Fitnessuddannelsen

Bliv fitness uddannet

Links

Hjælp andre med at komme i form

På fitnessuddannelsen lærer du at hjælpe andre med at komme i fysisk god form, træne kroppen og leve sundt.

Du får viden om kroppens anatomi, kredsløb og funktioner samt de forskellige energisystemer.

Du lærer alt om styrke-, mobilitets- og konditionstræning og om hvordan, du laver træningsprogrammer til forskellige målgrupper. Samtidig lærer du også om ernæring og sundhed, instruktionsteknik og coaching.

Efter grundforløb 2, kan du blive instruktør på blandt andet:

 • indoor cycling
 • funktionel
 • outdoor og TRX

Få også indsigt i virksomhedsdrift, administration, salg og kundeservice gennem fag som:

 • afsætning
 • erhvervsøkonomi
 • event

Læs mere om Danmarks officielle fitnessuddannelse, som tilbydes på NEXT.

Arbejd i fitnesscentre og større private eller offentlige virksomheder

Som færdiguddannet på fitnessuddannelsen kan du arbejde mange forskellige steder.

Arbejd i:

 • fitnesscentre
 • større private eller offentlige virksomheder
 • eller du kan starte dit eget firma

Jobbet går ud på at motivere kunder, brugere og borgere til bevægelse.

I fitnessbranchen udføres også en del administrativt og praktisk arbejde i fitnesscentret.

Tag en master i idræt og velfærd

Med fitnessuddannelsen kan du læse videre til en masteruddannelse i idræt og velfærd.

Som færdiguddannet kan du supplere med en række private betalingsuddannelser og kurser, som udbydes af de store kæder af fitnesscentre.

Uddannelsen har statens blåstempel i modsætning til de mange private udbydere, der mod betaling tilbyder fitnesskurser. Denne uddannelse er din, kundernes og fitnessbranchens garanti for kompetent og professionel instruktion, vejledning og service.

3 GODE GRUNDE TIL AT TAGE FITNESSUDDANNELSEN

Hvorfor skal du tage fitness-uddannelsen?

 • Tag et skoleophold eller dele af din læreplads i udlandet.
 • Uddannelsen er din, kundernes og fitnessbranchens garanti for kompetent og professionel instruktion, vejledning og service. Uddannelsen på NEXT har nemlig statens blåstempel.
 • Du får løn allerede under uddannelsen. Når du bliver ansat på en læreplads, får du elevløn. Du får mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden.

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen op til 3 år.
Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen op til 2,5 år.

*OBS: Uddannelsen er trindelt.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolen, så er grundforløb 1 (GF1) for dig

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for. Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden, at du gik ud af 9. klasse, og højst to år siden at du afsluttede 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på grundforløb 2.

Grundforløb 2

Afsluttede du folkeskolen for over seks måneder siden, og ved du, hvilken uddannelse du ønsker, så er grundforløb 2 (GF2) for dig

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet den uddannelse, du har valgt og giver dig færdigheder til at komme på hovedforløbet.

For dig der er over 25 år
Hvis du er fyldt 25 år og er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, får du i forbindelse med din opstart på uddannelsen en realkompetencevurdering. Her kigger man på din erhvervserfaring og ser på, om du kan få noget merit.

Alt efter din erfaring skal du starte på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet.

 

Hovedforløb med læreplads

Links

Efter grundforløb 2 fortsætter du på hovedforløbet
For at komme videre til hovedforløbet, er det dog et krav, at du har fundet en læreplads på minimum 1 år med en relevant virksomhed. 

I løbet af hovedforløbet skal du skiftevis være i ude i virksomheden og på skolen. Skoleperioden er samlet 8-12 uger (trin 1) eller 16-20 uger (trin2), alt efter hvor mange påbygningsuger du i samarbejde med din virksomhed vælger. Hver skoleperiode varer typisk 1-2 uger.  

Uddannelsen kan afsluttes efter trin 1 eller suppleres med trin 2 i samarbejde med din virksomhed:

 • Fysisk træner (trin 1)
 • Fitness manager (trin 2)

Trin1: 1 år
Fysisk træner
er for dig, der vil arbejde som personlig træner.

Trin 2: 1 år
Fitness manager 
er for dig, der vil være leder i et center. Det kan fx være centerleder, receptionsleder, holdtræningsleder, leder for personlig træning eller lignende.

Dit hovedforløb afsluttes med en svendeprøve, og så har du gennemført din uddannelse.

GRUNDFORLØB 2*

Ansøgningsfrist:
15. november 2022 

Skolestart:
25. januar 2023

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, så længe der er ledige pladser.

Skolestart:
15. august 2022
25. januar 2023

*Bemærk at vi desværre ikke udbyder fitnessuddannelsen på grundforløb 2 til august 2022.

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og læreplads i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

 

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark her.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en læreplads, inden du starter, er du garanteret optagelse på grundforløb 2.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Inden du starter, er det vigtigt, at du har styr på ansøgningsproceduren. Du skal nemlig sende en motiveret ansøgning og andre bilag, da uddannelsen er en kvoteuddannelse med et begrænset antal pladser. 

Hvis du er så heldig at have en læreplads, er du garanteret en plads på uddannelsen - hvis ikke til den førstkommende skolestart, så til den næste.

Ansøgningsprocedure

Jeg har sikret mig en læreplads
Hvis du er så heldig, at lærepladsen er i hus, skal du sende uddannelsesaftalen til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Husk at sende originaludgaven og husk at den skal være underskrevet.

Jeg har ikke en læreplads, men vil gerne søge ind
For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, gøre følgende:

 1. Du skriver en motiveret ansøgning
 2. Dernæst søger du ind på uddannelsen via Optagelse.dk. Her vedhæfter du din motiverede ansøgning, et CV samt et billede af dig selv
 3. Hvis alt går godt, vil du blive indkaldt til en kvotesamtale, hvorefter du enten vil blive optaget eller få afslag. Hvis du ikke bliver indkaldt til en kvotesamtale, vil du få et afslag. Du hører fra os i din e-Boks 


Optagelseskriterier
Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Du har søgt mindst tre lærepladser og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen
 • Du er motiveret for at lære teoretisk stof inden for bl.a. ernæring, anatomi, fysiologi og afsætning
 • Du interesserer dig for at hjælpe andre med at nå deres mål
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld, serviceminded og generelt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du har erfaring med at styrketræne med frie vægte og regelmæssig konditionstræning

Søg ind

For at starte på uddannelsen skal du søge ind på Optagelse.dk

Kommer du direkte fra 9. klasse og/eller skal søge ind på grundforløbets 1. del, skal du vælge en såkaldt fagretning. Fagretningerne er inddelt i fire hovedområder. Du skal vælge Health & Business, som ligger under hovedområdet omsorg, sundhed og pædagogik.

Har du brug for hjælp?
Det kan være lidt bøvlet og forvirrende at tilmelde sig en uddannelse på Optagelse.dk. Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig på vej. Ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00 og få hjælp og vejledning. 

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for SKO

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Her går du

Fitnessuddannelsen ligger på Rebslagervej 11, ca. 5 minutters gang fra Nørrebro Station

NEXT TILBYDER ANDRE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXTs 12 skoler.