Luk

Kontakt os

Rektor, Martin Kramer-Jørgensen

Baltorp Business Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Baltorp Business Gymnasium

Ditte Kofod Koch , Studievejleder

Martin Kramer-Jørgensen , Rektor

Baltorp Business Gymnasium (BBG)

Tættere på virkeligheden

Baltorp Business Gymnasium

BBG (Baltorp Business Gymnasium) er et moderne erhvervsrettet hhx-gymnasium, der klæder dig på til en fremtid i det danske erhvervsliv eller den offentlige sektor.

Vi sørger for, at du kommer helt tæt på erhvervslivet, når du f.eks. arbejder med virkelige erhvervscases og deltager i workshops med danske og udenlandske virksomheder.

 

Besøg os

Du kan komme på en besøgsdag, inden du skal vælge gymnasium. På besøgsdagen oplever du, hvordan det er at gå på gymnasiet.

Book en besøgsdag på Baltorp Business Gymnasium.

TAG EN HHX-UDDANNELSE

Start på et business-gymnasium

STUDIERETNINGER

Vælg den studieretning, der passer til dig

 • +

  Hvorfor skal jeg vælge en hhx?

  En hhx giver viden og kompetencer både inden for fag, du kender fra folkeskolen og nye fag, som afsætning og virksomhedsøkonomi.

  På hhx har vi fokus på samfundsfag og økonomifag. Vi arbejder teoretisk og praktisk med at forstå og følge med i, hvad der sker i Danmark såvel som resten af verden. I løbet af dine tre år på gymnasiet opbygger du en bred viden om både økonomi, sprog og kultur.

  Vi lægger vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær.

  Du lærer både om teorierne bag de enkelte fag, og så lærer du også at kunne bruge det i praksis. Derfor arbejder du ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases, som vi har fået fra nogle af de virksomheder, vi samarbejder med.

  Vores elever er fx rigtig glade for at prøve kræfter med at udvikle og markedsføre deres eget bæredygtige produkt i forbindelse med vores NEXT Start Up-forløb, hvor vi konkurrerer med alle andre gymnasier på NEXT.

 • +

  Hvad lærer jeg på hhx?

  For at gå på hhx er det vigtigt, at du interesserer dig for, hvad der foregår i den virkelige verden. Det er nemlig den, vi tager udgangspunkt i de tre år, du går på gymnasiet.

  På hhx har vi især fokus på samfundsfag og virksomhedsøkonomi. Det betyder, at du vil blive rigtig god til at forstå og følge med i, hvad de taler og skriver om i nyhederne og aviserne.

  Vi lægger meget vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær. Det er ikke nok, at du lærer tingene i teorien, du skal også kunne bruge det, du lærer i praksis. Derfor arbejder du ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases.

 • +

  Hvordan er uddannelsen bygget op?

  Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

  På grundforløbet vil du stifte bekendtskab med skolens faciliteter. Den viden får du brug for senere i uddannelsen, når du skal føre dine idéer ud i praksis. Idéen med grundforløbet er at introducere dig til den særlige undervisning og pædagogik, som hhx anvender.

  I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger, der udbydes.

 • +

  Hvad er de særlige fag på hhx?

  Hhx-uddannelsen er kendetegnet ved virksomheds- og businessfag, der adskiller sig fra de fag, du kender fra folkeskolen og de øvrige gymnasiale uddannelser.

  Afsætning

  Afsætning giver dig indblik i, hvordan man markedsfører og reklamerer. Vi arbejder bl.a. med målgruppeanalyse og salgsstrategi. Virksomhederne har mange gode værktøjer og tricks til at hjælpe med at få succes med salget af deres produkter.

  Virksomhedsøkonomi

  I faget Virksomhedsøkonomi lærer du om, hvad både store og små virksomheder gør for at få succes og for at vokse og tjene penge. Hvordan påvirker store og små forandringer i omverdenen virksomhederne, og hvad kan de gøre for at klare sig bedst muligt?

  International økonomi

  Det er i faget International økonomi du lærer, hvordan verden hænger sammen økonomisk – hvad styrer verdenshandelen, og hvorfor risikerer prisen på vores mobil fx at gå op, alt efter hvem, der er præsident i USA? Hvorfor er det vigtigt, at vi har et godt forhold og en god handelsaftale med Kina? Hvordan kan vi i Danmark være med til at arbejde for en mere bæredygtig verden med færre fattige lande og mennesker?

  Erhvervsjura

  I faget Erhvervsjura lærer du om de centrale juridiske grundprincipper, og du lærer fx om loven om forbrugerrettigheder, om købeloven, om handel på internettet og om reglerne for god markedsføring.

  Valgfag

  Der er også en række af vores valgfag, som er virksomheds- og businessfag:

  • innovation
  • markedskommunikation
  • finansiering

  Ligeledes er undervisning i 2. fremmedsprog tonet, så der er elementer af business med.

 • +

  Hvilke obligatoriske fag skal jeg have på hhx?

  På hhx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:

  • A = 3 år
  • B = 2 år
  • C = 1 år

  Udover obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på hhx er:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Kinesisk A - 2. fremmedsprog
  • Spansk A - 2. fremmedsprog
  • Afsætning B
  • Historie B
  • International økonomi B
  • Matematik B
  • Tysk B - 2. fremmedsprog
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervscase
  • Erhvervsjura C
  • Informatik C
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvad betyder erhvervscase?

  Erhvervscase i 2.g er et projektorienteret fag, hvor du i en gruppe på 3-5 elever får til opgave at analysere og hjælpe en virksomhed.

  Forløbet planlægges som tre hele dage, hvor du og din gruppe arbejder med at indsamle information om virksomheder samt analysere og identificere virksomhedens udfordringer og succesfaktorer. Det lyder måske lidt vanskeligt, men i 2.g har du lært en række metoder og værktøjer i afsætning og i virksomhedsøkonomi, som ruster dig til at klare opgaven sammen med din gruppe.

 • +

  Skal jeg have fysik og kemi på hhx?

  Nej, en hhx indeholder ikke de naturvidenskabelige fag fysik, kemi, biologi og geografi.

  Der er fokus på økonomiske fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, erhvervsjura, international økonomi og sprog, og så de fælles gymnasiale fag, som man har på både hhx, htx og stx, nemlig dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, historie og informatik. 

 • +

  Hvor mange eksaminer har man på hhx?

  Du har som udgangspunkt 10 eksaminer i løbet af de tre år på gymnasiet.

  Det helt præcise antal afhænger af, hvor mange A-fag du har. Vælger du at have fire A-fag, skal du til 10 eksaminer fordelt på tre år. Vælger du at have fem A-fag skal du til 11 eksaminer fordelt på tre år.

  Alle hhx-elever skal til eksamen i skriftligt dansk og mundtlig SOP (den store skriftlige opgave) i 3.g.

  Udover de 10 eller 11 eksaminer skal du til to grundforløbsprøver i Økonomisk grundforløb samt Almen sprogforståelse som afslutning på det indledende grundforløb.

 • +

  Er der mange lektier på hhx?

  Har man valgt at gå i gymnasiet, har man valgt en hverdag med lektier og skriftlige afleveringer. I løbet af skoleugen vil der være læselektier og mindre øvelser til de fleste fag. Dertil kommer de skriftlige afleveringer, som er knyttet til de fleste fag oveni. Det kan være svært at angive præcis, hvor mange timer om ugen, en hhx-elev bruger, da det også handler om ambitioner og fagligt niveau.

  Det vil være en god idé at afsætte ca. 10 timer ugentligt til lektier og opgaver. De fleste hhx-elever oplever, at de i løbet af de tre år bruger mere tid på opgaver, da opgavekrav bliver sværere. Hvis man ikke allerede er god til at planlægge sin tid, så er det noget, man skal lære i gymnasiet for ikke at komme bagud med hverken lektier eller afleveringer.

 • +

  Kommer jeg på studietur?

  Hhx er en uddannelse med et internationalt udsyn. Dels har alle elever engelsk på A-niveau, og dels har alle international økonomi, hvilket giver en god basisviden til at forstå verden omkring os.

  Vi lægger vægt på, at alt ikke kan læres i klassen. Det skal også opleves og prøves i den virkelige verden. Derfor har vi studierejser i 2.g til et europæisk land, og på vores Sprog-studieretning går turen til en international storby.

  I 3.g vil der være mulighed for at komme på studierejser i relation til det valgte fremmedsprog. Fx er der mulighed for at komme på 14 dages sprogophold i engelsk på Malta, i spansk i Malaga i Spanien, eller en tur til Kina eller Frankrig måske.

  Herudover kan du også komme på et 3-ugers ophold, hvor du kommer i praktik i en virksomhed i et andet EU-land og oplever kulturen og tilgangen her.

 • +

  Hvor tit holder I fester?

  Vi holder fire til fem fester om året, fx Trafiklysfest, Halloweenfest, Rave, Vennefest og den store Gallafest i foråret.

 • +

  Hvad kræver det at blive optaget på hhx?

  For at blive optaget på hhx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse
  • Bestå folkeskolens afgangseksamen
  • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
  • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk
 • +

  Kan jeg søge ind, hvis jeg ikke er erklæret uddannelsesparat?

  Opfylder du ikke adgangskravet til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen, kan du komme til en optagelsesprøve.

  Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

ET STUDIEMILJØ HVOR ALLE KENDER ALLE

Vores 300 elever er ambitiøse, målrettede og trives i et godt studiemiljø. Vi har et aktivt elevråd og en god dialog mellem eleverne og ledelsen.

BBG er ikke så stort, så du vil opleve et gymnasium, hvor alle stort set kender alle, både på tværs af klasser og årgange.

MØD LAURA

Mød Laura, der læser på BBG

SØG OM OPTAGELSE

Læs mere om, hvordan du bliver optaget på BBG

KONTAKT OS

Har du spørgsmål? Kontakt vores studievejledere

MØD ELVERNE, OG HØR OM LIVET PÅ SKOLEN

HER FINDER DU OS

Baltorp Business Gymnasium ligger 5 minutters gang fra Ballerup Station.

Baltorpvej 20A
2750 Ballerup
Hent rutevejledning

NEMT MED TOG OG BUS

 • 11 min fra Skovlunde
 • 13 min fra Herlev
 • 19 min Egedal/Stenløse
 • 22 min fra Vanløse
 • 23 min fra Værløse
 • 24 min fra Bagsværd