Industrioperatør

Bliv industrioperatør

Links

Lær at planlægge og gennemføre en produktion

Industrioperatør er en bred håndværkeruddannelse. Den gør dig klar til job i industriens brancher.

Uddannelsen som industrioperatør lærer dig, hvordan en produktion planlægges og gennemføres, så produkterne er færdige til tiden og lever op til den ønskede kvalitet.

Du lærer, hvordan:

 • du kan finde og gennemføre forbedringer inden for dit arbejdsområde
 • du samarbejder med andre på en god og effektiv måde
 • du bruger forskellige værktøjer til at reducere spild i produktionen (fx kvalitetsproblemer og energiforbrug).

Som udlært industrioperatør skal du være med til at effektivisere og optimere produktionen.

Stå for den daglige drift af maskiner og anlæg i en stor produktionsvirksomhed

Industrioperatører specialiserer sig inden for et bestemt område, fx produktionsmaskiner inden for jern og metal, medicin, fødevare, træ, elektronik m.m.

Industrioperatører står for den daglige drift af maskiner og anlæg i produktionen. Det er derfor dit og dine kollegers ansvar, at produktionen kører, som den skal.

Det er industrioperatørens opgave at:

 • vedligeholde produktionsanlæg
 • finde og rette fejl på maskinerne

Arbejd inden for:

 • medicinalindustri
 • fødevareindustri
 • kemisk industri
 • jern- og metalindustri
 • træindustri
 • genindvindingsindustri

Læs videre til procesoperatør

Som industrioperatører kan du videreuddanne dig til procesoperatør.

Du kan supplere din uddannelse med forskellige kompetencegivende kurser inden for mange områder.

Tag kurser i:

 • produktion
 • reparation og vedligeholdelse
 • optimering
 • kvalitet
 • Lean og meget mere.

3 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE INDUSTRIOPERATØR

Hvorfor skal du læse til industrioperatør?

 • Du kan tage et skoleophold eller dele af din læreplads i udlandet.
 • Der er industri i hele verden, og en uddannelse som industrioperatør kan give dig adgang til mange spændende arbejdspladser både i ind- og udland.
 • Du tjener dine egne penge allerede under uddannelsen. Når du har fundet en læreplads får du elevløn

Uddannelsen består af et grundforløb 1, et grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. Man kan sige at grundforløb 1 typisk er for de meget unge elever, eller for dem, der endnu ikke helt ved, hvad de gerne vil. 

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der enten har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt, og gør dig klar til hovedforløbet. Altså er grundforløb 2 typisk for dem, der ved hvad de vil, eller for de lidt ældre, der ikke har adgang til grundforløb 1.

Hovedforløb

Links

Hovedforløbet til industrioperatør er på 1,5 år og opdelt i to skoleophold på tilsammen 18 ugers skoleundervisning. Ind imellem dine skoleophold er du i lære i en virksomhed eller i skolens skoleoplæringscenter. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Du kan også blive industrioperatør med speciale i produktivitet. Uddannelsen er cirka 8 måneder længere, hvoraf du skal have 11 ugers ekstra skoleundervisning.

Merit

Uddannelsen kan forkortes, hvis du tidligere har arbejdet i industrien. Du kan også komme hurtigere igennem uddannelsen, hvis du fx har afsluttet relevante kurser. Det kaldes merit. Du og din læreplads skal tage kontakt til en vejleder for en vurdering og afklaring.

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist
1. april 2024 (til skolestart i august 2024)
1. oktober 2024 (til skolestart i januar 2025)

Skolestart
12. august 2024
22. januar 2025


GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist
Frist for skolestart i august 2024: 26. august 2024
Frist for skolestart i januar 2025: Du kan søge uddannelsen op til 2 uger efter skolestart

Skolestart
12. august 2024
22. januar 2025

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og være i lære i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

Skoleoplæring

Tag din læreplads i skolens oplæringscenter, hvis du ikke kan finde en læreplads.

Skoleoplæring kan kombineres med læreplads i en virksomhed i kortere eller længere tid.

Hvis du er i skoleoplæring, skal du være indstillet på at forlade skoleoplæringen, hvis du får tilbudt en læreplads.

Der er særlige krav, der skal opfyldes for at få en plads i skoleoplæringen.

Læs hvilke krav du skal opfylde, for at få en plads i skoleoplæringen.

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark om uddannelserne.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en aftale om en læreplads, og aftalen inkluderer grundforløbet, så er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Inden du starter, er det vigtigt, at du har styr på ansøgningsproceduren. 

Hvis du har fundet en læreplads og lavet en aftale, der inkluderer grundforløbet, er du garanteret en plads på uddannelsen.

Søg ind på grundforløb 1

For at starte på uddannelsen skal du søge ind på Optagelse.dk

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse og/eller ønsker at søge ind på grundforløb 1, skal du vælge en såkaldt fagretning. Fagretningerne er inddelt i fire hovedområder. Du skal vælge Programming & Electronics, som ligger under hovedområdet: Teknologi, byggeri & transport.

Søg ind på grundforløb 2

Jeg har sikret mig en læreplads 
Hvis du er så heldig, at lærepladsen er i hus, skal du sende uddannelsesaftalen til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Husk at sende originaludgaven, og husk at den skal være underskrevet. Uddannelsesaftalen kan også oprettes digitalt på www.lærepladsen.dk af den virksomhed, som du laver aftalen med. 

Læs mere om indgåelse af uddannelsesaftaler. 

 

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind  
For at komme i betragtning til en plads på uddannelsen skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, igennem en optagelsessamtale.  

 

Optagelsessamtale  
Optagelsessamtalen er en gruppesamtale, der afholdes af undervisere på NEXT. Samtalen omhandler dine forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og indeholder også en mindre gruppeøvelse, der er en samarbejds- og kommunikationsøvelse. Du skal ikke forberede noget til samtalen eller øvelsen.  

Du bliver inviteret til samtalen, der hvor du modtager din digitale post, og du skal selv tilmelde dig samtalen. Vi holder samtaler d. 2. og 3. maj.

Ansøgere over 25 år

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Har du brug for hjælp?

Det kan være lidt bøvlet og forvirrende at tilmelde sig en uddannelse på Optagelse.dk. Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig på vej. Ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00 og få hjælp og vejledning. 

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for Skoleoplæring

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

BESØG OS

Besøg industrioperatøruddannelsen, og bliv klogere på dit uddannelsesvalg

Her går du

Industrioperatøruddannelsen ligger tæt på Ishøj Station.

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.