø. Du bliver også en del af et fælles studiemiljø med sociale aktiviteter på tværs af eux-uddannelserne.

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

Her går du

Du kan læse eux Business & Medie på Københavns Mediegymnasium på Frederiksberg