Luk
Luk

Kontakt os

VEJLEDNING om eud

For alle andre henvendelser

teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen

Husk ansøgningsfristen 1. maj til skolestart 15. august 2022!

Det kommer du til at arbejde med

Fra opstilling af Orange Scene på Roskilde Festival til afvikling af en kunstudstilling i Paris eller London. Som teater-, event- og AV-tekniker beskæftiger du dig med alle typer af arrangementer.

Du er med i hele processen. Du står for indkøb af materialer, og du sørger for, at det elektroniske udstyr fungerer. Du har overblik og sans for detaljen.

 

teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen

Det er fedt at komme ind på et venue, opsætte et show eller en forestilling og være med til at skabe gode oplevelser for folk

Det lærer du

Links

Uddannelsen er delt op i trin, og du kan afslutte med forskellige specialer:

 1. Trin 1: Teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent
 2. Trin 2: Teatertekniker eller eventtekniker med speciale i enten lyd eller lys


Trin 1: Produktionsassistent
 
Du lærer at opsætte og nedtage lyd-, lys- og sceneteknisk udstyr.

Det omfatter ligeledes materialekendskab, kulissefremstilling, produktionsplanlægning samt at kunne håndtere og afvikle forestillinger og events.

Vælger du at tage assistentuddannelsen, vil du få et bredt fundament, som gør det muligt at assistere både ved teaterforestillinger, festivaler og andre events. På TEA lægger vi vægt på samarbejde og kommunikation.

 

Trin 2: Produktionstekniker 

På trin 2 specialiserer du dig i et af følgende områder:

Med specialet teatertekniker arbejder du hovedsageligt med sceneteknik, hvilket omfatter fremstilling af rekvisitter og dekorationer samt produktionsplanlægning.

Som teatertekniker opnår du også grundlæggende færdigheder inden for lyd- og lysproduktion.

Under specialet eventekniker er der to retninger: Speciale i audioteknik (Lyd) og speciale i illuminationsteknik (Lys). Her udbygges dit kendskab til både udstyr, software m.m. På trin 2 er der muligheder for en større differentiering for den enkelte elev.

Uddannelsen består af følgende trin og specialer:

 • Teater-, Event- og AV-teknisk produktionsassistent (trin 1)
 • Teatertekniker (trin 1+2)
 • Eventekniker med speciale i audioteknik (trin 1+2)
 • Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik (trin 1+2)
 • Av-tekniker (trin 1+2) (på NEXT udbyder vi IKKE AV-speciale på trin 2)

Du kan arbejde på museer eller teatre, men du kan også få job i forbindelse med festivaler eller udstillingsmesser. Der er en vis ledighed i faget, og en del ansættelser er tidsbegrænsede.

Det er muligt at supplere med efteruddannelse gennem AMU-kurser indenfor foto-, film-, tv- og redaktionel produktion.

Nogle vælger også at læse videre til designteknolog eller visuel kommunikation.

Kreativt miljø

På adressen er der helt nye og moderne undervisningslokaler.

Du bliver en del af et kreativt miljø, hvor bl.a. fotografer, mediegrafikere og møbelsnedkere holder til.

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 3,5 år.
Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 3 år.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolen, så er grundforløb 1 (GF1) for dig

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for. Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden, at du gik ud af 9. klasse, og højst to år siden at du afsluttede 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på grundforløb 2.

Grundforløb 2

Afsluttede du folkeskolen for over seks måneder siden, og ved du, hvilken uddannelse du ønsker, så er grundforløb 2 (GF2) for dig

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet den uddannelse, du har valgt og giver dig færdigheder til at komme på hovedforløbet.

For dig der er over 25 år
Hvis du er fyldt 25 år og er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, får du i forbindelse med din opstart på uddannelsen en realkompetencevurdering. Her kigger man på din erhvervserfaring og ser på, om du kan få noget merit.

Alt efter din erfaring skal du starte på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet.

Hovedforløb med læreplads

Links

Efter grundforløb 2 fortsætter du på hovedforløbet

For at komme videre til hovedforløbet er det dog et krav, at du har fundet en læreplads hos en relevant virksomhed. 

Hovedforløbet til teater-, event- og AV-tekniker varer 2,5 år og veksler mellem skoleundervisning og læreplads. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du kan læse mere om hovedforløbet her.

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist:
1. maj 2022 (til skolestart i august)
1. november 2022 (til skolestart i januar)

Skolestart:
15. august 2022
25. januar 2023

 

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, såfremt der er ledige pladser. 

Skolestart:
27. januar 2022
15. august 2022

 

Inden du starter, er det vigtigt, at du har styr på adgangskrav og ansøgningsproceduren. Du skal nemlig sende en motiveret ansøgning og andre bilag, da uddannelsen er en kvoteuddannelse med et begrænset antal pladser. 

Hvis du er så heldig at have en læreplads, er du garanteret en plads på uddannelsen - hvis ikke til den førstkommende skolestart, så til den næste.

Adgangskrav

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2 skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik til eksamen og have bestået folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden være erklæret uddannelsesparat.

Læs mere om adgangskrav, optagelse og prøveregler her.

Ansøgningsprocedure

Jeg har sikret mig en læreplads
Hvis du er så heldig, at lærepladsen er i hus, skal du sende uddannelsesaftalen til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Husk at sende originaludgaven og husk at den skal være underskrevet.

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind
For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, gøre følgende:

 1. Du skriver en motiveret ansøgning
 2. Dernæst søger du ind på uddannelsen via Optagelse.dk. Her vedhæfter du:
  * Din motiverede ansøgning
  * CV
  * Eksamensbeviser
  * Kursusbeviser og udtalelser, samt et billede af dig selv
 3. Hvis alt går godt, vil du blive indkaldt til en kvotesamtale, hvorefter du enten vil blive optaget eller få afslag. Hvis du ikke bliver indkaldt til en kvotesamtale, vil du få et afslag. Du hører fra os i din e-Boks

 

Optagelseskriterier
Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du har undersøgt fremtidige muligheder for at få en læreplads
 • Du som minimum kan demonstrere et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen med lyd, lys og sceneteknik
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du er i stand til at sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer

Søg ind

Links

For at starte på uddannelsen skal du søge ind på Optagelse.dk

Kommer du direkte fra 9. klasse og/eller skal søge ind på grundforløbets 1. del, skal du vælge en såkaldt fagretning. Fagretningerne er inddelt i fire hovedområder. Du skal vælge Media & Design, som ligger under hovedområdet teknologi, byggeri og transport.

Har du brug for hjælp?
Det kan være lidt bøvlet og forvirrende at tilmelde sig en uddannelse på Optagelse.dk. Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig på vej. Ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00 og få hjælp og vejledning. 

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Hvis du vil vide mere om dine muligheder, satser m.m. klik her.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

LÆREPLADS I UDLANDET

Har du mod på en anderledes hverdag?

Find din læreplads i udlandet

Besøg os

kom forbi og se, hvor uddannelsen ligger

Kurser og efteruddannelse

har du lyst til endnu mere uddannelse?

Her går du

Uddannelsen ligger 5 min. fra Nørrebro Station.

Find kontaktoplysninger her

NEXT Uddannelsesrådgivning
... er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk


SU-teamet
... guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Praktikcenter
... hvis du vil vide mere om at søge læreplads, om uddannelsesaftaler eller have info om skolepraktik mm, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 


Læreplads i udlandet
... hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for SKP

 

NEXT Virksomhed
... hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev i lære. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter her.


Andre spørgsmål
... du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Andre har også kigget på

måske er du også interesseret i en af vores andre uddannelser