Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

spørgsmål om 10. klasse

spørgsmål om NEXT

Luk

vi hjælper dig på vej

10. klasse på NEXT

din håndbog - alt du skal vide

til elever i 10. klasse

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Velkommen til 10. klasse

Vi vil gøre vores bedste for at tilrettelægge et skoleår, hvor du er glad for at komme i skole, og hvor du kommer bedst videre til det næste, du skal. Måske på gymnasiet, måske en erhvervsuddannelse eller måske eux? 

Skolen er andet end undervisning og fag. Derfor har vi også skemalagt "efterskoletid" til sociale aktiviteter, og der arrangeres studietur og gallafest. Vi håber, du gider at være en del af alt dette. 

 

Ny på NEXT
Som ny elev i 10. klasse har du sikkert en masse spørgsmål. Det kan handle om alt fra første skoledag, undervisningen og over til studieture og måske fravær. 

I denne elevhåndbog finder du forhåbentligt svar på nogle af dine spørgsmål. Ellers kan du også finde kontaktinfo, så du kan ringe til os. 

Klik på de forskellige områder i nedenstående links og læs mere.

God læselyst!

Elevhåndbog 10. klasse

alt, du skal vide som elev i 10. klasse

Digital post

Alle breve fra NEXT sendes til din digitale postkasse, som du finder via e-Boks eller på borger.dk.

Det er vigtigt, at du løbende tjekker denne postkasse og holder øje med informationer fra NEXT Uddannelse København. Det er dit eget ansvar.

For at åbne din digitale postkasse skal du bruge et NemId. Har du ikke et NemID, bestiller du det hos DanID, som sender det gratis med posten.

Studiekort

Som elev på NEXT får du et studiekort. Studiekortet er en digital/app og hedder "Min Skole app".

Studiekortet bruges som legitimation samt giver adgang til en række rabatter.

Det er vigtigt at huske på, at kortet er personligt og misbrug kan medføre bortvisning fra skolen. 

OBS: Studiekortet kan ikke bruges til at få rabat til et ungdomskort, da du ikke går på en ungdomsuddannelse, men i 10.klasse, som stadig er grundskolen.

Få rabatter med studiekort

Forældremøde

Under intro-ugen inviteres du og dine forældre til en informationsaften på skolen.

Her vil du møde lærerne, og som elev vil du få mulighed for at vise, hvad du har arbejdet med ind til nu på uddannelsen. Dine forældre vil bl.a. blive informeret om vigtige datoer for året og om hvordan, afgangsprøverne forløber.

Der vil være tid til individuel snak med kontaktlærerne efter mødet.

Forældretilladelse
På mødet skal dine forældre skrive under på en samtykkeerklæring der, så vi får tilladelse til foto og andre vigtige informationer i løbet af 10. klasse.

Itslearning - dit elevintra

Det er gennem itslearning, at lærerne på NEXT kommunikerer til dig som elev.

Her kan du se dit skema og dine lektier, og du vil eventuelt også modtage opgaver fra din lærer, som du skal besvare her.

Vi kommunikerer med dine forældre på skoleintra. Dine forældre vil få informationer om både skoleintra og itslearning på forældremødet i august.

Din computer

Computeren er en del af undervisningen, som du sikkert er vant til. Derfor må du meget gerne tage din egen bærbare computer med. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolens computere, mens du er i skole.

På skolen arbejder vi med Office 365, og du kan gratis downloade Office-pakken til din egen PC/Mac

Internet

Du har adgang til internettet fra din egen bærbare computer via skolens trådløse net. Når du starter, får du udleveret brugernavn og adgangskode.

Det er ikke tilladt at gøre noget ulovligt ved opkobling på skolens net. 

Når du surfer rundt på nettet og bruger de digitale medier som fx Facebook, eller når du fx bruger itslearning, skal du huske på at behandle elever og ansatte respektfuldt og hensynsfuldt. Det er et krav fra skolen. 


Studietur

I løbet af året skal du på studietur sammen med din årgang.

Det er en studietur til udlandet, og der vil være en lille egen betaling på mellem 500-1000 kr.

SU 

Hvis du i løbet af 10. klasse fylder 18 år, kan du søge om SU.

SU søges via minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Du skal også sørge for, at din bankkonto er din Nemkonto.

Inden du kan søge SU, skal du oprettes på su.dk. Det gør vores SU-team. Skriv en mail til suadm@nextkbh.dk og oplys dit navn og cpr.nr. Så sørger SU-teamet for, at du kan søge. Du kan også ringe til dem. Se mere her.

Du kan få SU efter det kvartal, hvor du fylder 18 år. Det vil sige, at hvis du fx fylder 18 år den 15. januar, så kan du få SU fra 1. april. Du kan ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at modtage SU.

En betingelse er dog, at du er studieaktiv. 

Hvis studievejledningen og dine lærere vurderer, at du ikke er studieaktiv, kan din SU blive stoppet i en periode, og du vil først modtage SU igen, når dit fravær er bragt i orden.

Har du spørgsmål til SU, kan du altid kontakte vores SU-team. Se mere her.


Første skoledag

hvad skal jeg have med?

Din første skoledag er 11. august 2021, tidspunkt får du besked om i e-boks.

HUSK
Udover du skal huske at møde op, skal du også huske dit eksamensbevis fra 9.klasse - enten som kopi eller i digital form.
Det skal vores administration nemlig bruge, og vi får det ikke automatisk.

Lige inden skolestart, modtager du et informationsbrev i din e-Boks, hvor vi også husker dig på det.

I 10. klasse får du:

 • 30 lektioner om ugen
 • Lektioner i fagene dansk, engelsk, matematik, Life Skills og TEMA-timer
 • Fem brobygningsuger på en ungdomsuddannelse, herunder en uges praktik
 • En obligatorisk selvvalgt opgave + en uddannelsesplan

 

Afgangsprøver i 10. klasse:

 • Mundtlig og skriftlig dansk
 • Mundtlig og skriftlig engelsk
 • Mundtlig og skriftlig matematik

 

Brobygning

Når du går på NEXT 10. klasse skal du fem uger i brobygning. Den første uges brobygning er du på din egen 10. klasses linje, hvor vi skal arbejde med ansøgning, afklaring og personlige kompetencer. De næste tre uger er du på enten en erhvervsskole eller i gymnasiet, og den sidste uges brobygning er i erhvervspraktik.

Brobygningsugerne er tilrettelagt, så de, så vidt muligt passer til den linje, du går på i 10. klasse.

Du kan ikke selv beslutte, om du vil i brobygning eller ej. Det er nemlig obligatorisk.

Det har vi fokus på

På NEXT har vi stort fokus på at skabe et godt studiemiljø, hvor du udvikler dig både personligt og fagligt.

Skolemiljøet er ungt, alle møder alle, og der er plads til sjov i pauserne. Rundt på de forskellige adresser har vi både boldbur, bordtennis og bordfodbold.

Samtidig er der skemalagt "efterskoletid", hvor elever sammen med lærerne arrangerer forskellige sociale aktiviteter. Det kan være ture i teatret, bowling, spilaftener og hygge på skolen.

Galla
Til foråret er der gallafest, hvor alle 10. klasser på NEXT samles til en stor fest.
Gallafesten kommer til at foregå på vores skole på Frederiksberg, hvor der vil være rød løber, dj og middag.

Det er vigtigt for os, at du trives som elev på NEXT. 

Vi gennemfører derfor hvert år en elevtrivselsundersøgelse, hvor vi spørger om din mening om en række forhold på skolen. Denne undersøgelse er landsdækkende.

Derudover har vi også vores egen undersøgelse af din trivsel og dine uddannelsesvalg. Dem laver vi for at blive klogere på, hvordan vi skal sammensætte uddannelsen, du går på.

Ved start og afslutningen af 10. klasse vil du modtage et kort spørgeskema, hvor der bliver spurgt ind til dine fremtidige uddannelsesønsker, og hvor tilfreds du har været med undervisningen.

Når du går i 10. klasse, har du en kontaktlærer.

Det er kontaktlæreren, du skal gå til, hvis der er noget, du skal have hjælp med på din uddannelse.

Din kontaktlærer vil løbende afholde samtaler med dig, hvor du også vil få feedback på din indsats. Det er derfor altid din kontaktlærer, du skal kontakte, hvis det er noget, du er i tvivl om.

Det er også din kontaktlærer, du og dine forældre skal kontakte i tilfælde af sygdom eller fravær.
 

Særlige udfordringer

Hvis du har særlige udfordringer, skal du snakke med din kontaktlærer om det. 

Hvis du har faglige udfordringer herunder ordblindhed, skal du ligeledes tale med din kontaktlærer, så I sammen kan finde en løsning.

Studievejledning

Der er en studievejledning på alle NEXT’ adresser, hvor du har mulighed for at modtage vejledning som handler om dine uddannelsesvalg.

Her kan du eksempelvis stille spørgsmål i forhold til dit uddannelsesforløb i 10. klasse og ungdomsuddannelser mm.

Du kan også få en individuel, fortrolig samtale med vejlederen.


Efterskole uden overnatning

Velkommen på 10. klasse

Dette gør vi ikke på NEXT

Alkohol, rusmidler og rygning

Du må ikke være i besiddelse af, indtage eller være påvirket af rusmidler på skolen.

Det gælder også ved sociale aktiviteter efter skoletid på skolen, fx på studietur eller til Galla.


100% røgfri skole
På NEXT har vi røgfri skole, dette gælder alle former for rygning-, e–cigaretter og snus!

 

 

 

Fravær, sygdom og studieaktivitet

Der er mødepligt på NEXT, og derfor registrerer vi, om du overholder mødepligten. Hvis du er syg, skal dine forældre meddele det til din kontaktlærer mellem kl. 7.30 og 8.25. 

Når du starter på 10. klasse, skal du sammen med dine forældre  underskrive en elevkontrakt. Et punkt handler om ulovlig fravær! Vi følger de nye regler om fravær i grundskolen, der trådte i kraft 1. januar 2020. Skulle du mod forventning have for højt ulovligt fravær, er det disse regler, vi holder os til. Samtidig skal du forvente, at vi løbende holder øje med fravær og følger op på det med dig og dine forældre, så vi kan nedbringe det, hvis det er nødvendigt.

Elevkontrakt

I løbet af de første uger skal du have en individuel samtale med din kontaktlærer, hvor du bliver præsenteret for en elevkontrakt. Den skal du læse og, i samarbejde med din kontaktlærer og forældre, skrive under på, at du er indforstået med de regler, vi har på NEXT.

Mødetider

Du er i skole fra kl. 8.15-13.45. 
Hver morgen er der "check in" fra kl. 8.15-8.30, og undervisningen starter kl. 8.30.
Frokostpausen er fra kl. 11.30-12.00.

Udmeldelse

Overholder du ikke elevkontrakten, vil du og dine forældre først modtage en mundtlig advarsel, herefter en skriftlig og slutteligt en udmeldelse, efter et møde med dine forældre/værge og uddannelseslederen for 10. klasse.

Vi vil derefter, i samarbejde med dine forældre og UU-vejlederen, finde en anden mulighed til dig.

Hvis du ønsker at stoppe på NEXT, skal dine forældre kontakte din kontaktlærer og UU-vejlederen på skolen. 


 

 

 

 

Generelle ordensregler

På NEXT er der vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, så alle kan trives og have det godt.

Husk dem!

 • På NEXT respekterer vi hinanden. Vi er hensynsfulde overfor hinanden i skolen og på vej hjem fra skolen. NEXT' ordensregler gælder også, når du i skoletiden bevæger dig uden for skolens område. 

 • På NEXT opfatter vi religiøse overbevisninger som et privat anliggende. Derfor må du ikke missionere eller opstille og håndhæve religiøse moralregler over for andre. 

 • På NEXT opfatter vi ligeledes politiske (herunder partipolitiske) og ideologiske positioner og overbevisninger som et privat anliggende. Med mindre andet er aftalt i særlige tilfælde med skolens ledelse (fx i tilknytning folketings- eller kommunevalg), må du derfor ikke benytte skolen som afsæt eller platform for politisk hvervning, agitation eller propaganda. 

 • På NEXT accepterer vi ikke vold og truende adfærd. Ved vold forstås som generelt verbale krænkelser, trusler, grove fysiske eller psykiske overgreb mod medarbejdere eller andre elever/kursister. Ved udøvelse af psykisk eller fysisk vold, kan det medføre bortvisning fra NEXT.
   
 • På NEXT forventer vi, at du rydder op efter dig selv og bidrager til at opretholde et ordentligt miljø, uanset hvor du befinder dig på skolen. 

 • På NEXT har vi et fælles ansvar for at passe på skolens bygninger og inventar.


Se ordensregler her
Se antimobbestrategi her

 

 

 

Din sikkerhed

For at undgå arbejdsskader skal du følge sikkerhedsanvisninger for den pågældende uddannelse. Ligeledes skal du ved alarm følge opslag med instrukser og selvfølgelig lærernes instrukser.

Pas på dine ting

NEXT har ikke erstatningspligt for tab af ejendele, heller ikke ved tyveri. Vi opfordrer derfor til, at du opbevarer værdigenstande på dig eller i aflåste skabe.

Ophold i undervisningslokaler, laboratorier og værksteder i pauserne skal være aftalt med dine lærere.

Har du behov for at klage?

Har du behov for at klage over afgørelser, der eksempelvis handler om:

 • Optagelse på NEXT
 • Afgørelser om anerkendelse af realkompetence
 • Afgørelser, der går ud på ekskludering fra undervisning
 • Midlertidig hjemsendelse
 • Indkaldelse til fornyet skoleophold
 • Overflytning til anden skole

... skal du sende din klage til NEXT. Det skal ske senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen fra NEXT – fx fra den dag, du er blevet ekskluderet fra undervisningen.

Hvis NEXT ikke giver dig medhold i din klage, videresendes klagen til Undervisningsministeriet sammen med NEXT’ bemærkninger.

Inden din klage og evt. bemærkninger sendes til ministeriet, får du besked om NEXT’ bemærkninger. Hvis du ikke er enig i disse, har du 1 uge til at fortælle, hvorfor du er uenig.

Når vi har modtaget dit svar, eller når fristen er udløbet, sendes klagen til ministeriet sammen med sagens akter.


Mandag - onsdag kl. 7.30-15.00 & torsdag - fredag. 7.30 – 14.30

Skal du have hjælp med fx studiekort, SU eller eksamen?

Brug for hjælp?

Hvem ringer du så til?

Vi har 10. klasse på 4 adresser, så der er mange telefonnumre. Men du skal selvfølgelig tage fat i dem, som er på den skole, hvor du går.

Herunder finder du kontaktoplysninger på dem alle samt info om, hvor skolerne ligger.

Se her hvem du skal kontakte

Du finder 10. klasse i Ballerup på Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup.


Bente Jørgensen
Uddannelsessekretær
T: 33 88 02 07
E: ballerup@nextkbh.dk

Samira Boufarza
Teamleder
E: sabo@nextkbh.dk

 

 

 

Se her, hvem du kan kontakte

Du finder 10. klasse på Frederiksberg på Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C.

Lena Bay Petersen
Uddannelsessekretær
T: 35 86 33 24
E: frederiksberg@nextkbh.dk

Nader Ferozi
Teamleder
E: naf@nextkbh.dk


Se her hvem du skal kontakte

Du finder 10. klasse i Ishøj på Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj.

Jennifer Jensen
Uddannelsessekretær
T: 33 88 08 47
E: ishøj@nextkbh.dk

Kirsten Aabling-Thomsen
Teamleder
T: 26 21 31 89
E: kat@nextkbh.dk

Se her, hvem du kan kontakte

Du finder 10. klasse på Nørrebro på Rebslagervej 11, 2400 København NV.

Stine Brigsted Jensen
Uddannelsessekretær
T:35 86 34 30
E: rebslagervej@nextkbh.dk

Miriam Bøgsted
Teamleder
T: 21 81 99 82
E: mifb@nextkbh.dk