Eux Building og Construction

Valg af fagretning

Links

På eux kombinerer du en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag

Går du i gang samme år, som du afslutter 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløbets 1. del (GF1). Du kan også starte på GF1, hvis det er mindre end 2 år siden at du gik ud af 9. eller 10. klasse.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Du binder dig ikke til at skulle vælge en uddannelse inden for den fagretning, du tager, og er du i tvivl om dit valg af fagretning, bruger vi de første to uger af grundforløb 1 til at hjælpe dig med at vælge rigtigt.

Fagretningen eux building & construction ligger på Optagelse.dk under området ”teknologi, byggeri og transport”.

Uddannelser

Fagretningen peger mod 3 uddannelser

Eux Building & Construction

Kan du lide at bruge dine hænder, og vil du se, hvordan streger på en tegning bliver til en ny bygning eller bro?

Søg ind & opstart

Skolestart

  • 12. august 2024
  • 22. januar 2025 (kun Building & Construction)

Ansøgningsfrist

  • 1. marts 2024 (til skolestart i august)
  • 1. november 2024 (til skolestart i januar)

Dine fag

For at klæde dig så godt som muligt på til at træffe dit valg af grundforløb 2 og videre uddannelse, introduceres du her til alle de specifikke uddannelsesfaglige fag, der ligger i din valgte fagretning.

Du får også fag som fx dansk, kommunikation, arbejdsplanlægning og metodelære. Du vil opleve, at alle de teoretiske fag spiller sammen med de faglige fag, så alt du lærer kan omsættes til praksis.

Du kommer i klasse med andre eux-elever, der har valgt samme fagretning, så I har et fælles undervisningsmiljø. Du bliver også en del af et fælles studiemiljø med sociale aktiviteter på tværs af eux-uddannelserne.

ADGANGSKRAV

Læs mere om adgangskrav for eux

KONTAKT

Har du spørgsmål? Ring til NEXT uddannelsesrådgivning

Her går du

Du kan læse uddannelsen på Nørrebro.

OPTAGELSE

Søg ind via Optagelse.dk

Når du søger ind på fagretningen på Optagelse.dk, skal du vælge eux building & construction under området ”teknologi, byggeri og transport”.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning, som kan guide dig på vej.

Tlf.: 3388 0300.