Elektriker

Bliv elektriker

Links

Lær at arbejde med strøm til lys, maskiner og computere

Uddannelsen som elektriker giver dig grundlæggende viden om arbejdet med strøm til lys, maskiner, computere, alarmer m.fl.

Du lærer, hvordan elektriske produkter og systemer virker, så du kan rådgive kunderne om valg af installationer.

Lær også at finde fejl og reparere dem. Du lærer også installere nye systemer.

Som elektriker arbejder du med strøm, hvilket kan være farligt. Det kræver både stor viden, overblik og god fysik at være elektriker. Derfor lærer du om regler for området og arbejdsmiljø.

Fortsæt efter 2 år, og bliv installationsmontør.

Som installationsmontør lærer du at:

 • arbejde med udviklingsorienterede opgaver inden for det el-tekniske område
 • arbejde med kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech

NEXT tilbyder grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Hovedforløbet skal tages på en anden skole.

Installer og vedligehold el-installationer og computerstyrede elsystemer

Elektrikere arbejder med elektriske installationer, fx stikkontakter, telefon- og alarmanlæg eller computernetværk.

De laver strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger.

En elektriker installerer og vedligeholder computerstyrede elsystemer som fx computernetværk, industrirobotter og telefon- og alarmanlæg.

Rådgivning om valget af elektriske løsninger er også en elektrikers opgave.

Arbejd som ansat i offentlige og private virksomheder eller for en privat elinstallatør.

De almindelige arbejdsområder er belysning i byggeri og styring af it-, telefon- og overvågningsanlæg.

Læs videre til it-teknolog, energiteknolog og bygningskonstruktør

Som elektriker kan du læse videre.

Læs videre til:

 • Miljøteknolog
 • it-teknolog
 • automationsteknolog
 • byggekoordinator
 • driftsteknolog
 • energiteknolog
 • VVS-installatør
 • Produktionsteknolog
 • Bygningskonstruktør

3 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE ELEKTRIKER

Hvorfor skal du læse til elektriker?

 • Tag et skoleophold eller dele af din læreplads i udlandet.
 • Du kan komme til at lave mange forskellige ting, alt efter hvilket speciale du vælger. De mest almindelige arbejdsområder er belysning i byggeri og styring af it-, telefon- og overvågningsanlæg.
 • Du tjener dine egne penge allerede under uddannelsen. Når du har fundet en læreplads får du elevløn.

Uddannelsen består af et grundforløb 1, et grundforløb 2 og et hovedforløb.

 

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra 9. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. Man kan sige at grundforløb 1 typisk er for de meget unge elever, eller for dem der endnu ikke helt ved, hvad de gerne vil. 

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der enten har afsluttet 9. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet. Altså er grundforløb 2 typisk for dem, der ved hvad de vil, eller for de lidt ældre, der ikke har adgang til grundforløb 1.

Længden på hovedforløbet varierer alt efter, hvor mange trin du tager af uddannelsen:

 • Afslutter du efter trin 1 bliver du installationsmontør. Trin 1 varer to år.

 • Hvis du fortsætter med trin 2, bliver du elektriker. Trin 2 varer mellem halvandet og to år, alt efter hvilket speciale, du vælger.

Bemærk: NEXT tilbyder grundforløbet til elektrikeruddannelsen, men ikke hovedforløbet.

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist:
1. august 2022 (til studiestart i august)
15. november 2022 (til studiestart i januar)

Skolestart:
15. august 2022
25. januar 2023

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, så længe der er ledige pladser.

Skolestart:
15. august 2022
25. januar 2023

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og læreplads i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

 

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark her.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en læreplads, inden du starter, er du garanteret optagelse på grundforløb 2.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Går du i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1), medmindre du har en aftale om en læreplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Læs mere om Programming & Electronics.

Er det mere end et halvt år siden, at du blev færdig med 9. klasse, men maks. 2 år siden, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2.

Ansøgere over 25 år

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Søg ind
Når du søger under erhvervsuddannelser på Optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til elektriker hedder Programming & Electronics og ligger under hovedområdet teknologi, byggeri & transport.

Hvis du er i tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

 

 

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for SKO

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Her går du

Elektrikeruddannelsen ligger både i Emdrup og i Ishøj.

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXTs 12 skoler.