Handelsuddannelsen

Tag handelsuddannelsen

Links

Handelsuddannelsen åbner muligheder for at blive handelsassistent med speciale i salg, indkøbs- og logistikassistent.

Handel mellem virksomheder (business to business (B2B)) er i hovedfokus på uddannelsen.

Skab værdi for din kommende arbejdsplads med en uddannelse, der sætter fokus på at købe og sælge varer til priser, som sikrer virksomheden indtjening og overskud.

På handelsuddannelsen lærer du at:

Sælge

 • Indhente tilbud
 • Forhandling
 • Arbejde med logistik
 • Sammenligne priser og kvaliteter
 • Indkøbe varer i passende mængder

NEXT Uddannelse København tilbyder kun grundforløbet inden for handelsuddannelsen.

Få job i B2B-virksomheder eller som sælger

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business).

En del vælger også at blive sælgere, fx bilsælger, eller de starter deres egen virksomhed. Du kan også blive indkøbs- eller logistikassistent. Uddannelsen låser dig ikke fast.

Handelsuddannelsen er et grundforløb, du kan tage på NEXT. Hovedforløbet tager du på en anden skole.

3 GODE GRUNDE TIL AT TAGE HANDELSUDDANNELSEN

Hvorfor skal du tage handelsuddannelsen?

 • Med en handelsuddannelse kan du blive handelsassistent med speciale i salg, indkøbsassistent og logistikassistent.
 • Handelsuddannelsen er en uddannelse, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft.
 • Du kan tage din læreplads i udlandet på handelsuddannelsen.

Uddannelsen består af et grundforløb 1, et grundforløb 2 og et hovedforløb.

 

Bemærk: NEXT tilbyder kun grundforløbet inden for handelsuddannelsen, men ikke hovedforløbet. 

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra 9. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. Man kan sige at grundforløb 1 typisk er for de meget unge elever, eller for dem der endnu ikke helt ved, hvad de gerne vil.

 

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der enten har afsluttet 9. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet. Altså er grundforløb 2 typisk for dem, der ved hvad de vil, eller for de lidt ældre, der ikke har adgang til grundforløb 1.

 

Hovedforløb

Hovedforløbet til handelsuddannelsen varer cirka 2 år. Det veksler mellem læreplads og skoleophold og afsluttes med en fagprøve.

Du har tre specialiseringsmuligheder på hovedforløbet:

 • Du kan blive handelsassistent med speciale i salg. Her lærer du om kundeadfærd, salgs- og forhandlingsteknik og at analysere markeder.
 • Du kan blive indkøbsassistent. Her lærer du om indkøbsprocessen, import, eksport og internationale markeder.
 • Du kan også blive logistikassistent. Her lærer du at styre et lager og planlægge transport af varer på den mest optimale måde.

GRUNDFORLØB 2 

Ansøgningsfrist
Løbende tilmelding helt frem til skolestart.

Skolestart
14. august 2023
25. januar 2024


GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist
1. juli 2023 (til skolestart i august)

Skolestart
14. august 2023
25. januar 2024

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og læreplads i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

 

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark om uddannelserne.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en aftale om en læreplads, og aftalen inkluderer grundforløbet, så er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Går du i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1) medmindre, du har en aftale om en læreplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Læs mere om fagretningen People, Innovation & Business.

Er det mellem et halvt og to år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2. Hvis det er mere end 2 år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse, kan du kun vælge grundforløb 2.

Ansøgere over 25 år
Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Når du søger ind
Når du søger under erhvervsuddannelser på Optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til handelsuddannelsen på grundforløb 1 hedder People, Innovation & Business og ligger under hovedområdet kontor, handel og forretningsservice.

Hvis du er i tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for Skoleoplæring

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Her går du

Du kan tage uddannelsen i Ballerup, Ishøj eller på Frederiksberg.

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.