Eventkoordinator

Bliv eventkoordinator

Links

Lær at koordinere events og projekter fra start til slut

Du lærer at koordinere events og arrangementer, så de passer til kunden, gæsterne og deltagerne. Du bliver også i stand til at koordinere et projekt fra start til slut.

På uddannelsen som eventkoordinator lærer du blandt andet at:

 • idéudvikle
 • designe oplevelser
 • indgå kontrakter og aftaler
 • markedsføre events
 • udforme og gennemføre projektplaner

Business- og eventfag

Som eventkoordinator skal du både have businessfag og fag der gør dig stærk i at koordinere events.

Fagene på uddannelsen er blandt andet:

 • Oplevelsesdesign
 • Idéudvikling
 • Projektledelse
 • Afsætning, erhvervsøkonomi og erhvervsinformatik

Tag eventkoordinator grundforløb 2 online

Tag dit grundforløb 2 online, og bliv klar til en læreplads på kun 20 uger.

NEXT tilbyder eventkoordinator grundforløb 2 som et online forløb, hvor al undervisning, præsentation og lektielæsning foregår online.

Fordelen ved en online uddannelse er, at du selv kan planlægge din tid. Så hvis du for eksempel gerne vil passe et job ved siden af, så er der rig mulighed for det.

Læs mere om grundforløb 2 online.

Arbejd på eventbureauer, museer og meget andet

Som færdiguddannet eventkoordinator kan du arbejde mange forskellige steder som fx på eventbureauer, kommuner, konferencecentre, museer, i storcentre eller forlystelsesparker. Du kan også blive selvstændig.

3 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EVENTKOORDINATOR

Hvorfor skal du læse til eventkoordinator?

 • Du bliver en stærk projektleder og lærer at drive events og arrangementer fra start til slut.
 • Du kan tage en læreplads i udlandet.
 • Du kan blive selvstændig eventkoordinator og arbejde med at koordinere events og arrangementer, så de passer til kunden, gæsterne og deltagerne.

 • +

  Fælles online informationsmøde

  Uddannelsen starter med et fælles informationsmøde, hvor du bliver præsenteret for:

  • Uddannelsens struktur og indhold
  • Dine undervisere
  • Dine fag
  • Opgaver og eksaminer
  • Hvor du kan hente hjælp, og få vejledning undervejs i forløbet.
 • +

  Samtale med din kontaktlærer

  Du vil i starten af uddannelsen have en samtale med din kontaktlærer online, som vil hjælpe dig med at få svar på alle de spørgsmål, som du brænder inde med.

  Det er også ved den samtalen med din kontaktlærer, at du kan få en afklaring, hvis der er forhold, som kan have indflydelse på dit uddannelsesforløb.

 • +

  Undervisningsmaterialer og undervisningen

  Alle undervisningsmaterialer vil være at finde online fra Systime. De bliver også suppleret med andre onlinematerialer.

  Dagligt oplæg

  Der vil hver dag blive holdt et oplæg om dagens emne. Oplægget vil blive optaget, så hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du se det på et senere tidspunkt.

  Fremlæggelser

  Når du skal lave fremlæggelser, så vil de også foregå online. Og det betyder, at du ikke skal møde op på skolen ved fremlæggelser eller anden undervisning.

  Kontakt med underviserne

  Du kan altid skrive til din underviser, som vil svare dig hurtigst muligt, så du vil hele tiden være i gode hænder.

 • +

  Studieaktivitet

  Grundforløb 2 online er et fuldtidsstudie, hvor der er krav om studieaktivitet.

  Studieaktiviteten vil både være læsestof, opgaver samt online fremlæggelser. Der er derfor en forventning om, at du læser dine ting, samt at du afleverer dine opgaver til tiden.

  Derudover skal du selvfølgelig også efterleve vores studie og ordensregler.

  Fag på EUD Grundforløb 2 Business

  På EUD GF2 vil du have følgende grundfag uafhængig af valg af studieretning:

  • Dansk C-niveau
  • Engelsk C- niveau
  • Virksomhedsøkonomi C-niveau
  • Afsætning C-niveau
  • Erhvervsinformatik C-niveau

  Du vil endvidere have fag afhængig af din studieretning:

  • Uddannelsesspecifikke fag (detail, event eller handel)
  • Elevpladssøgning

  I uddannelsesspecifikke fag fokuseres på de forskellige fagretninger (detailhandel, eventkoordinator og handelsuddannelsen).

 • +

  Eksamen

  Grundforløbet bliver afsluttet med en onlineeksamen.

  Du skal til eksamen i et af dine grundfag samt dit uddannelsesspecifikke fag.

 • +

  Elevplads

  Når du er færdig med dit grundforløb 2, er målet, at du starter på en elevplads i en virksomhed.

  Du vil undervejs på dit grundforløb modtage hjælp af vores virksomhedskonsulent til at søge en elevplads. Det foregår naturligvis også online.

 • +

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål?

  Kontakt uddannelsesleder Glenn Egelund Christensen på mail glec@nextkbh.dk, eller kontakt studievejleder Gitte Kjems på gkn@nextkbh.dk

 • +

  Optagelse

  Optagelsen er januar 2024 og hvert halve år via optagelse.dk.

  Søg efter EUD Frederiksberg på optagelse.dk, og vælg online forløb. BEMÆRK det naturligvis foregår online, selvom du har valgt Frederiksberg.

  Søg om optagelse på optagelse.dk

Dit uddannelsesforløb består af grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 samt et hovedforløb.

Starter du på grundforløb 1 varer uddannelsen 3 år.
Starter du på grundforløb 2 varer uddannelsen 2,5 år.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolen, så er grundforløb 1 (GF1) for dig 

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for. Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden at du blev færdig med folkeskolen, men højst to år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end to år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på grundforløb 2.

Grundforløb 2

Er det mere end et halvt år siden, at du blev færdig med 9. klasse, men maks. 2 år siden, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet den uddannelse, du har valgt og giver dig færdigheder til at komme på hovedforløbet.

Ny mesterlære

Du kan tage grundforløb 2 som et ny mesterlære-forløb. 

På sådan et forløb starter du din uddannelse i virksomheden og veksler herefter mellem arbejde i virksomheden og undervisning hos NEXT.

NyMesterlære-forløbet løber over 1 år. Du er i skole 2 dage om ugen, og de 3 andre dage arbejder du i din virksomhed.

Læs mere om ny mesterlære på NEXT.

EUS (Erhvervsuddannelse for studenter)

Har du gennemført en studentereksamen, bliver dit grundforløb 2 afkortet til et 5 ugers forløb.

Læs mere om EUS på NEXT.

For dig er over 25 år
Hvis du er fyldt 25 år og er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, får du i forbindelse med din opstart på uddannelsen en realkompetencevurdering. Her kigger man på din erhvervserfaring og ser på, om du kan få noget merit.

Alt efter din erfaring skal du starte på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet.

Hovedforløb med læreplads

Links

Efter grundforløb 2 fortsætter du på hovedforløbet

For at komme videre til hovedforløbet er det dog et krav, at du har fundet en læreplads hos en relevant virksomhed. 

Hovedforløbet til eventkoordinator varer cirka 2 år. Det veksler mellem skoleophold og læreplads og afsluttes med en fagprøve.

Læs mere om hovedforløbet her.

GRUNDFORLØB 2 

Ansøgningsfrist
1. august 2024 (til skolestart i august 2024)
2. januar 2025 (til skolestart i januar 2025)

Skolestart
12. august 2024
22. januar 2025


GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist
Frist for skolestart i august 2024: 1. august 2024
Frist for skolestart i januar 2025: Du kan søge uddannelsen op til 2 uger efter skolestart

Skolestart
12. august 2024
22. januar 2025

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og læreplads i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

 

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark om uddannelserne.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en aftale om en læreplads, og aftalen inkluderer grundforløbet, så er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Går du i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1), medmindre du har en aftale om en læreplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Læs mere om fagretningen People, Innovation & Business.

Er det mellem et halvt og to år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2. Hvis det er mere end 2 år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse, kan du kun vælge grundforløb 2.

Ansøgere over 25 år
Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Når du søger ind
Når du søger under erhvervsuddannelser på Optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til eventkoordinator hedder People, Innovation & Business og ligger under hovedområdet kontor, handel og forretningsservice.

Hvis du er i tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for Skoleoplæring

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Her går du

Du kan tage uddannelsen i Ishøj, Ballerup eller på Frederiksberg.

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.