Luk
Luk

kontakt os

vejledning om eux-uddannelser

For alle andre henvendelser

eux-møbelsnedker

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Ansøgningsfrist 1. november 2022 til skolestart i januar 2023

Vil du gerne have en studentereksamen og lære et håndværk?

Som eux-møbelsnedkerelev får du en varieret hverdag, hvor du både lærer at bygge møbler og inventar, samtidig med at du læser gymnasiale fag som dansk, matematik og teknologi.

En eux-møbelsnedkeruddannelse er for de målrettede og ambitiøse elever, der gerne vil have mulighed for at komme ud og arbejde som møbelsnedker og samtidig have mulighed for at læse videre til fx bygningskonstruktør, ingeniør og arkitekt.

Det kræver mere af dig, da du skal tage en erhvervsuddannelse og opnå studiekompetence samtidig. Til gengæld opnår du flere kompetencer og har adgang til flere muligheder.

På uddannelsen bliver du en del af et socialt fællesskab med fredagscaféer, studietur og fester – og et stærkt fælles engagement om faget.

Møbelsnedker er et speciale inden for snedkeruddannelsen.

ARBEJDE ELLER LÆSE VIDERE?

stå stærkt som eux-møbelsnedker og få en fleksibel fremtid!

Som færdig eux-møbelsnedker har du både et svendebrev og en studenterhue.

Derfor kan du vælge at læse videre på et erhvervsakademi, en professionsbacheloruddannelse eller et universitet.

Men du kan også arbejde som snedker og være med til at konstruere møbler eller bygningsdele til huse. Mulighederne er mange!

Vidste du, at en eux-møbelsnedker giver adgang til mere end 90 videregående uddannelser?

HVORDAN ER DET AT VÆRE MØBELSNEDKERELEV?

hør hvad vores elever mener

En snedker arbejder mest med træ og som møbelsnedker fremstiller du primært møbler af træ, fx stole, borde, reoler og kommoder.

Du laver også køkken- og butiksinventar som diske, hylder og udstillingsskabe. Møblerne bliver formgivet af en møbelarkitekt, der udarbejder de tegninger, beskrivelser og evt. modeller, som du arbejder efter.

Som snedker er du ofte med i hele processen fra den første kundekontakt til det færdige produkt. Det er dig, der rådgiver kunden om alt fra materialevalg til kreative opgaveløsninger, så du skal have lyst til kundepleje, ligesom at du skal kunne forklare, tegne og bygge, så det lever op til kundens ønsker.

På hovedforløbet på eux-møbelsnedkeruddannelsen koncentrerer du dig om, hvordan møbler udformes fra idé til færdigt produkt. Det kan være stole, borde eller reoler. Du arbejder både i overfladen og med de små detaljer.

Det er dig, der rådgiver kunden om alt fra materialevalg til kreative opgaveløsninger, så du skal have lyst til kundepleje, og du skal kunne forklare, tegne og bygge, så det lever op til kundens ønsker.

Ud over håndværksundervisningen skal du også have fag som matematik, informationsteknologi, produktudvikling, produktion & service & stil samt form og farve.

På et EUX-forløb læser du gymnasiefag og opnår studiekompetence til at læse videre. Hvor det er muligt, vil fagene blive kombineret, så der er en tæt sammenhæng mellem gymnasie- og snedkerfagene. Det er med til at gøre uddannelsen som eux-møbelsnedker helt unik.

Grundfag på grundforløb 1:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C


Grundfag på grundforløb 2:

 • Matematik C
 • Fysik C
 • Teknologi C


Fag på hovedforløb:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Teknik B – byggeri og energi
 • Teknologi B
 • Kemi C

 

Valgfag på hovedforløb:

 • Matematik A eller engelsk A
 • Kemi eller samfundsfag B

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 4 år og 2-3 måneder. 
Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 3 år og 8-9 måneder. 

Du får løn efter grundforløb 2, altså de resterende 3 år og 2-3 måneder af din uddannelse, hvis du er ansat som lærling i en virksomhed.

Grundforløb 1

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for.

Med fagretningen eux building and construction får du mulighed for at afprøve fag indenfor byggeri, der peger mod uddannelserne eux-tømrer, eux-bygningssnedker og eux-møbelsnedker. Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger. 

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger. Du lærer de grundlæggende teknikker i faget og din hverdag varierer mellem undervisning og praktiske projekter i værkstedet. Dermed opnår du en synergi mellem teori og praksis, hvor du kan anvende den matematik i værkstedet, som du lærer. Det er også i løbet af grundforløb 2, at du søger læreplads til dit hovedforløb. 

 

Hovedforløb med læreplads

Links

Efter grundforløb 2 fortsætter du på hovedforløbet. Det varer 3 år og 2-3 måneder afhængig af, hvornår du finder en læreplads.

På hovedforløbet skifter du mellem skoleforløb og din læreplads. De første 3 skoleperioder er du 20 uger i skole og den sidste skoleperiode er du 5 uger i skole og afslutter med din svendeprøve.

Det er derfor vigtigt, at du finder en læreplads. Hvis du ikke finder en læreplads, har du dog mulighed for at søge om at komme i skolepraktik.

Vil du ud og se verden?

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at komme på tre studieture.

Turene kan fx gå til Dublin, London eller Berlin.

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist:

1. november 2022

Skolestart:
25. januar 2023

 

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, såfremt der er ledige pladser. 

Skolestart:
15. august 2022

Inden du starter, er det vigtigt, at du har styr på adgangskravene og ansøgningsproceduren. Du skal nemlig sende en motiveret ansøgning og andre bilag, da uddannelsen er en kvoteuddannelse med et begrænset antal pladser. 

Hvis du er så heldig at have en læreplads, er du garanteret en plads på uddannelsen - hvis ikke til den førstkommende skolestart, så til den næste.

Adgangskrav

Kommer du direkte fra 9. klasse skal du starte på grundforløb 1.

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Du skal også have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden, at du gik ud af 9. klasse, og højst to år siden at du afsluttede 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på grundforløb 2.

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du have bestået dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau og matematik på G-niveau (svarer til 9. klasse). 

Læs mere om adgangskrav og optagelse her.

Ansøgningsprocedure

Jeg har sikret mig en læreplads
Hvis du er så heldig at lærepladsen er i hus, skal du sende uddannelsesaftalen til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Husk at sende originaludgaven og husk at den skal være underskrevet.

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind
For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, gøre følgende:

 1. Du skriver en motiveret ansøgning
 2. Dernæst søger du ind på uddannelsen via Optagelse.dk. Her vedhæfter du:
  * Din motiverede ansøgning
  * CV
  * Eventuelle billeder eller skitser af ting du har lavet i træ eller i andre materialer

  * Eksamensbeviser
  * Kursusbeviser og udtalelser samt et billede af dig selv
 3. Herefter skal du blot vente til at du hører fra os, om du er blevet optaget eller ej. Vi kontakter dig i din e-Boks. 


Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du har erfaring med at arbejde kreativt eller håndværksmæssigt, og hvorfor du er glad for det
 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du har undersøgt fremtidige muligheder for at finde en læreplads
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du som minimum kan vise et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen
 • Du kan demonstrere dine fremtidsplaner og motivation for, hvad du vil bruge din uddannelse til i fremtiden
 • Og derudover foretages en konkret vurdering af billeder eller skitser af ting, du har lavet. Det behøver ikke være i træ, men kan være i andre materialer

Søg ind

Links

For at starte på uddannelsen skal du søge ind på Optagelse.dk

Kommer du direkte fra 9. klasse og/eller skal søge ind på grundforløbets 1. del, skal du vælge en såkaldt fagretning. Fagretningerne er inddelt i fire hovedområder. Du skal vælge Eux Building & Construction, som ligger under hovedområdet teknologi, byggeri & transport.


Har du brug for hjælp?

Det kan være lidt bøvlet og forvirrende at tilmelde sig en uddannelse på Optagelse.dk. Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig på vej. Ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00 og få hjælp og vejledning. 

Når du skal finde en læreplads, er det vigtigt, at du lægger en plan for hvordan du vil gribe det an. Med en plan for din søgning kan du skabe overblik over, hvilke virksomheder du vil kontakte, samt lave delmål for, hvor mange du vil ringe til eller besøge om ugen.

Vi anbefaler, at du begynder at lægge din plan i starten af grundforløb 2. Ved at starte tidligt i dit forløb, har du god tid til at øve dig i at ringe ud og besøge virksomhederne. Det handler om at etablere en god dialog, så du fx kan komme ud i lære i en uge og få skabt en god relation med mester.

På praktikpladsen.dk kan du få overblik over virksomheder, der er godkendte som lærepladser og hvornår deres nuværende elever er færdige. Du kan også søge andre virksomheder, så længe de søger om godkendelse som lærepladser og bliver godkendte.

Du kan læse mere om at finde en læreplads, skolepraktik og læreplads i udlandet her.

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Hvis du vil vide mere om dine muligheder, satser m.m. klik her.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

BESØG SKOLEN

kig forbi og se, om det er noget for dig

HAR DU SPØRGSMÅL?

så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

Her går du

Du kan tage uddannelsen 5 minutters gang fra Nørrebro Station.

Find kontaktoplysninger her

NEXT Uddannelsesrådgivning
... er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk


SU-teamet
... guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Praktikcenter
... hvis du vil vide mere om at søge læreplads, om uddannelsesaftaler eller have info om skolepraktik mm, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 


Læreplads i udlandet
... hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for SKP

 

NEXT Virksomhed
... hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev i lære. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter her.


Andre spørgsmål
... du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Relaterede uddannelser

måske du også er interesseret i en af vores andre uddannelser