Adgangskrav, optagelsesprøve og eksamensregler

Adgangskrav

Når du skal begynde på en erhvervsuddannelse, skal du opfylde nogle generelle adgangskrav:

Hvis du søger grundforløb 1, skal du:

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have minimum 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til eksamen 
 • være vurderet uddannelsesparat

Læs mere om optagelse til en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse på UG.

Læs mere om optagelse til en erhvervsuddannelse direkte efter 10. klasse på UG.

Hvis du søger grundforløb 2, skal du:

 • have minimum 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til eksamen
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)

Opfylder du ikke adgangskravene?
Så kan vi - hvis der er plads på uddannelsen - tilbyde dig en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik, eller en samtale med en studievejleder med henblik på optagelse. Start med at lave din ansøgning på Optagelse.dk og vedhæft dine eksamensbeviser - så kontakter vi dig i e-Boks, hvis du ikke opfylder adgangskravene. 

Antal gange du må starte på en erhvervsuddannelse
Du må kun starte på grundforløb 1 én gang. Grundforløb 2 kan du dog begynde på tre gange uden en uddannelsesaftale (man tæller kun forløb, du har påbegyndt efter 1. august 2015). Læs mere her.

Optagelsesprøver

Prøverne i dansk og matematik varer to timer og er på 9.-klasseniveau. Opgaverne er lavet, så de er relevante for en erhvervsuddannelse.

I dansk bliver du prøvet i læsning, retskrivning og hvor god du er til at formulere dig skriftligt. I matematik handler prøven om at løse matematiske problemer og lave beregninger.

Alle hjælpemidler, også elektroniske, er tilladt. Dog må du ikke bruge internettet. Prøven vurderes med bestået/ikke bestået.

Hvis du består prøven, bliver du optaget på uddannelsen. Hvis du ikke består prøven, bliver du inviteret til en samtale med en studievejleder, som vil vurdere om du kan blive optaget alligevel, eller om du fx skal til en ny prøve eller have et andet tilbud. Du kan maks. deltage i optagelsesprøven 3 gange.  


Prøver for skolestart 25. januar 2023:

 • Dansk og matematik den 11. januar 2023
 • Samtaler efter prøverne den 18. januar 2023

Prøver for skolestart 11. april 2023:

 • Dansk og matematik den 22. marts 2023
 • Samtaler efter prøverne den 29. april 2023

Før prøven

 • Prøven varer to timer
 • Medbring billedlegitimation
 • Alle skal aflevere deres mobiltelefon inden prøven
 • Medbring skriveredskaber, hvis du har behov for det

Under prøven

 • Danskprøven består af tre dele, og du skal besvare hver del inden for den fastsatte tid på 40 minutter. Det er meget vigtigt, at besvare alle tre dele, da du skal have point i hver del for at bestå prøven
 • Der gives besked, når der er gået 40 minutter, og du skal begynde på del 2
 • Der gives besked, når der er gået 80 minutter, og du skal begynde del 3
 • Der gives besked, når der er 30 og 15 minutter tilbage
 • Kommunikation med de andre prøvedeltagere er ikke tilladt

Efter prøven

 • Ingen må forlade deres pladser, før tiden er gået
 • Husk at skrive navn, personnummer på alle ark og underskrive dem
 • Det er dit ansvar, at alle dokumenter bliver afleveret


Før prøven

 • Prøven varer to timer
 • Medbring billedlegitimation
 • Alle skal aflevere deres mobiltelefon inden prøven
 • Prøven skal besvares på papir
 • Medbring en lommeregner, lineal, vinkelmåler og skriveredskaber

Under prøven

 • Alle får udleveret en formelsamling, som bliver introduceret og forklaret
 • Dokumentation for opgaveresultater (fx mellemregninger eller andre forklaringer) skal fremgå af besvarelsen. Det er ikke nok at skrive facit på opgaverne
 • Enheder som for eksempel kg, km eller kr. skal fremgå af besvarelserne
 • Der gives besked, når der er 30, 15 og fem minutter tilbage
 • Kommunikation med de andre prøvedeltagere er ikke tilladt

Efter prøven

 • Ingen må forlade deres pladser, før tiden er gået
 • Husk at skrive navn, personnummer på alle ark og underskrive dem
 • Det er dit ansvar, at alle dokumenter bliver afleveret


HAR DU SÆRLIGE BEHOV?

Er du ordblind, eller har du andre særlige behov, der skal tages hensyn til under din uddannelse, så skriv til os på optagelse@nextkbh.dk, så vi kan sørge for, at du får den støtte, du har behov for.

Har du spørgsmål, kan du også kontakte NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00 - de hjælper dig gerne, så vi i god tid kan få søgt den nødvendige støtte.

EKSAMENSHÅNDBOG

Læs eksamenshåndbogen for eud og eux