Luk
Luk

Kontakt os

VEJLEDNING om eud

For alle andre henvendelser

bygningssnedker

Næste skolestart d. 27. januar 2022 - søg allerede nu!

Hvad er forskellen på tømreren, bygningssnedkeren og møbelsnedkeren?

De fleste ved, hvad en tømrer og en møbelsnedker laver. Men hvad laver en bygningssnedker?

Bygningssnedkeren laver alt indvendigt arbejde i huse og bygninger. Modsat tømreren, som primært arbejder ude hos kunder, er bygningssnedkeren mere på værksted. Her kan du lave døre, vinduer, køkkener, paneler og andet interiør, som du også er med til at montere hos kunden. Arbejdet er derfor også præget af større finesse end tømrernes. Samtidig behøver du ikke regnjakke, da du ikke laver udvendig montering.

Møbelsnedkeren giver lidt sig selv. De laver møbler. Arbejdet som bygningssnedker minder meget om møbelsnedkerens, bortset fra at du har mere kundekontakt og har mere fokus på interiør end møbler. Det stiller dog stadig samme krav til din detaljeorientering. 

Hvad er forskellene på tømrer, bygningssnedker og møbelsnedker?

bygnings-snedkeren...

Det kommer du til at arbejde med

Links

Bygningssnedker er et speciale inden for snedkeruddannelsen. Som bygningssnedker arbejder du typisk med træ og forskellige pladematerialer. I arbejdet bruger du både avancerede maskiner og simpelt håndværktøj.

Som snedker er du ofte med i hele processen fra den første kundekontakt til det færdige produkt. Det er dig, der rådgiver kunden om alt fra materialevalg til kreative opgaveløsninger.

Det betyder, at du også skal have lyst til kundepleje, og at du skal kunne forklare, tegne og bygge, så det lever op til kundens ønsker.

Du arbejder både med nybyggeri og med renovering og restaurering. Arbejdet kan foregå på værksteder, i bygninger, på byggepladser og i private hjem

Bygningssnedker er et speciale inden for snedkeruddannelsen.

Bygningssnedker

Kreativt arbejde med stort ansvar tæt kundekontakt

Det lærer du

På hovedforløbet til bygningssnedker arbejder du med de større snedkerkonstruktioner. Det kan være døre, vinduer og paneler, men det kan også være fast inventar som for eksempel trapper.

Ud over håndværksundervisningen, skal du også have fag som matematik, informationsteknologi, produktudvikling, produktion og service og stil, form og farve.

Dit uddannelsesforløb

 • GF1 tager 20 uger og er for elever, der kommer direkte fra 9. klasse. Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for maks. 2 år siden, kan du også starte. På GF1 vælger du en fagretning, hvor du får almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til senere at vælge en GF2-uddannelse. Du skal vælge uddannelse, inden du er færdig med GF1.
  Grundforløb 1
 • GF2 tager 20 uger. Her starter elever, der har afsluttet 9. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år samt elever, der har afsluttet GF1. GF2 er målrettet hovedforløbet, hvor du får praksisnær og brugsorienteret undervisning samt diverse grund-, erhvervs- og talentfag.
  Grundforløb 2
 • Din læreplads starter efter GF2. Her bliver du elev/lærling i en virksomhed. Lærepladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode (delaftaler). Du får løn, når du er i lære.
  1. forløb på din læreplads
 • Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og af valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til lærepladsen.
  1. skoleperiode
 • Jo længere du er i dit uddannelsesforløb, desto flere områder vil du beherske og samtidig få lov at udføre i virksomheden.
  2. forløb på din læreplads
 • Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve eller anden form for afgangseksamen.
  2. skoleperiode
 • Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Du modtager svendebrevet, når du har bestået.
  Svendeprøve

*Skoleforløb og læreplads varierer alt efter uddannelse

Hvordan hænger dit uddannelsesforløb sammen

Uddannelsen består af et grundforløb 1, et grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra 9. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. Man kan sige at grundforløb 1 typisk er for de meget unge elever, eller for dem der endnu ikke helt ved, hvad de gerne vil. 

Grundforløb 2 er for elever, der enten har afsluttet 9. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet. Altså er grundforløb 2 typisk for dem, der ved hvad de vil, eller for de lidt ældre, der ikke har adgang til grundforløb 1.

Hovedforløbet til bygningssnedker varer cirka 3 ¼ år. Det veksler mellem skoleophold og læreplads og afsluttes med en svendeprøve.

Der er mange gode grunde til at du som kvinde skal tage en uddannelse inden for byggebranchen

Mød kvinder fra byggebranchen og bliv inspireret

Læreplads & skolepraktik

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem skoleophold, også kaldet grund- og hovedforløb, og læreplads i en virksomhed.

Nogle finder en læreplads inden de starter på grundforløbet, mens andre finder lærepladsen under eller efter grundforløbet.

Du skal som udgangspunkt selv finde en læreplads, men skolen hjælper dig gerne på vej.

Du har mulighed for at være i lære i skolens praktikcenter, hvis du ikke kan finde en læreplads.

En skolepraktik kan kombineres med en kortere eller længere læreplads i en virksomhed, og du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en læreplads. 

For at komme i skolepraktik skal du ligeledes være opmærksom på de krav, som skal opfyldes. Læs mere her.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du også vælge at finde din læreplads i udlandet - både for en kortere og længere periode.

LÆREPLADS I UDLANDET

Har du mod på en anderledes hverdag?

Søg din læreplads i udlandet.

Adgangskrav

det skal du være opmærksom på, inden du kan starte

Hvis du skal starte på grundforløb 1 eller 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik til eksamen og have bestået folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden være erklæret uddannelsesparat.

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og deltage i en samtale med henblik på optagelse.

 

SØG IND & OPSTART

Links

GRUNDFORLØB 2

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, såfremt der er ledige pladser.

Skolestart:
27. januar 2022
19. april 2022
15. august 2022

 

GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist:
Løbende tilmelding helt frem til skolestart, såfremt der er ledige pladser. 

Skolestart:
27. januar 2022
15. august 2022

direkte fra 9. klasse

Links

Går du i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1), medmindre du har en aftale om en læreplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

Er det mere end et halvt år siden, at du blev færdig med 9. klasse, men maks. 2 år siden, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Når du søger ind
Når du søger under erhvervsuddannelser på Optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til bygningssnedker hedder Building & Construction og ligger under hovedområdet teknologi, byggeri og transport.

Hvis du er i tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

Du har ikke lige afsluttet folkeskolen

Er det mere end et halvt år siden, at du blev færdig med 9. klasse, men maks. 2 år siden, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2.

Hvis det er mere end 2 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 2.

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv). Det kan du læse mere om her.

Når du søger ind
Du søger ind på Optagelse.dk og vælger selve uddannelsen. Hvis du er i tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00.

Alt du skal vide

kom godt i gang med din uddannelse

Kontakt os

har du spørgsmål, så ring til os - vi er klar til at hjælpe dig

EUX - PRAKTISK STUDENTEREKSAMEN

tag to uddannelser i én - bliv student og faglært på 4 år

Det med SU/elevløn

Links

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.

Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både lån, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Læs mere om din elevløn her.

Fremtidsmuligheder

Links

Nogle starter egen virksomhed som selvstændig snedkermester. Det er muligt at supplere med efteruddannelse gennem AMU-kurser.

Nogle læser videre til byggekoordinator, designteknolog, driftstenolog, e-designer, energiteknolog, produktionsteknolog, bygningskonstruktør eller eksport og teknologi.

Søg om optagelse

Start på en erhvervsuddannelse - tilmeld dig på Optagelse.dk

Her går du

Du kan tage uddannelsen på Nørrebro.

Andre har også kigget på

måske er du også interesseret i en af vores andre uddannelser