Luk

Kontakt os

Rektor, Rikke Kirkeskov Sørup

Vibenshus Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Vibenshus Gymnasium

Jesper Rasmussen , Studievejleder

Anne Louise Bøggild , Vicerektor

Rikke Kirkeskov Sørup , Rektor

Vibenshus Gymnasium

Vibenshus Gymnasium

Vibenshus Gymnasium er et hyggeligt bygymnasium på Østerbro. Som htx-gymnasium har vi fokus på naturvidenskab, innovation og teknologi. Vi har store ambitioner, og vores elever opnår et højt fagligt niveau.

Vi har en international profil, som betyder, at du bl.a. kan se frem til at deltage i spændende udvekslingsprogrammer, hvor du arbejder med fremtidens udfordringer.

Gymnasiet har partnerskoler i mange europæiske lande og samarbejder med både universiteter og virksomheder rundt i Europa.

Besøg os

Du kan komme på en besøgsdag, inden du skal vælge gymnasium. På besøgsdagen oplever du, hvordan det er at gå på gymnasiet.

Book en besøgsdag på Vibenshus Gymnasium.

MØD EN 1. G'ER

En god start på Vibenshus

STEM-KOMPETENCER, ZONEN OG ERASMUS+

Bliv klogere på htx og Vibenshus Gymnasium

Verden Venter

At leve og lære i et andet land, på en anden skole, med nye venner og med spændende projekter er en oplevelse for livet. Vibenshus er et gymnasium med en international profil, og vi samarbejder med skoler i resten af verden. Alle vores studieretninger er internationale.

Som elev på Vibenshus Gymnasium vil du føle, at du vokser – både fagligt og som menneske. Du får europæiske venner og netværk for livet, og det er mere værd, end du aner.

Vibenshus Gymnasium har partnerskaber med skoler og universiteter i hele EU og Norden, som vi besøger med udvekslingsprogrammerne Erasmus+ og Nordplus.

Elever fra vores science-klasser skal for eksempel til Grækenland, Spanien, Holland og Østrig i en uge ad gangen, hvor de arbejder med emner som videnskabens svar på plastikforurening og kvantemekanik.

 • +

  Hvad lærer jeg på htx?

  På htx lærer du – udover det faglige - at arbejde på forskellige måder.

  Nogle gange skal du være en del af en gruppe, og andre gange skal du arbejde selvstændigt. Du vil veksle imellem almindelig klasseundervisning, selvstændig research samt værksteds- og laboratorieforsøg.

  Det træner din fleksibilitet og omstillingsevne. Ofte skal du selv finde en problemstilling, forsvare denne, og så skal du lave en god løsning på dit problem. Det handler ikke altid om at få stillet en opgave, der "bare" skal løses bedst muligt. Du lærer selvstændigt at kunne finde på og løse opgaverne. Det er der nemlig brug for ude i virkeligheden.

  Din studentereksamen skal kunne bruges med det samme!

 • +

  Hvordan er uddannelsen bygget op?

  En htx-uddannelse varer i alt 3 år. Den begynder med et grundforløb på 3 måneder, der er fælles for alle elever.

  På grundforløbet vil du stifte bekendtskab med skolens værksteder og laboratorier. Den viden får du rigtig god brug for senere i uddannelsen, når du skal føre dine idéer ud i praksis. Idéen med grundforløbet er at introducere dig til den særlige undervisning og pædagogik, som htx anvender.

  I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

 • +

  Hvad er de særlige fag på htx?

  Når du går på htx, har du nogle fag, som ikke findes på hverken hhx eller stx.

  Profilfagene på htx hedder teknologi og teknikfag. Begge fag handler om at løse reelle samfundsproblemer ved hjælp af teknologi.

  Teknologi

  Teknologifaget har du på første og andet år. Alle studieretninger arbejder ud fra det samme brede projektoplæg. Det kan fx være: genbrug, transport eller sikkerhed. Din opgave er at finde på både problemstilling og problemløsning. 

  Teknikfag

  På tredje år skal du have et teknikfag. Faget sammenfatter de mange ting, du har lært på uddannelsen. I teknikfaget har du for alvor mulighed for at fordybe dig i både teori og praksis. Du kan specialisere dig yderligere inden for din studieretning, men det er ikke et krav. Valget er frit – og det er dit.

 • +

  Hvad er teknikfag?

  Fagets kodeord er idégenerering, produktudvikling, problemløsning, projektarbejde, laboratorie- og værkstedsarbejde. Det er med andre ord et innovativt og praktisk fag.

 • +

  Hvilke obligatoriske fag skal jeg have på htx?

  På htx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser hvor mange år, du har et fag:

  A = 3 år
  B = 2 år
  C = 1 år

  En undtagelse er profilfaget teknikfag, som er et A-niveaufag, der kun ligger i 3.g. Det fylder 10 lektioner om ugen.

  Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på htx er:

  • Dansk A
  • Teknikfag A
  • Engelsk B
  • Fysik B
  • Idéhistorie B
  • Kemi B
  • Matematik B
  • Teknologi B
  • Biologi C
  • Kommunikation IT C/Informatik C
  • Samfundsfag C
 • +

  Skal man have sprog på htx?

  På htx er engelsk det eneste obligatoriske fremmedsprog. Men på Vibenshus udbyder vi både tysk og fransk, som du kan vælge, hvis du har lyst til at dygtiggøre dig i sprog.

 • +

  Er der meget projektarbejde på htx?

  Ja, især i fagene teknologi og teknikfag, hvor man arbejder med problemløsning og produktudvikling.

 • +

  Er der gruppeeksaminer på htx?

  I projektfag som fx teknologi og teknikfag er der gruppeeksamen.

 • +

  Hvad er STEM?

  Science
  Technology
  Engineering
  Mathematics

  STEM er en forkortelse for ordene Science, Technology, Engineering og Mathematics, eller på dansk naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

  STEM-kompetencer er efterspurgt i hele verden, og mange mennesker ser uddannelser inden for STEM som en måde at sikre viden og handlemuligheder til at kunne redde mennesker i nød samt udvikle innovative løsninger på verdens store udfordringer som fx vand og klima. 

  På de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark er der flere end 450 STEM-uddannelser, så der er meget at vælge mellem. Måske brænder du for at udvikle apps eller ny medicin, bygge robotter eller designe vindmøller? Så er en STEM-uddannelse noget for dig.

  Vibenshus Gymnasiums mangfoldighed af studieretninger har fokus på de vigtige STEM-kompetencer og giver adgang til alle videregående uddannelser, såvel bachelorstudierne som professionsbachelorer og akademiuddannelser.

 • +

  Hvad kræver det at blive optaget på htx?

  For at blive optaget på htx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende. Du skal:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse
  • Bestå folkeskolens afgangseksamen
  • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
  • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk
 • +

  Kan jeg søge ind, hvis jeg ikke er erklæret uddannelsesparat?

  Opfylder du ikke adgangskravet til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen, kan du komme til en optagelsesprøve.

  Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

GODT STUDIEMILJØ

Eleverne svarer: "Hyggeligt” og ”alle kender alle”, når man spørger dem, hvad der kendetegner studiemiljøet.

Alle elever er meget engagerede i det sociale liv, og arrangerer selv fredagscaféer, fester, elevklubber og LAN-parties, hvor du har mulighed for at lære folk at kende på tværs af klasser og årgange.

DET MENER ELEVERNE OM GYMNASIET

HER FINDER DU OS

Jagtvej 163
2100 København Ø
Hent rutevejledning

Nemt med metro, bus og cykel

Vibenshus Gymnasium ligger 5 minutter fra metroen (Vibenshus Runddel).

 

SØG OM OPTAGELSE

Læs mere om, hvordan du bliver optaget på Vibenshus

KONTAKT OS

Har du spørgsmål? Kontakt vores studevejledere