Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Næste skolestart 16. august - ansøgningsfrist senest 1. maj!

Det kommer du til at arbejde med

Fra opstilling af Orange Scene på Roskilde Festival til afvikling af en kunstudstilling i Paris eller London. Som teater-, event- og AV-tekniker beskæftiger du dig med alle typer af arrangementer.

Du er med i hele processen. Du står for indkøb af materialer, og du sørger for, at det elektroniske udstyr fungerer. Du har overblik og sans for detaljen.

 

teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen

Det er fedt at være på settet af events og være med til at skabe nogle gode oplevelser for folk

Det lærer du

Links

Uddannelsen er delt op i trin, og du kan afslutte med forskellige specialer:

 1. trin: teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent
 2. trin: teatertekniker, eventtekniker med speciale i enten lyd eller lys.


Trin 1: Produktionsassistent
 
Du lærer at opsætte og nedtage lyd-, lys- og sceneteknisk udstyr.

Det omfatter ligeledes materialekendskab, kulissefremstilling, produktionsplanlægning, samt at kunne håndtere og afvikle forestillinger og events.

Vælger du at tage assistentuddannelsen, vil du få et bredt fundament, som gør det muligt at assistere både ved teaterforestillinger, festivaller og andre events. På TEA lægger vi vægt på samarbejde og kommunikation

 

Trin 2: Produktions-tekniker 

På trin 2, specialiserer du dig i et af følgende områder:

Med specialet teatertekniker arbejder du hovedsagligt med sceneteknik, hvilket omfatter fremstilling af rekvisitter og dekorationer, samt produktionsplanlægning.

Som teatertekniker opnår du også grundlæggende færdigheder inden for lyd og lys produktion.

Under specialet Eventekniker er der to retninger, speciale i audioteknik (Lyd) og speciale i illuminationsteknik (Lys). Her udbygges dine kendskabet til både udstyr, software m.m. På trin 2 er der muligheder for en større differentiering for den enkelte elev.

Uddannelsen består af følgende trin og specialer:

 • Teater-, Event- og AV-teknisk produktionsassistent (trin 1)
 • Teatertekniker (trin 1+2)
 • Eventekniker med speciale i audioteknik (trin 1+2)
 • Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik (trin 1+2)
 • Av-tekniker (trin 1+2) På NEXT udbyder vi IKKE AV-speciale på trin 2

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge den uddannelse, du vil fortsætte på. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Det første praktikforløb starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn under din praktik.
  1. praktikforløb
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til praktikpladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. praktikforløb
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du modtager svendebrevet, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skole og praktikforløb varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har taget deres afgangseksamen for mere end et år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet.

Hovedforløbet varer 3 ½ år medmindre du stopper efter trin 1, så varer det kun 1 ½ år. Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. 

Praktik & skolepraktik

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold, også kaldet grund- og hovedforløb, og praktikforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed.

Nogle finder en praktikplads inden de starter på grundforløbet, mens andre finder praktikpladsen under eller efter grundforløbet.

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolen hjælper dig gerne på vej.

Du har mulighed for at tage praktikopholdet i skolens praktikcenter, hvis du ikke kan finde en praktikplads.

En skolepraktik kan kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed, og du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en praktikaftale. 

For at komme i skolepraktik skal du ligeledes være opmærksom på de krav, som skal opfyldes. Læs mere her.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du også vælge at tage dit praktikophold i udlandet - både for en kortere og længere periode.

UDLANDSPRAKTIK

Har du mod på en anderledes hverdag?

Tag et praktikophold i udlandet

Adgangskrav

det skal du være opmærksom på, inden du kan starte

Uddannelsen er en kvoteuddannelse og har adgangsbegrænsning!

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik.

Hvis du har en praktikaftale, inden du starter, er du garanteret optag på uddannelsens grundforløb 2.

 

 

 

 

 

 

SØG IND & OPSTART

GRUNDFORLØB 2 (For dig der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse)

Ansøgningsfrist:

1. november 2020 til opstart i januar 2021
1. maj 2021 til opstart i august 2021
1. november 2021 til opstart i januar 2022

Skolestart:
25. januar 2021
16. august 2021
24. januar 2022

 

GRUNDFORLØB 1 (For dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse)

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, såfremt der er ledige pladser. 

Skolestart:
25. januar 2021
16. august 2021
24. januar 2022

 

 

 

fra 9. eller 10. klasse

Links

Går du i gang med en erhvervsuddannelse samme år, som du afslutter 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1) medmindre, du har en aftale om en praktikplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

Er det mere end 1 år men maks. 2 år siden, du er gået ud af folkeskolen, kan du selv vælge, om vil starte på grundforløb 1 eller 2.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Når du søger ind
Når du søger under Erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen hedder Media & Design og ligger under hovedområdet: Teknologi, byggeri & transport.

Hvis du er tvivl, ring til NEXT Karriere på 3388 0300.

Du har ikke lige afsluttet folkeskolen

Er det mere end 1 år men maks. 2 år siden, du er gået ud af folkeskolen, kan du selv vælge, om vil starte på grundforløb 1 eller 2.

Hvis det er mere end 2 år siden, du gik ud, skal du starte på grundforløb 2.

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv). Det kan du læse mere om her.

Når du søger ind
Du søger ind på optagelse.dk og vælger selve uddannelsen. Hvis du er tvivl, ring til NEXT Karriere på 33 88 03 00.

alt du skal vide

kom godt igang med din uddannelse

Kreativt miljø

På adressen er der helt nye og moderne undervisningslokaler.

Du bliver en del af et kreativt miljø, hvor bl.a. fotografer, mediegrafikere og møbelsnedkere holder til.

Her går du

Uddannelsen ligger 5 min. fra Nørrebro station.

Det med SU/elevløn

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

Har du en praktikaftale med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder.

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

EUX - PRAKTISK STUDENTEREKSAMEN

tag to uddannelser i én - bliv student og faglært på 4 år

EUX

Fremtidsmuligheder

Links

Du kan arbejde på museer eller teatre, men du kan også få job i forbindelse med festivaler eller udstillingsmesser. Der er en vis ledighed i faget, og en del ansættelser er tidsbegrænsede.

Det er muligt at supplere med efteruddannelse gennem AMU-kurser indenfor foto-, film-, tv- og redaktionel produktion.

Nogle vælger også at læse videre til designteknolog eller visuel kommunikation.

KOM I GANG

vil du starte på eud, tilmeld dig på optagelse.dk

Andre har også kigget på

måske er du også interesseret i en af vores andre uddannelser