Eux-frisør

Tag en eux-frisøruddannelse

Links

Som eux-frisørelev får du en varieret hverdag, hvor du både lærer at klippe, sætte og pleje hår, samtidig med at du læser gymnasiale fag som dansk, afsætning og design.

Du lærer om de forskellige klippeteknikker i kort og langt hår, hårfarvning, hårextensions, permanent og mange andre ting. Du lærer også at klippe skæg, farve bryn og øjenvipper og at lægge makeup.

Desuden lærer du om frisuredesign på både herrer og damer, og får viden om de nyeste teknikker og trends inden for hårmode.
Da du ofte er i kontakt med forskellige kemiske væsker og har hænderne meget i vand, kan det give problemer, hvis du har sart hud eller tendens til allergi. Men på uddannelsen lærer du selvfølgelig, hvordan du passer på dig selv.

Arbejd i frisørsaloner eller på teatre og ved modeshows

Som færdiguddannet eux-frisør arbejder du typisk i en frisørsalon, hvor du også rådgiver kunder om frisurer, hårpleje og hårprodukter. Du kan også arbejde på teatre, tv- og filmproduktioner, ved modeshows eller åbne din egen salon.

Det er vigtigt, at du er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker. Desuden skal du have en god fysik, da arbejdet for det meste foregår stående.

Læs videre til designer eller på et universitet

Som færdig eux-frisør har du både et svendebrev og en studenterhue. Derfor kan du vælge at læse videre på et erhvervsakademi, et universitet eller en professionsbacheloruddannelse.

Læs videre til fx:

 • Designer
 • Jordemoder
 • Handelsøkonom

På et EUX-forløb læser du gymnasiefag og opnår studiekompetence til at læse videre. Hvor det er muligt, vil fagene blive kombineret, så der er en tæt sammenhæng mellem gymnasie- og frisørfagene. Det er med til at gøre uddannelsen som eux-frisør helt unik.

Grundfag på grundforløb 1

• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C

Grundfag på grundforløb 2:

• Matematik C
• Design C
• Afsætning C

Fag på hovedforløb:

• Dansk A
• Engelsk B
• Kemi C
• Virksomhedsøkonomi C
• Design B
• Afsætning B
• Psykologi B

Valgfag på hovedforløbet:

Du skal vælge to valgfag. Det ene fag SKAL være på c-niveau. Det andet fag SKAL være på B- eller A-niveau.

Faget på C-niveau skal du have på H3. Faget på B- eller A-niveau skal du have på H4

Vælg ét af følgende fag:

 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Engelsk A
 • Kemi B

Vælg ét af følgende fag:

 • Organisation C
 • It/kommunikation C

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 5,5 år.

Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 5 år.

Du får løn efter grundforløb 2, altså de resterende 4,5 år af din uddannelse, hvis du er ansat som lærling i en virksomhed.

Grundforløb 1

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for.

Med fagretningen eux beauty and business bliver du introduceret til grundlæggende viden og teknikker i forhold til at klippe, sætte og pleje hår. Fagretningen peger mod uddannelsen eux-frisør.

Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger. Du lærer de grundlæggende teknikker i frisørfaget og din hverdag varierer mellem undervisning i teori og praksis i salonen. Dermed opnår du en synergi mellem teori og praksis, hvor du kan anvende den teori du lærer i salonen. Det er også i løbet af grundforløb 2, at du søger læreplads til dit hovedforløb. 

Hovedforløb med læreplads

Links

Efter grundforløb 2 fortsætter du på hovedforløbet, der varer 4,5 år. 

På hovedforløbet skifter du mellem skoleforløb og din læreplads. I løbet af hovedforløbet har du 4 skoleperioder på hver ca. 20 uger. Du afslutter din uddannelse med en svendeprøve, som ligger ud over de 4,5 år. 

Det er vigtigt, at du finder en læreplads. Hvis du ikke finder en læreplads, har du dog mulighed for at søge om at komme i skoleoplæring. 

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist
1. november 2024 (til skolestart i januar 2025)

Skolestart
22. januar 2025

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist
15. maj 2024

Skolestart

12. august 2024

 

Læreplads og oplæring

På en eux-uddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og være i lære i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

Skoleoplæring

Tag din læreplads i skolens oplæringscenter, hvis du ikke kan finde en læreplads.

Skoleoplæring kan kombineres med læreplads i en virksomhed i kortere eller længere tid.

Hvis du er i skoleoplæring, skal du være indstillet på at forlade skoleoplæringen, hvis du får tilbudt en læreplads.

Der er særlige krav, der skal opfyldes for at få en plads i skoleoplæringen.

Læs hvilke krav du skal opfylde, for at få en plads i skoleoplæringen.

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark her.

Du kan selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden, at du gik ud af 9. klasse, og højst to år siden at du afsluttede 9. eller 10. klasse.

Hvis det er mere end 2 år siden, at du gik ud af folkeskolen, kan du kun starte på grundforløb 2.

Adgangskrav, hvis du starter på grundforløb 1

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Du skal også have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat.

Adgangskrav, hvis du starter på grundforløb 2

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du have bestået dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau og matematik på folkeskoleniveau eller højere. 

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, som inkluderer grundforløbet, er du garanteret optagelse (du skal dog stadig bestå dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau for at kunne komme videre efter grundforløbet).

Læs mere om adgangskrav og optagelse til en eux-uddannelse.

Inden du starter, er det vigtigt, at du har styr på adgangskravene og ansøgningsproceduren. Du skal nemlig udfylde et ansøgningsskema og klargøre andre bilag, da uddannelsen er en kvoteuddannelse med et begrænset antal pladser.

Hvis du er så heldig at have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der inkluderer grundforløbet, er du garanteret en plads på uddannelsen. Husk at du dog stadig skal opfylde adgangskravene for at komme videre efter grundforløbet, selvom du har en læreplads. Læs mere højere oppe under adgangskrav.

Ansøgningsprocedure

Jeg har sikret mig en læreplads
Hvis du er så heldig, at lærepladsen er i hus, skal du sende uddannelsesaftalen til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Husk at sende originaludgaven, og husk at den skal være underskrevet.

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind
For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, gøre følgende:

 1. Udfylde ansøgningsskemaet:
  Du skal udfylde vores ansøgningsskema, når du søger ind. Læs vores vejledning, når du udfylder ansøgningsskemaet.

  Læs vejledningen til, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet.

  Download ansøgningsskemaet.

 2. Søge ind på uddannelsen via Optagelse.dk. Her vedhæfter du:
  *Ansøgningsskemaet
  *CV
  *Eksamensbeviser
  *Kursusbeviser og udtalelser, samt et billede af dig selv

Optagelsesdagen
Når skolen har læst alle ansøgninger, udvælger vi, hvem der skal gå videre til optagelsesdagen.

Det er din ansøgning, der afgør, om du bliver indkaldt til optagelsesdagen.

Optagelsesdagen består af:

 • Gruppesamtale
 • Gruppeøvelse
 • Praktisk opgave

Du får besked i din e-Boks, hvis du bliver indkaldt til optagelsesdagen.

Optagelseskriterier
Når vi skal prioritere alle ansøgningerne, er det ud fra en samlet vurdering af ansøgerfeltet. Vi lægger vægt på følgende 4 kriterier:

 1. Kendskab til uddannelsen  
  Du kan vise, hvorfor du ønsker at starte på uddannelsen og evt., hvad du ønsker at bruge den til fremadrettet. Herunder:  
  *Du kan vise, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen går ud på. 
  *Du kan vise, at du har kendskab til teoretiske og praktiske fag i uddannelsen.  

 2. Kendskab til branchen  
  *Du kan vise, at du har kendskab til, hvad man arbejder med som elev på lærepladsen. 
  *Du kan vise, at du har sat dig ind i fx arbejdsopgaver og mødetider i branchen. 
  *Du kan vise, at du har kendskab til, hvilke job uddannelsen åbner op for.  

 3. Lærepladssøgning  
  *Du kan vise, at du aktivt søger læreplads.   
  *Du kan vise, at du er geografisk mobil i forhold til lærepladssøgning.
 4. Studieparathed til uddannelsen 
  *Du kan vise, at du er nysgerrig i forhold til faget, dets værktøjer og materialer.  
  *Du kan vise, at du er interesseret i service og kundekontakt 
  *Du kan vise, at du har relevante erfaringer fra skole, arbejdsplads og/eller privatliv i forhold til uddannelsen (det kunne fx være butiksarbejde, at strikke, gå til spejder, dyrke sport, indgå i et team).

Søg ind

Links

For at starte på uddannelsen skal du søge ind på Optagelse.dk

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse og/eller skal søge ind på grundforløbets 1. del, skal du vælge en såkaldt fagretning. Fagretningerne er inddelt i fire hovedområder. Du skal vælge Eux Beauty & Business, som ligger under hovedområdet omsorg, sundhed og pædagogik.


Har du brug for hjælp?

Det kan være lidt bøvlet og forvirrende at tilmelde sig en uddannelse på Optagelse.dk. Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig på vej. Ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00 og få hjælp og vejledning. 

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for Skoleoplæring

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Her går du

Du kan tage uddannelsen ca. 10 minutters gang fra Nørrebro Station.

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

BOOK TID HOS VORES FRISØRELEVER

Få en frisørbehandling til færre penge hos vores frisørelever.

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.