Eux-handelsuddannelsen

Tag en eux-handelsuddannelse

Links

På eux-handelsuddannelsen lærer du at arbejde med handel mellem virksomheder (B2B) modsat eux-detailhandelsuddannelsen, som er handel mellem virksomheder og forbruger (B2C).

Der er fokus på indkøb og salg af danske og udenlandske varer som eksempelvis engros-salg, hvor du køber et parti varer og sælger dem videre med fortjeneste.

Du lærer en masse om koordinering af salg og indkøb mellem virksomheder. Kundeadfærd, salg, logistik, forretningsforståelse, økonomi og kommunikation er alt sammen en del af pensum - og med de fag kan du varetage forskellige roller i en virksomhed.

Arbejd som handels- eller indkøbsassistent

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business). En del vælger også at blive sælgere, fx bilsælger, eller de starter deres egen virksomhed.

En vigtig del af job som handelsassistent eller indkøbsassistent er at skabe værdi for virksomheden ved at købe og sælge til priser, som sikrer virksomheden indtjening og overskud.

Læs videre til handelsøkonom eller på universitetet

Med en eux handelsuddannelse, kan du læse videre.

Læs videre til:

  • Handelsøkonom
  • Logistikøkonom
  • Service- eller finansøkonom

Du kan faktisk læse videre på et erhvervsakademi, en professionsbacheloruddannelse eller et universitet med en eux handelsuddannelse.

EUX BUSINESS-UDDANNELSE

Hvad er en eux business-uddannelse?

Eux-uddannelsen består af et grundforløb, et studieår og et hovedforløb.

Uddannelsen er bygget op som en almindelig erhvervsuddannelse, der indeholder både læreplads og den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen.

Grundfag og valgfag på uddannelsen er dog skiftet ud med fag på gymnasialt niveau.

Hvis du vil videreuddanne dig, giver de gymnasiefag, du har med eux-handelsuddannelsen, dig også mulighed for at læse videre.

Gymnasiefagene er blandt andet dansk A, engelsk B og it B. Afhængigt af fagretningerne har du for eksempel matematik B, psykologi C og innovation C.

Hvor det er muligt, vil fagene blive kombineret, så der er tæt sammenhæng mellem gymnasie- og handelsfagene. Det er med til at gøre eux-handelsuddannelsen helt unik.

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2, et studieår samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 4 år.
Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 3,5 år.

Du får løn efter studieåret, altså de resterende 2 år af din uddannelse, hvis du er ansat som elev i en virksomhed.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolen eller 10. klasse, så er grundforløb 1 (GF1) for dig

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for. Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mellem et halvt og to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på grundforløb 2.

Grundforløb 2

Afsluttede du folkeskolen eller 10. klasse for over seks måneder siden, og ved du, hvad du vil, så er grundforløb 2 (GF2) for dig

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet den uddannelse, du har valgt og giver dig færdigheder til at komme på hovedforløbet samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.

For dig der er over 25 år
Hvis du er fyldt 25 år og er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, får du i forbindelse med din opstart på uddannelsen en realkompetencevurdering. Her kigger man på din erhvervserfaring og ser på, om du kan få noget merit.

Læs mere om realkompetencevurdering.

Alt efter din erfaring skal du starte på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet.

Efter grundforløb 2 har du et studiekompetenceforløb der tager 1 år, hvor du får en række gymnasiefag. Forløbet afsluttes med en eksamen, og herefter er du klar til at komme videre på hovedforløbet, hvor du skal i lære.

Hovedforløb med læreplads

Hovedforløbet varer 2 år. Det veksler mellem skoleophold og læreplads og afsluttes med en fagprøve.

Bemærk: NEXT tilbyder grundforløbet på handelsuddannelsen inklusiv det 1-årige forløb med gymnasiale fag, men ikke hovedforløbet. Det skal du tage på en anden skole.

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist:
1. august 2024 (til skolestart i august 2024)
2. januar 2025 (til skolestart i januar 2025)

Skolestart:
12. august 2024
22. august 2025


GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist
1. august 2024

Skolestart
12. august 2024

Læreplads og oplæring

På en eux-uddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og læreplads i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Find en læreplads i god tid

Når du skal finde en læreplads, er det vigtigt, at du lægger en plan for hvordan du vil gribe det an.

Vi anbefaler, at du begynder at lægge din plan i starten af grundforløb 2. Ved at starte tidligt i dit forløb, har du god tid til at øve dig i at ringe ud og besøge mestrene eller virksomhederne.

Få et overblik over virksomheder, der er godkendt som læreplads på lærepladsen.dk.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

 

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark her.

Du kan selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden, at du gik ud af 9. klasse, og højst to år siden at du afsluttede 9. eller 10. klasse.

Hvis det er mere end 2 år siden, at du gik ud af folkeskolen, kan du kun starte på grundforløb 2.

Adgangskrav, hvis du starter på grundforløb 1

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Du skal også have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat.

Adgangskrav, hvis du starter på grundforløb 2

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du have bestået dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau og matematik på folkeskoleniveau eller højere. 

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, som inkluderer grundforløbet, er du garanteret optagelse (du skal dog stadig bestå dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau for at kunne komme videre efter grundforløbet).

Læs mere om adgangskrav og optagelse til en eux-uddannelse.

For at starte på uddannelsen skal du søge ind på Optagelse.dk

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse og/eller skal søge ind på grundforløbets 1. del, skal du vælge en såkaldt fagretning. Fagretningerne er inddelt i fire hovedområder. Du skal vælge Eux Business, som ligger under hovedområdet kontor, handel og forretningsservice.

OBS: Har du afsluttet en hhx?
Når du har gået på hhx og vil i gang med en businessuddannelse, skal du IKKE søge ind via Optagelse.dk.

Du skal nemlig starte direkte på hovedforløbet, hvilket kræver, at du har fundet en læreplads og har en uddannelsesaftale. Du skal derfor sende din uddannelsesaftale til uddannelsesaftale@nextkbh.dk, hvis du ønsker optagelse på uddannelsen. Derfra bliver din ansøgning behandlet.

Har du brug for hjælp?

Det kan være lidt bøvlet og forvirrende at tilmelde sig en uddannelse på Optagelse.dk. Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig på vej. Ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00 og få hjælp og vejledning. 

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for Skoleoplæring

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

HER GÅR DU

Du kan tage uddannelsen i Ballerup, hvis du starter i august (til januar kan du også vælge Frederiksberg og Ishøj).

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.