Detailhandel

Bliv uddannet i detailhandel

Links

Bliv ekspert i online- og butikssalg

Vælger du en detailuddannelse, styrkes dine kompetencer inden for både online- og butikssalg.

Fagene på uddannelsen er rettet mod detailhandlen. Du har blandt andet:

 • Afsætning
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsinformatik

Du lærer om butiksdrift, varepræsentation, brugervenlighed og kundeoplevelser. Under uddannelsen arbejder du projektorienteret med eksempler fra erhvervslivet.

Speciale i digital handel

Vælg speciale i digital handel på detailuddannelsen, hvis du vil arbejde med online salg og webshops.

Med speciale i digital handel får du:

 • Kendskab til digitale forretningsmodeller
 • Værktøjer til at optimere kunderejser
 • Viden om E-commerce, Dataanalyse og Content marketing

Tag detailhandel grundforløb 2 online

Tag dit grundforløb 2 online, og bliv klar til en læreplads på kun 20 uger.

NEXT tilbyder detailhandel grundforløb 2 som et online forløb, hvor al undervisning, præsentation og lektielæsning foregår online.

Fordelen ved en online uddannelse er, at du selv kan planlægge din tid. Så hvis du for eksempel gerne vil passe et job ved siden af, så er der rig mulighed for det.

Læs mere om grundforløb 2 online.

Arbejd som salgsassistent, e-commerce assistent, butikschef

Uddannelsen inden for detailhandel åbner mange muligheder for job. Du kan arbejde i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Her arbejder du både med salgs- og driftsfunktioner.

Med en uddannelse i detailhandel kan du blandt andet blive salgsassistent, e-commerce assistent, butikschef eller selvstændig. Tag din uddannelse i detailhandel hos NEXT Uddannelse København.

Digital handel er også en del af uddannelse. Med en uddannelse i detailhandel får du derfor speciale i at drive webshops.

Videreuddan dig til designteknolog, handelsøkonom eller serviceøkonom

Med en erhvervsuddannelse i detailhandel får du også gode muligheder for videreuddannelse.

Erhvervsuddannelsen åbner døre til designteknolog, handelsøkonom og serviceøkonom.

3 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE UDDANNET I DETAILHANDEL

Hvorfor skal du uddannes i detailhandel?

 • Bliv klar til en fremtid, hvor flere og flere varer købes online
 • Uddannelsen i detailhandel på NEXT Uddannelse København er en individuel erhvervsuddannelse (IEUD). Det betyder, at uddannelsen er skabt i samarbejde mellem skoler og virksomheder for at uddanne dig til virksomhedernes specifikke behov
 • Den hurtige vej til en lederuddannelse

 • +

  Fælles online informationsmøde

  Uddannelsen starter med et fælles informationsmøde, hvor du bliver præsenteret for:

  • Uddannelsens struktur og indhold
  • Dine undervisere
  • Dine fag
  • Opgaver og eksaminer
  • Hvor du kan hente hjælp, og få vejledning undervejs i forløbet.
 • +

  Samtale med din kontaktlærer

  Du vil i starten af uddannelsen have en samtale med din kontaktlærer online, som vil hjælpe dig med at få svar på alle de spørgsmål, som du brænder inde med.

  Det er også ved den samtalen med din kontaktlærer, at du kan få en afklaring, hvis der er forhold, som kan have indflydelse på dit uddannelsesforløb.

 • +

  Undervisningsmaterialer og undervisningen

  Alle undervisningsmaterialer vil være at finde online fra Systime. De bliver også suppleret med andre onlinematerialer.

  Dagligt oplæg

  Der vil hver dag blive holdt et oplæg om dagens emne. Oplægget vil blive optaget, så hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du se det på et senere tidspunkt.

  Fremlæggelser

  Når du skal lave fremlæggelser, så vil de også foregå online. Og det betyder, at du ikke skal møde op på skolen ved fremlæggelser eller anden undervisning.

  Kontakt med underviserne

  Du kan altid skrive til din underviser, som vil svare dig hurtigst muligt, så du vil hele tiden være i gode hænder.

 • +

  Studieaktivitet

  Grundforløb 2 online er et fuldtidsstudie, hvor der er krav om studieaktivitet.

  Studieaktiviteten vil både være læsestof, opgaver samt online fremlæggelser. Der er derfor en forventning om, at du læser dine ting, samt at du afleverer dine opgaver til tiden.

  Derudover skal du selvfølgelig også efterleve vores studie og ordensregler.

  Fag på EUD Grundforløb 2 Business

  På EUD GF2 vil du have følgende grundfag uafhængig af valg af studieretning:

  • Dansk C-niveau
  • Engelsk C- niveau
  • Virksomhedsøkonomi C-niveau
  • Afsætning C-niveau
  • Erhvervsinformatik C-niveau

  Du vil endvidere have fag afhængig af din studieretning:

  • Uddannelsesspecifikke fag (detail, event eller handel)
  • Elevpladssøgning

  I uddannelsesspecifikke fag fokuseres på de forskellige fagretninger (detailhandel, eventkoordinator og handelsuddannelsen).

 • +

  Eksamen

  Grundforløbet bliver afsluttet med en onlineeksamen.

  Du skal til eksamen i et af dine grundfag samt dit uddannelsesspecifikke fag.

 • +

  Elevplads

  Når du er færdig med dit grundforløb 2, er målet, at du starter på en elevplads i en virksomhed.

  Du vil undervejs på dit grundforløb modtage hjælp af vores virksomhedskonsulent til at søge en elevplads. Det foregår naturligvis også online.

 • +

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål?

  Kontakt uddannelsesleder Glenn Egelund Christensen på mail glec@nextkbh.dk, eller kontakt studievejleder Gitte Kjems på gkn@nextkbh.dk

 • +

  Optagelse

  Optagelsen er januar 2024 og hvert halve år via optagelse.dk.

  Søg efter EUD Frederiksberg på optagelse.dk, og vælg online forløb. BEMÆRK det naturligvis foregår online, selvom du har valgt Frederiksberg.

  Søg om optagelse på optagelse.dk

Uddannelsen består af et grundforløb 1, et grundforløb 2 og et hovedforløb.

 

Bemærk: NEXT tilbyder kun grundforløbet inden for detailhandelsuddannelsen, men ikke hovedforløbet. 

 

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra 9. klasse eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste 2 år. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg. Man kan sige at grundforløb 1 typisk er for de meget unge elever, eller for dem der endnu ikke helt ved, hvad de gerne vil. 

 

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der enten har afsluttet 9. klasse for mere end et halvt år siden, elever over 25 år eller elever, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 er målrettet den uddannelse, du har valgt og gør dig klar til hovedforløbet. Altså er grundforløb 2 typisk for dem, der ved hvad de vil, eller for de lidt ældre, der ikke har adgang til grundforløb 1.

 

Hovedforløb

Hovedforløbet til detailhandel varer cirka 2 år. Det veksler mellem skoleophold og læreplads og afsluttes med en fagprøve.

GRUNDFORLØB 2 

Ansøgningsfrist
1. august 2024 (til skolestart i august 2024)
2. januar 2025 (til skolestart i januar 2025)

Skolestart
12. august 2024
22. januar 2025


GRUNDFORLØB 1

Ansøgningsfrist
Frist for skolestart i august 2024: 1. august 2024
Frist for skolestart i januar 2025: Du kan søge uddannelsen op til 2 uger efter skolestart

Skolestart
12. august 2024
22. januar 2025

Læreplads og oplæring

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at have skoleophold (grund- og hovedforløb) og læreplads i en virksomhed.

Find en læreplads inden du starter på grundforløbet. Eller find en læreplads under eller efter grundforløbet.

Du kan få råd og vejledning om lærepladser hos skolens vejledere på området.

Læs mere om oplæring og lærepladser.

Oplæring i udlandet

Søg en læreplads (oplæring) i udlandet.

Hvis du har mod på en anderledes hverdag, kan du tage oplæring i udlandet - både for en kortere og længere periode.

Læs mere om oplæring i udlandet.

 

SU
På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Kontakt vores SU-team på 33 88 07 20 eller suadm@nextkbh.dk, hvis du har spørgsmål.  

Løn
Har du en aftale om en læreplads med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får både løn, når du er i virksomheden, og når du er i skole.

Startlønnen for elever/lærlinge på erhvervsuddannelser følger den gældende overenskomst på området.

Læs mere om løn for elever/lærlinge i vores faktaark om uddannelserne.

For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat. 

Hvis du har en aftale om en læreplads, og aftalen inkluderer grundforløbet, så er du garanteret optagelse på uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav til en erhvervsuddannelse.

Går du i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 (GF1), medmindre du har en aftale om en læreplads – så starter du på din uddannelse med det samme. 

På grundforløb 1 vælger du en fagretning, der toner dit grundforløb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab med vores uddannelser, inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg i slutningen af grundforløb 1.

Læs mere om fagretningen People, Innovation & Business.

Er det mellem et halvt og to år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse, kan du selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller 2. Hvis det er mere end 2 år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse, kan du kun vælge grundforløb 2.

Ansøgere over 25 år
Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, skal du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Når du søger ind
Når du søger under erhvervsuddannelser på Optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til detailhandel hedder People, Innovation & Business og ligger under hovedområdet kontor, handel og forretningsservice.

Hvis du er i tvivl, ring til NEXT Uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

OPTAGELSE

Søg om optagelse til uddannelsen via Optagelse.dk

NEXT Uddannelsesrådgivning

Er dine uddannelsesrådgivere og kan hjælpe med gode tips, uddannelsesafklaring, info om optagelse og meget mere.

Fang dem på 33 88 03 00 eller på info@nextkbh.dk

SU-teamet

Guider dig godt på vej om SU-regler, satser m.m.

Fang dem på 33 88 07 20  eller på suadm@nextkbh.dk

NEXT Skoleoplæringscenter

Hvis du vil vide mere om at søge lærepladser, om uddannelsesaftaler eller have info om skoleoplæring, kontakter du:

35 86 72 90 eller praktikcenter@nextkbh.dk 

Oplæring i udlandet

Hør om dine muligheder og hvad der skal til for at komme afsted. Vores internationale koordinatorer Benedicte, Morten og Brian er klar til at hjælpe dig.

Benedicte Stokkeby Koch bsk@nextkbh.dk – for byggefagene

Morten Damgaard Andersen mdan@nextkbh.dk – for de øvrige

Brian Larsen brl@nextkbh.dk – for Skoleoplæring

NEXT Virksomhed

Vi hjælper virksomheder, som ønsker at få en elev/lærling i oplæring. Ring og få hjælp til at finde den rette elev og hjælp til alt det praktiske. Der er brug for de gode lærepladser, så ring endelig, hvis du som virksomhed overvejer at ansætte en lærling.

Find kontaktinformationer på vores virksomhedskonsulenter

Andre spørgsmål?

Du kan altid ringe til vores hovedomstilling og derfra blive guidet videre. NEXTs hovednummer er:

33 88 00 00 eller skriv til next@nextkbh.dk  

Her går du

Du kan tage uddannelsen i Ballerup, Ishøj eller på Frederiksberg. Alle adresser ligger 5 min. gang fra en station.

NEXT TILBYDER FLERE UDDANNELSER

Er du interesseret i en af vores andre uddannelser?

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.