Mediegrafiker

Bliv mediegrafiker

Links

Lær om digital og trykt medieproduktion

Uddannelsen som mediegrafiker giver dig teknisk og faglig viden om, hvad der har betydning for digital og trykt medieproduktion.

Mediegrafikere forener design og grafik, billeder og tekst til et produkt som rammer målgruppen.

Uddannelsen rummer 4 kernefagligheder:

 • Grafisk design
 • Typografi
 • Grafik og billede
 • Grafisk produktions forståelse

Du vil blandt andet blive undervist i:

 • Grafiske discipliner i forbindelse med billedbehandling, grafik, typografi og design
 • Design og kodning af websider
 • Fremstilling af tryksager
 • Kommunikation
 • Krav til udarbejdelse af grafiske opgaver

Arbejd med magasiner, annoncer og websider

Bliv ansat på dagblade, forlag eller grafiske bureauer - eller i større virksomheders kommunikations- og informationsafdelinger.

Arbejd med design og produktion af:

 • Magasiner, bøger og plakater
 • Annoncer og reklamer
 • Emballageproduktion
 • Websider
 • Animation til digitale medier

 

Læs videre til multimediedesigner og designteknolog

Som mediegrafiker kan du læse videre.

Læs videre til:

 • Multimediedesigner
 • Designteknolog
 • Medieproduktion og ledelse

3 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDIEGRAFIKER

Hvorfor skal du læse til mediegrafiker?

 • Uddannelsen er praksisnær.
 • Uddannelsen åbner op for mange muligheder for at videreuddanne dig.
 • Undervisningen giver dig et godt grundlag for både det tekniske og visuelle.

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 4,5 år.
Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 4 år.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolen, så er grundforløb 1 (GF1) for dig

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for.

Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden, at du gik ud af 9. klasse, og højst to år siden at du afsluttede 9. eller 10. klasse.

Hvis det er mere end to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på grundforløb 2.

Grundforløb 2

Afsluttede du folkeskolen for over seks måneder siden, og ved du, hvilken uddannelse du ønsker, så er grundforløb 2 (GF2) for dig

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet uddannelsen som mediegrafiker, du har valgt og giver dig færdigheder til at komme på hovedforløbet.

For at komme videre til hovedforløbet er det et krav, at du har fundet en læreplads hos en virksomhed.

For dig der er over 25 år
Hvis du er fyldt 25 år og er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, får du i forbindelse med din opstart på uddannelsen en realkompetencevurdering. Her kigger man på din erhvervserfaring og ser på, om du kan få afkortet uddannelsen eller merit.

Alt efter din erfaring skal du starte på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet.

Hovedforløb med læreplads

Links

Efter grundforløb 2 fortsætter du på hovedforløbet

Hovedforløbet til mediegrafiker varer 3,5 år og veksler mellem skoleundervisning og læreplads. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist:
1. maj 2022 (til skolestart i august)
15. november 2022 (til skolestart i januar)

Skolestart:
15. august 2022
25. januar 2023

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, så længe der er ledige pladser.

Skolestart:
15. august 2022
25. januar 2023

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og være i lære i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

Skoleoplæring

Tag din læreplads i skolens oplæringscenter, hvis du ikke kan finde en læreplads.

Skoleoplæring kan kombineres med læreplads i en virksomhed i kortere eller længere tid.

Hvis du er i skoleoplæring, skal du være indstillet på at forlade skoleoplæringen, hvis du får tilbudt en læreplads.

Der er særlige krav, der skal opfyldes for at få en plads i skoleoplæringen.

Læs hvilke krav du skal opfylde, for at få en plads i skoleoplæringen.

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark her.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en læreplads, inden du starter, er du garanteret optagelse på grundforløb 2.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Da uddannelsen er en kvoteuddannelse med et begrænset antal pladser, skal du sende en motiveret ansøgning og relevante bilag.

Har du en læreplads, er du garanteret en plads på uddannelsen til den førstkommende skolestart.

Ansøgningsprocedure

Hvis du har sikret dig en læreplads, skal du sende uddannelsesaftalen til uddannelsesaftale@nextkbh.dk.

Husk at sende originaludgaven, og husk at den skal være underskrevet.

Hvis du har ikke en læreplads, skal du opfylde de generelle adgangskrav og gøre følgende:

 1. Skrive en motiveret ansøgning
 2. Søg ind på uddannelsen via Optagelse.dk. Her vedhæfter du:
  * Din motiverede ansøgning
  * CV
  * Eventuelle grafiske produkter du har lavet (vedhæftes som link)
  * Eksamensbeviser
  * Kursusbeviser og udtalelser, samt et billede af dig selv
 3. Hvis du opfylder kravene til ansøgningen, vil du blive indkaldt til en kvotesamtale. Efter den vil du enten blive optaget eller få afslag.
  Hvis du ikke bliver indkaldt til en kvotesamtale, vil du få et afslag fra os i din e-Boks.

Optagelseskriterier
Når vi prioriterer ansøgerne, sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold, og hvad den kræver
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan demonstrere en god arbejdsdisciplin
 • Du har undersøgt fremtidige muligheder for at finde en læreplads
 • Du er i stand til at sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du kan demonstrere sans for grafisk teknik og design. Vedhæft links til de grafiske produkter du har lavet i din ansøgning

Søg ind

Links

For at starte på uddannelsen skal du søge ind på Optagelse.dk

Kommer du direkte fra 9. klasse og/eller skal søge ind på grundforløbets 1. del, skal du vælge en såkaldt fagretning.

Fagretningerne er inddelt i fire hovedområder. Du skal vælge Media & Design, som ligger under hovedområdet teknologi, byggeri og transport.

Har du brug for hjælp?
Har du spørgsmål til proceduren på Optagelse.dk, kan du ringe til NEXT Uddannelsesrådgivning.

Kontakt uddannelsesrådgivningen på tlf.: 33 88 03 00

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for SKO

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Her går du

Uddannelsen ligger 5 min. gang fra Nørrebro Station.

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXTs 12 skoler.