Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

spørgsmål om eux-uddannelser

spørgsmål om NEXT

Luk

vi hjælper dig på vej

NEXT karriere

Sara & Christine

NEXT karriere

Louise & Jakob

NEXT karriere

Helle Vivi & Helle

eux-eventkoordinator

Det kommer du til at arbejde med

Vælger du en eux-eventkoordinatoruddannelse kombinerer du en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Det betyder, at du både får en studenterhue og bliver faglært, når du er færdig.

Som eventkoordinator/eventmanager planlægger og koordinerer du større begivenheder som for eksempel kulturelle arrangementer, konferencer, koncerter, bryllupper og andre former for events.

Sammen med dine kunder skaber du de rette oplevelser, og får det hele til at spille.

Eux-eventkoordinator

Det er en uddannelse, hvor der virkelig er afveksling

Det lærer du

På uddannelsen lærer du blandt andet at idéudvikle, at designe oplevelser, at indgå kontrakter og aftaler, at markedsføre events samt lave projektplaner og gennemføre dem. 

Du bliver god til at designe "oplevelsen", så den passer til kunden, gæsterne og deltagerne. Og du vil blive i stand til at styre et projekt fra start til slut.

I praktikken skal du sammen med dine kollegaer samarbejde med forskellige kunder, underleverandører og samarbejdspartnere. På den måde bliver du vant til at arbejde med projekter og opgaver fra den "virkelige verden", og ikke mindst lærer du at arbejde selvstændigt med diverse opgaver. 

Dine fag
På grundforløb 2 bliver du undervist i fag som afsætning, erhvervsøkonomi, it, dansk og engelsk.

På hovedforløbet har du spændende fag som bl.a. oplevelsesdesign, idéudvikling og projektledelse. Alle fag som klæder dig godt på til et alsidigt job som eventkoordinator. 

Gymnasiefag

Hvis du vil videreuddanne dig, giver de gymnasiefag du har som eux-eventkoordinator, dig også mulighed for at læse videre.

Gymnasiefagene er blandt andet dansk A, engelsk B og it B. Afhængigt af fagretningerne har du for eksempel matematik B, psykologi C og innovation C.

Hvor det er muligt, vil fagene blive kombineret, så der er tæt sammenhæng mellem gymnasie- og eventkoordinatorfagene, så du kan fornemme en sammenhæng i de ting du lærer. Det er med til at gøre uddannelsen som eux-eventkoordinator helt unik.

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • De studiekompetencegivende fag er dansk A, engelsk B, It B samt en række fag, der afhænger af din fagretning.
  Studiekompetence
 • Du skal udarbejde et eksamensprojekt og en større skriftlig opgave.
  Prøve
 • Det første praktikforløb starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn under din praktik.
  1. praktikforløb
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til praktikpladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. praktikforløb
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en fagprøve.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Du modtager fagprøvebeviset, når du har bestået.
  Fagprøve

*Skole- og praktikforløb varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Eux-eventkoordinatoruddannelsen består af grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

I hovedforløbet ligger der først et studiekompetenceforløb, hvor du får en række gymnasiefag. Forløbet afsluttes med en prøve, og herefter er du klar til at komme i praktik.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet. 

Hovedforløbet til eventkoordinator varer cirka 2 år. Det veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en fagprøve.

 

Praktik og skolepraktik

Links

På eux business veksler du mellem at have skoleophold, også kaldet grund- og hovedforløb, og praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed.

De fleste finder en praktikplads under studiekompetenceforløbet.

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolen hjælper dig gerne på vej.

Du har mulighed for at tage praktikopholdet i skolens praktikcenter, hvis du ikke kan finde en praktikplads.

En skolepraktik kan kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed, og du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en praktikaftale. 

For at komme i skolepraktik skal du ligeledes være opmærksom på de krav, som skal opfyldes. Læs mere her.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du også vælge at tage dit praktikophold i udlandet - både for en kortere og længere periode.

 

 

Studietur

I løbet af uddannelsen kommer du på en studietur.

Den kunne fx gå til Berlin, Amsterdam eller et andet sted i Europa.

Adgangskrav

det skal du være opmærksom på, inden du starter

Uddannelsen har adgangsbegrænsning.

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller 2 skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik.

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og deltage i en samtale.

Hvis du skal starte direkte på hovedforløbet, skal du have en praktikaftale, inden du starter.

SØG IND & OPSTART

Ansøgningsfrist grundforløb 1
Løbende tilmelding 

Ansøgningsfrist grundforløb 2

 • 1. maj 2018 til opstart i august 2018
 • 1. november 2018 til opstart i januar 2019

Skolestart grundforløb 1

 • 13. august 2018
 • 21. januar 2019

Skolestart grundforløb 2

 • 13. august 2018
 • 21. januar 2019

fra 9. eller 10. klasse

Links

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse - eller hvis du er gået ud af skolen for under et år siden - skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del. På grundforløbet bliver du bredt introduceret til eux.

Du kommer i klasse med andre eux-elever, der har valgt samme fagretning, så I har et fælles undervisningsmiljø. Du bliver også en del af et fælles studiemiljø med sociale aktiviteter på tværs af eux-uddannelserne.

Når du søger under erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til eux-eventkoordinator hedder Eux Business og ligger under hovedområdet: Kontor, handel og forretningsservice.

14 mdr. siden du gik i skole

Links

Hvis du tog din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mere end et år siden, og hvis du er under 25 år, begynder du din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (også kaldet GF2).

Det varer 20 uger og giver dig de faglige færdigheder til at starte på hovedforløbet.

Du skal senest efter grundforløb 2 have fundet en praktikplads i en virksomhed eller være optaget i skolepraktik på skolens praktikcenter, hvis det er muligt på den uddannelse, du har valgt.

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, kan du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Forløbet tilrettelægges, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen, og uddannelsen vil som regel være kortere end en erhvervsuddannelse for unge under 25 år.

Eux - praktisk studentereksamen

tag to uddannelser i én - bliv student & faglært på 4 år

Her går du

Uddannelsen foregår på flere af skolen adresser.

Grundforløb 2 kan du vælge at tage i Ballerup, Ishøj eller på Nørrebro. Men hovedforløbet er kun i Ballerup.

Se alle NEXTs adresser her.

DET MED SU/LØN

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

Har du en praktikaftale med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder.

Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

Eud

Mindre læsning og mere praktik - vælg en eud

Arbejde eller læse videre?

Som færdig eux-eventkoordinator får du både en studenterhue og bliver faglært.

Derfor kan du vælge at læse videre på et erhvervsakademi, en professionsbacheloruddannelse eller på universitetet. 

Du har altså mulighed for at få et job i eventbranchen, hvor du kan være med til at arrangere events, eller du kan supplere din viden med mere uddannelse.

kom i gang

vil du starte på eux, tilmeld dig på optagelse.dk