Værktøjsmager

Bliv værktøjsmager

Links

Lær at fremstille værktøj til masseproduktioner

På uddannelsen som værktøjsmager lærer du at lave, cad-tegninger, beregninger, bruge materialer og værktøjer og CNC-maskiner til at fremstille finmekaniske dele, som indgår i en løsning, der producerer komponenter i metal eller plast.

Du bliver undervist i:

 • fremstilling af værktøjskomponenter
 • justering og afprøvning af værktøj
 • værktøjslære
 • værktøjsteknisk kommunikation

Computeren bliver et af de vigtigste arbejdsredskaber. Du lærer at udvikle og sammensætte de dele, der bliver det færdige værktøj.

Du lærer at betjene maskinerne, hvor værktøjsdelene skal fremstilles.

Opfind og fremstil værktøj til produktion af biler, fly og mobiltelefoner

En Værktøjsmager arbejder hovedsageligt i metal og anvender typisk avancerede computerprogrammer til at designe og fremstille dele af værktøjer, med stor præcision.

I arbejdet er der særligt fokus på højteknologi og avancerede teknikker for at producere og reparere værktøjer og maskindele med stor præcision.

Som værktøjsmager indgår du i hele fremstillingsprocessen; design, fremstilling, justering, fejlfinding og får stor forståelse for mekaniske processer. Du bliver også en mester i at samarbejde på tværs af faggrupper.

Uddannede værktøjsmagere fremstiller dele til værktøj, der bruges til at producere:

 • Biler og fly
 • Mobiltelefoner
 • Legetøj, tastaturknapper, kaffebægere og meget mere.

Som værktøjsmager er du dels en opfinder, dels en fremstiller. Det er værktøjsmagerne der sørger for, at biler, fly mobiltelefoner og meget andet kan blive en realitet.

Arbejdet som værktøjsmager foregår typisk i plastik- eller metalvirksomheder eller i en udviklingsafdeling.

Læs videre til værktøjstekniker, ingeniør og konstruktør

Bliv værktøjstekniker med ét ekstra års uddannelse.

Værktøjsteknikere styrer udviklingsprojekter og udvikler værktøj ved hjælp af den nyeste teknologi.

Læs videre til:

 • Ingeniør
 • Konstruktør

3 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE VÆRKTØJSMAGER

Hvorfor skal du læse til værktøjsmager?

 • Du kan få et job både i Danmark og i udlandet.
 • Der er gode muligheder for job i fremtiden. Uddannelsen som værktøjsmager er en uddannelse, hvor arbejdsgiverne forventer et stort behov for arbejdskraft.
 • Du opfinder og producerer værktøj, der gør det muligt at masseproducere fly, biler mobiltelefoner og meget andet.

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 4,5 år.
Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 4 år.

Du får løn efter grundforløb 2, altså de resterende 3,5 år af din uddannelse, hvis du er ansat som lærling i en virksomhed.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. Man kan sige at grundforløb 1 typisk er for de meget unge elever, eller for dem, der endnu ikke helt ved, hvad de gerne vil. 

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der enten har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt, og gør dig klar til hovedforløbet. Altså er grundforløb 2 typisk for dem, der ved hvad de vil, eller for de lidt ældre, der ikke har adgang til grundforløb 1.

Hovedforløb

Links

Hovedforløbets længde afhænger af hvor mange trin af uddannelsen du tager, og hvilken specialisering du vælger. Uddannelsen har 2 trin. Du kan vælge at stoppe efter det første.

 • På 1. trin som værktøjsmager beskæftiger du dig med de forskellige materialer og deres egenskaber. Du lærer at læse de komplicerede tegninger, som støbeformene fremstilles efter. Hovedforløbet tager 3 ½ år.

 • På 2. trin som værktøjstekniker lærer du at styre og gennemføre projekter, at konstruere og tegne værktøjer og at tage hensyn til de juridiske forhold i forbindelse med designopgaver. Inklusiv trin 2 tager hovedforløbet 4 ½ år.

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist
7. januar 2024 (til skolestart i januar 2024)
15. maj 2024 (til skolestart i august 2024)

Skolestart
24. januar 2024
12. august 2024


GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist
Frist for skolestart i januar 2024: Du kan søge uddannelsen op til 2 uger efter skolestart
Frist for skolestart i august 2024: 13. marts 2024

Skolestart
24. januar 2024
12. august 2024

 

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og være i lære i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

Skoleoplæring

Tag din læreplads i skolens oplæringscenter, hvis du ikke kan finde en læreplads.

Skoleoplæring kan kombineres med læreplads i en virksomhed i kortere eller længere tid.

Hvis du er i skoleoplæring, skal du være indstillet på at forlade skoleoplæringen, hvis du får tilbudt en læreplads.

Der er særlige krav, der skal opfyldes for at få en plads i skoleoplæringen.

Læs hvilke krav du skal opfylde, for at få en plads i skoleoplæringen.

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark om uddannelserne.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en aftale om en læreplads, og aftalen inkluderer grundforløbet, så er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Søg ind

Links

Når du søger under erhvervsuddannelser på Optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til værktøjsmager hedder Programming & Electronics og ligger under hovedområdet teknologi, byggeri & transport.

Hvis du er i tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

MØD CHRISTIAN, DER LÆSER TIL VÆRKTØJSMAGER

Afspil videoen, og hør mere om uddannelsen.

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for Skoleoplæring

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

BESØG OS

Besøg værktøjsmageruddannelsen, og bliv klogere på dit uddannelsesvalg

Her går du

Værktøjsmageruddannelsen kan tages i Emdrup.

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du også interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.