Luk

Kontakt os

Spørgsmål om 10. klasse

Spørgsmål om NEXT

Luk

Få hjælp af din uddannelsesvejleder for valg af 10. klasse

10. klasse

10. klasse på NEXT Uddannelse København

10. klasse på NEXT Uddannelse København er starten på en ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er tæt knyttet til vores andre uddannelser. Ønsker du at tage en erhvervs-, Eux-, eller gymnasial uddannelse efter 10. klasse, så er det hos NEXT du skal starte.

Du kan gå i 10. klasse på Campus Nørrebro, Campus Ishøj, Ballerup Business Campus og Vibenshus Gymnasium på Østerbro.

10. klasse er:

 • En fantastisk måde at forberede dig til en ungdomsuddannelse
 • En god mulighed til at opnå bedre karakterer ved folkeskolens afgangseksamen
 • En mulighed for at rykke dig personligt, fagligt og socialt. Der venter dig et år med lærerige oplevelser, et godt sammenhold og mange nye venner.
 • Et ekstra år til at beslutte, hvad du vil efter folkeskolen

Alle elever får en kontaktlærer

Alle i 10.klasse får en kontaktlærer. Læreren følger dig gennem skoleåret, og hjælper dig med at lave mål for året.

Kontaktlæreren følger også op på din trivsel og faglige udvikling.

 

Science udbydes på Vibenshus Gymnasium

Linjen Science ligger på Vibenshus Gymnasium og er til dig, der er interesseret i og motiveret for de boglige fag og et højt fagligt niveau.

Linjen er placeret på et lille hyggeligt gymnasium, hvor du bliver inkluderet i studiemiljøet.

Science gør dig parat til at begynde på en gymnasial uddannelse, både når det gælder faglighed, gode studievaner og det sociale.

Vores udgave af science-faget er bredt introducerende til teknologi, miljø, fysik og kemi. Du vil blandt andet lære om:

 • Teknologi
 • Miljø
 • Fysisk
 • Kemi
 • Sundhed og kost
 • Fysiologi og meget mere

Du kommer til at arbejde og eksperimentere med sjove og spændende projekter, så det er klart en fordel, at du er vild med naturvidenskab.

Vi har lavet et partnerskab med LIFE, hvor Science er med til tværfaglige forløb som "Turbovækst" og ”Kræftens Gåde”. Her skal du fx bruge fagene biologi, fysik/kemi og geografi.

Det overordnede mål med linjen Science er, at du bevarer nysgerrigheden og får en eksperimentel tilgang til de systematiske naturvidenskabelige fag. Meget af undervisningen foregår i laboratoriet, og det bliver ikke kedeligt! Du kommer ikke sovende til resultaterne, men du bliver klædt på til en naturvidenskabelig fremtid på en sjov og lærerig måde.

Media & Design udbydes på Campus Nørrebro

Linjen Media & Design er til dig, der er interesseret i og motiveret for de boglige fag samt har en interesse i medie- og designverdenen.

Media & Design introducerer dig til ungdomsuddannelser generelt, men har især fokus på uddannelser inden for medie og design. Du vil få en højere faglighed, gode studievaner og stærke venskaber.

Ud over de obligatoriske fag, vil du få valgfaget Mediefag, hvor du vil få en grundlæggende introduktion til fx:

 • produktion af film og tv
 • kommunikationsformer
 • fotografering
 • tegning
 • 3D-print
 • e-sport
 • basal programmering og kodning og meget mere.

Linjen introducerer dig bredt til uddannelserne inden for medie- og designuddannelserne, så du efterfølgende kan vælge den rigtige uddannelse for dig.

Er du interesseret i medie- og designverdenen, er Media & Design helt klart linjen for dig.

Business & Innovation på Campus Nørrebro

Linjen Business & Innovation er gymnasierettet og for dig, som overvejer en gymnasieuddannelse eller EUX inden for business, handel eller medie og kommunikation.

Du vil blandt andet lære om:

 • iværksætteri
 • markedsføring
 • at gå fra ide til produkt
 • værdiskabende processer
 • at gå fra produktion til salg, og teorierne bag meget af dette.

Du skal kunne lide de boglige fag, da alle på linjen får gymnasierettede fag som fx tysk eller erhvervsøkonomi.

Du kommer til at arbejde meget selvstændigt og projektorienteret.

Linjen gør dig parat til at begynde på en ungdomsuddannelse, både når det gælder faglighed, gode studievaner og det sociale.

Du bliver en del af et ungdomsuddannelsesmiljø sammen med resten af campus, og du får mulighed for at snuse til de forskellige uddannelser, vi har i huset.

Business & Innovation i Ishøj

Linjen Business & Innovation er for dig, som overvejer en uddannelse inden for business, handel eller medie og kommunikation.

Linjen målretter sig især dig der planlægger at tage HHX, STX, EUD eller EUX business.

Du vil blandt andet lære om:

 • iværksætteri
 • markedsføring
 • at gå fra ide til produkt
 • værdiskabende processer
 • at gå fra produktion til salg, og teorierne bag meget af dette.

Du kommer til at arbejde meget projektorienteret og virkelighedsnært.

Linjen gør dig parat til at begynde på en ungdomsuddannelse, både når det gælder faglighed, gode studievaner og det sociale.

Vi er placeret på Campus Ishøj, hvor vi har et tæt samarbejde med underviserne på ungdomsuddannelserne.

Du bliver en del af et ungdomsuddannelsesmiljø sammen med resten af campus, og du får mulighed for at snuse til de mange forskellige uddannelser, vi har i huset.

Building & Construction udbydes på Nørrebro

Linjen Building & Construction er til dig, der overvejer, om du skal fortsætte på en erhvervsuddannelse eller EUX efter 10. klasse og ønsker at prøve forskellige håndværksmæssige områder af inden for primært træ- og stenfag.

Du vil blandt andet lære om:

 • Håndtering af værktøj
 • Fra arbejdstegning til produkt
 • Materialer og bæredygtighed
 • Forskellige håndværk og meget mere

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde i værksteder, som afspejler en rigtig arbejdsplads, og du kommer til at prøve kræfter med praktiske håndværksfag, så det er en fordel, hvis du kan lide at bruge hænderne, for det bliver der masser af på Building & Construction.

To dage om ugen har du værkstedsundervisning, som både kan være den meget praktiske del i et værksted, men også den mere teoretiske del, som kan foregå mange forskellige steder. Der vil også være en del ture ud af huset, hvor I besøger virksomheder mv.

Du kommer til at gå på Rebslagervej, Nørrebro, som er en hybridskole med mange forskellige fagligheder og uddannelser. Selv om der går mange typer af elever, er der dog stadig stærke faglige miljøer, og det er ganske almindeligt, at man inden for kort gåafstand kan finde både et hold tømrerelever, der er helt opslugt af arbejdet med træ og se fotograf-eleverne øve sig i at tage det helt perfekte billede.

Du bliver en del af et ungdomsuddannelsesmiljø sammen med resten af campus, og du får mulighed for at snuse til de mange forskellige uddannelser, vi har på adressen.

Health & Business udbydes på Nørrebro

Linjen Health & Business er typisk til dig, der overvejer, om du skal fortsætte på en erhvervsuddannelse eller EUX, men kan også bruges til gymnasiet.

Du vil blandt andet lære om:

 • Skønhed
 • Mode
 • Sundhed
 • Fitness
 • Business og meget mere

Du kommer til at prøve kræfter med mange forskellige projekter og temaer inden for skønhed, mode, sundhed og business, så hvis du har en naturlig interesse for Health & Business, er denne linje et oplagt valg for dig.

På linjen kommer du til at arbejde både individuelt og i grupper med projekter, der bl.a. tager udgangspunkt i temaer inden for skønhed, mode og forretning.

Under forløbet kommer du til at arbejde i værksteder, som afspejler en rigtig arbejdsplads – her vil du prøve kræfter med forskellige dele af skønhedsbranchen.

Du kommer til at gå på vores adresse på Rebslagervej, Nørrebro, som er en hybridskole med mange forskellige fagligheder og uddannelser. Selv om der går mange typer af elever, er der dog stadig stærke faglige miljøer, og det er ganske almindeligt, at man inden for kort gåafstand kan finde både et hold tømrerelever, der er helt opslugt af arbejdet med træ og se fotograf-eleverne øve sig i at tage det helt perfekte billede.

Du bliver en del af et ungdomsuddannelsesmiljø sammen med resten af campus, og du får mulighed for at snuse til de mange forskellige uddannelser, vi har på adressen.

Design & Technology i Ishøj

OBS: Linjen udbydes ikke i skoleåret 23/24, men der er ledige pladser på Business & Innovation i Ishøj.

Vores nye linje Design & Technology er for dig, der gerne vil på STX, HTX eller en erhvervsfaglig uddannelse inden for design, teknologi, medie eller byggeri.

Du kommer til at arbejde praktisk og teoretisk med at designe, fremstille og vurdere produkter af forskellig slags.

Du vil blandt andet lære om:

 • håndværk
 • materialer
 • designprocesser og meget mere

Du  får mulighed for at prøve kræfter med forskellige håndværk, blandt andet inden for tekstil og skønhedsfagene, træ og metal, 3D-printning og kodning.

Linjen vil styrke dine innovative og kreative kompetencer.

Undervisningen vil være meget praksisnær, og du vil få mulighed for at arbejde i mange typer værksteder, som du finder på en ungdomsuddannelse.

Design & Technology gør dig parat til at begynde på en ungdomsuddannelse, både når det gælder faglighed, gode studievaner og det sociale.

Vi er placeret på Campus Ishøj, hvor vi har et tæt samarbejde med underviserne på ungdomsuddannelserne.

Du bliver en del af et ungdomsuddannelsesmiljø sammen med resten af campus, og du får mulighed for at snuse til de mange forskellige uddannelser, vi har i huset.

Talent 10 i Ballerup

Talent 10 er en almen 10. klasse, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt, socialt og personligt.

Vi gør meget ud af at se og udvikle netop dit potentiale, da vi tror på, at alle besidder et potentiale og talent.

Vi bruger året på, at du lærer dig selv bedre at kende, og vi hjælper dig med at finde ud af, hvad du er god til. Samtidig opbygger du gode studievaner og forbereder dig på en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Derfor skal du vælge mellem følgende tilbudsfag:

 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Ekstra engelsk

Ud over de obligatoriske fag får du mulighed for at afprøve 2-4 forskellige valgfag i løbet af et skoleår. Derudover har vi temadage, lifeskills, efterskoletid og mange ture ud af huset, hvor vi har fokus på almendannelse og udvikling af sociale relationer.

Talent 10 er placeret på Ballerup Business Campus, hvor vi har et tæt samarbejde med underviserne på ungdomsuddannelserne.

Du bliver en del af et ungdomsuddannelsesmiljø sammen med resten af campus, og du får mulighed for at snuse til de mange forskellige uddannelser, vi har i huset.

Talent 10 Flex i Ballerup

Talent 10 Flex er et specialiseret 10. klasse-tilbud og rettet mod unge, der fx har:

 • Autismespektrumforstyrrelse
 • ADHD/ADD
 • Ordblindhed
 • Socio-emotionelle vanskeligheder
 • Andre diagnoser eller udfordringer, som har kvalificeret den unge til at få støtte gennem folkeskolen

Borgere fra Ballerup kommune har førsteret til tilbuddet, og tildelingen af pladserne sker i samarbejde med Ballerup kommune. Vi ved ca. 1.maj, om vi optager elever fra andre kommuner i tilbuddet.

Tilbuddet er for dig, der i din skolegang indtil nu har gået i specialtilbud eller modtaget specialundervisning. Du kan få plads på Talent 10 Flex, hvis det i samarbejde med Ballerup kommune vurderes, at du vil profitere af at fortsætte i 10. klasse i et særlig tilrettelagt tilbud.

Talent 10 Flex er knyttet til et alment 10. klassetilbud, der er placeret på en ungdomsuddannelse.

Det vil give dig mulighed for at gå i skole sammen med andre unge, der er et lignende sted i livet, men hvor vi samtidig gør meget ud af at skabe trygge rammer, så du i dit eget tempo kan vænne dig til at gå på en ungdomsuddannelse.

Talent 10 Flex er placeret på NEXT Uddannelse Københavns Campus Ballerup, og er et tilbud, som laves i samarbejde mellem Ballerup Kommune og NEXT Uddannelse Københavns 10. klasseafdeling.

Ved spørgsmål kan du kontakte uddannelsesleder Nanna Toft på nto@nextkbh.dk

Hvis du ønsker plads på Talent 10 Flex, men ikke bor i Ballerup kommune, kan du kontakte Nanna på ovenstående mail.

MILLE, ELEV

Sammenholdet i 10. klasse har været fedt, og vi har fået et tæt bånd efter vores mange oplevelser sammen

Læs mere om brobygning og praktik, undervisningen og studiemiljøet i 10. klasse på NEXT.

 • +

  Brobygning og praktik

  Der er brobygnings- og praktikuger i løbet af 10. klasse.

  Med brobygning og praktik har vi fokus på uddannelsesafklaring.

  Du bliver præsenteret for et bredt men målrettet udbud af uddannelser.

  Alle skal kunne tage et velovervejet valg om, hvilken ungdomsuddannelse de gerne vil tage efter 10. klasse. 

 • +

  Undervisningen i 10. klasse

  Alle dage begynder med ’check ind’ mellem 8.15 og 8.25. Herefter begynder undervisningen.

  Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens obligatoriske fag i 10. klasse:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • Vælg fysik/kemi og tysk eller fransk som tilvalg. 

  Du får også udvalgte fag, som passer til den linje, du vælger.

  Undervisningen i 10. klasse består af: 

  • 30 lektioner om ugen
  • 16 lektioner i fagene dansk, engelsk og matematik
  • Brobygningsuger på en ungdomsuddannelse
  • Mindst en uge med erhvervspraktik
  • En obligatorisk selvvalgt opgave (OSO)

  Motion i undervisningen

  Motion indgår i forbindelse med idrætsdage, som er spredt ud over skoleåret.

  Idrætsdagene foregår både lokalt og sammen med de andre afdelinger af 10. klasse.

 • +

  Studiemiljøet i 10. klasse

  Vi har fokus på at skabe et godt studiemiljø, hvor du udvikler dig både personligt og fagligt.

  Når du går i 10.klasse på NEXT, bliver du en del af et ungdomsuddannelsesmiljø. 

  NEXT har 12 adresser med ungdomsuddannelser. 10. klasse er på 4 af dem. I skoleåret 22/23 er det fem.

  Vores adresser er meget forskellige, og derfor vil studiemiljøet også afhænge af, hvilket campus du bliver en del af. 

  Alle vores adresser har et højt fagligt niveau.

  I 10. klasse har du mulighed for at deltage i forskellige campusaktiviteter.

  Efterskole uden overnatning

  Vi er stolte af, at vores 10. klasse har en efterskoleånd med mange sociale aktiviteter.

  Vi kalder det efterskole uden overnatning.

  På NEXT 10. klasse får du en masse efterskole-tid-aktiviteter, hvor lærerne sørger for at arrangere leg og hygge for eleverne.

  Du får blandt andet en studietur til udlandet sammen med dine klassekammerater. I løbet af skoleåret vil der også være ture ud af huset med klassen.

  Gallafesten i vores flotte lokaler på Frederiksberg deltager alle 10. klasse elever i på tværs af NEXT.

HÅNDBOG FOR 10. KLASSE

Læs håndbogen for 10. klasse på NEXT Uddannelse København.

Find svar på, hvilke systemer du møder, når du starter. Hvordan studiemiljøet er, og hvilke regler der danner ramme om 10. klasse på NEXT.

SØG IND

Søg ind på 10. klasse via Optagelse.dk

Søg om optagelse til 10. klasse

Søg om optagelse til 10. klasse på NEXT Uddannelse København via Optagelse.dk.

Sådan gør du

På optagelse.dk skal du gøre følgende, når du skal søge om optagelse til 10.klasse

 • Klik på knappen ”Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse”
 • Log ind
 • Find og sæt kryds ved den linje af 10. klasse på NEXT, som du ønsker at gå på.

Efter du har søgt optagelse, vil du modtage et brev i din e-Boks med en bekræftelse fra vores optagelsesteam.

Spørgsmål kan stilles til uddannelsesrådgivningen

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til optagelse, kan du tage fat i din UU-vejleder eller ringe til NEXT uddannelsesvejledning.

Kontakt uddannelsesvejledningen på tlf.: 33 88 03 00

Vedrørende ansøgninger til 10. klasse skoleåret 2023/2024

Hvis du gerne vil søge flere linjer i 10. klasse på den samme skole, skal du være opmærksom på følgende:

Du kan i optagelse.dk kun søge hver skole én gang, og derfor vil optagelse.dk afvise at du søger samme skole flere gange.

Det er muligt at søge samme skole flere gange.

Du skal gøre følgende, hvis du søger en eller flere linjer på vores afdelinger i København:

 • Udfyld dine ansøgninger i optagelse.dk i prioriteret rækkefølge
 • Dine forældre skal sende en mail eller ringe til Ungdomsskolen, hvis du gerne vil søge samme skole flere gange.
  Ungdomsskolen hjælper med at prioriteterne bliver korrekte.

Kontaktoplysninger:
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Christine Hofmann Johansen
Telefon: 29 31 94 53
Mail: NE9L@kk.dk

Hvis du vil søge begge linjer i Ishøj, skal du skrive til 10.klasse@nextkbh.dk med din 1. og 2. prioritet.

KOM PÅ BESØG PÅ EN AF VORES SKOLER

Besøg 10. klasse på NEXT Uddannelse København

10. klasse i Ballerup
Du finder 10. klasse i Ballerup på Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup.

Samira Boufarza
Teamleder
T: 21748511
E: sabo@nextkbh.dk

10. klasses administration
T: 33880750
E: 10.klasse@nextkbh.dk

10. klasse i Ishøj
Du finder 10. klasse i Ishøj på Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj.

Ayse Ciftci
Teamleder
T: 24491034
E: ayse@nextkbh.dk

10. klasses administration
T: 33880750
E: 10.klasse@nextkbh.dk

10. klasse på Nørrebro
Du finder 10. klasse på Nørrebro på Rebslagervej 11, 2400 København NV.

Nader Ferozi
Teamleder
T: 21312207
E: naf@nextkbh.dk

10. klasses administration
T: 33880750
E: 10.klasse@nextkbh.dk

10. klasse på Vibenshus Gymnasium
Du finder Vibenshus Gymnasium på Jagtvej 163, 2100 København Ø

Andreas Dyhr
Teamleder
T: 20580627
M: adyh@nextkbh.dk

10. klasses administration
T: 33880750
E: 10.klasse@nextkbh.dk

10. KLASSE PÅ NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

Find NEXT Uddannelse Københavns 10. klasser

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.