Procesoperatør

Bliv procesoperatør

Links

Lær at styre anlæg og regulere processer

Uddannelsen til procesoperatør er en bred håndværkeruddannelse, som kvalificerer dig til jobs i mange forskellige industrivirksomheder.

Du lærer, hvordan anlæggene fungerer, og hvordan du via computere styrer og regulerer de processer, der foregår i anlæggene.

Du undervises i at:

 • finde og rette styringstekniske og mekaniske fejl på anlæg og udstyr
 • samarbejde med dine kolleger i produktionsteamet og med håndværkere
 • forbedre og optimere produktionen

Bliv procesoperatør med speciale i pharma og fødevareingrediens

Procesoperatør med pharma- og fødevareingrediens er en uddannelse, som er skabt i samarbejde med erhvervslivet, Industriens Uddannelser, erhvervsskolerne og medicinalindustrien.

Du lærer om de særlige forhold, der gør sig gældende i medicinal- og fødevareindustrien. Du har fag i produktionshygiejne og laboratoriearbejde.

På 10 uger kan du få speciale i pharma og fødevareingrediens.

Arbejd på moderne fabrikker med store produktionsanlæg

Uddannede procesoperatører kan få job i mange forskellige industrivirksomheder, der har store produktionsanlæg.

Du kan få job på fabrikker, der producerer:

 • mad
 • medicin
 • kemikalier
 • byggematerialer
 • enzymer
 • ingredienser
 • biobrændstoffer

Bliv ansat som teamleder eller produktionsassistent.

Arbejdet består også af kvalitetsopgaver, hvor du skal dokumentere, at de færdige produkter lever op til de gældende krav og regler.

Procesoperatører registrerer data korrekt samt udtager og analyserer prøver fra produktionen.

Procesoperatører arbejder med at forbedre og optimere produktionen. De skal eksempelvis finde en praktisk løsning på, hvordan der kan spares vand eller energi i produktionen.

Som procesoperatør kan du være med til at gøre en forskel på din arbejdsplads og for miljøet.

Efteruddan dig, eller læs videre til procesteknolog og maskinmester

Som procesoperatør har du mulighed for at efteruddanne dig med kurser. Du kan også videreuddanne dig.

 

Læs videre til:

 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Automationsteknolog
 • Driftsteknolog
 • Maskinmester

3 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE PROCESOPERATØR

Hvorfor skal du læse til procesoperatør?

 • Der er industri i hele verden, og en uddannelse som procesoperatør kan give dig adgang til mange spændende arbejdspladser både i ind- og udland.
 • Allerede som lærling tjener du dine egne penge. Når du bliver ansat på din læreplads får du lærlingeløn.
 • Du får et stort ansvar på dit arbejde. Som procesoperatør har du ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i korrekt kvalitet og uden spild af ressourcer.

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 4,5 år.
Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 4 år.

Du får løn efter grundforløb 2, altså de resterende 3,5 år af din uddannelse, hvis du er ansat som lærling i en virksomhed.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolen eller 10. klasse, så er grundforløb 1 (GF1) for dig

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for. Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mellem et halvt og to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på grundforløb 2.

Grundforløb 2

Afsluttede du folkeskolen eller 10. klasse for over seks måneder siden, og ved du, hvad du vil, så er grundforløb 2 (GF2) for dig

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet den uddannelse, du har valgt, og giver dig færdigheder til at komme på hovedforløbet.

For dig der er over 25 år
Hvis du er fyldt 25 år og er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, får du i forbindelse med din opstart på uddannelsen en realkompetencevurdering. Her kigger man på din erhvervserfaring og ser på, om du kan få noget merit.

Alt efter din erfaring skal du starte på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet.

Hovedforløb med læreplads

Links

Efter grundforløb 2 fortsætter du på hovedforløbet

For at komme videre til hovedforløbet er det dog et krav, at du har fundet en læreplads hos en relevant virksomhed. 

Hovedforløbet til procesoperatør varer maks. 3,5 år og veksler mellem skoleundervisning og læreplads. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Længden på hovedforløbet varierer alt efter, hvor mange trin du tager af uddannelsen:

 • Efter hovedforløbet på 3 ½ år, er du færdig som enten procesoperatør eller procesoperatør med pharma- og fødevareingrediens. 

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist
1. oktober 2023 (til skolestart i januar 2024)

Skolestart
24. januar 2024
12. august 2024


GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist
Frist for skolestart i januar 2024: Du kan søge uddannelsen op til 2 uger efter skolestart
Frist for skolestart i august 2024: 13. marts 2024

Skolestart
24. januar 2024
12. august 2024

 

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og være i lære i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

Skoleoplæring

Tag din læreplads i skolens oplæringscenter, hvis du ikke kan finde en læreplads.

Skoleoplæring kan kombineres med læreplads i en virksomhed i kortere eller længere tid.

Hvis du er i skoleoplæring, skal du være indstillet på at forlade skoleoplæringen, hvis du får tilbudt en læreplads.

Der er særlige krav, der skal opfyldes for at få en plads i skoleoplæringen.

Læs hvilke krav du skal opfylde, for at få en plads i skoleoplæringen.

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark om uddannelserne.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en aftale om en læreplads, og aftalen inkluderer grundforløbet, så er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Inden du starter, er det vigtigt, at du har styr på ansøgningsproceduren. 

Hvis du har fundet en læreplads og lavet en aftale, der inkluderer grundforløbet, er du garanteret en plads på uddannelsen.

Søg ind på grundforløb 1

For at starte på uddannelsen skal du søge ind på Optagelse.dk

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse og/eller ønsker at søge ind på grundforløb 1, skal du vælge en såkaldt fagretning. Fagretningerne er inddelt i fire hovedområder. Du skal vælge Programming & Electronics, som ligger under hovedområdet: Teknologi, byggeri & transport.

Søg ind på grundforløb 2

Jeg har sikret mig en læreplads 
Hvis du er så heldig, at lærepladsen er i hus, skal du sende uddannelsesaftalen til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Husk at sende originaludgaven, og husk at den skal være underskrevet. Uddannelsesaftalen kan også oprettes digitalt på www.lærepladsen.dk af den virksomhed, som du laver aftalen med. 

Læs mere om indgåelse af uddannelsesaftaler. 

 

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind  
For at komme i betragtning til en plads på uddannelsen skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, igennem en optagelsessamtale.  

 

Optagelsessamtale  
Optagelsessamtalen er en gruppesamtale, der afholdes af undervisere på NEXT. Samtalen omhandler dine forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og indeholder også en mindre gruppeøvelse, der er en samarbejds- og kommunikationsøvelse. Du skal ikke forberede noget til samtalen eller øvelsen.  

Du bliver inviteret til samtalen, der hvor du modtager din digitale post, og du skal selv tilmelde dig samtalen.

Ansøgere over 25 år

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Har du brug for hjælp?

Det kan være lidt bøvlet og forvirrende at tilmelde sig en uddannelse på Optagelse.dk. Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig på vej. Ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00 og få hjælp og vejledning. 

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

MØD ANATHONIA DER LÆSER TIL PROCESOPERATØR

Afspil videoen, og lær mere om uddannelsen

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for Skoleoplæring

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

BESØG OS

Besøg procesoperatøruddannelsen, og bliv klogere på dit uddannelsesvalg

Her går du

Procesoperatøruddannelsen ligger 5 minutters gang fra Emdrup Station.

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.