Business

Din fremtid - din business

Tag en businessuddannelse

Tag en uddannelse inden for business, hvis du kan lide at betjene kunder eller være den koordinerende blæksprutte.

Business er nemlig uddannelser, hvor du arbejder med administration, salg, økonomi og kundeservice.

Du lærer at planlægge, budgettere og koordinere opgaver samt at kommunikere professionelt og servicere kunder, så de føler sig godt behandlet.

NEXT tilbyder flere forskellige businessuddannelser og derudover et særligt 5-ugers eus-forløb for studenter.

BUSINESSUDDANNELSER

Vælg mellem flere forskellige businessuddannelser

Hvis du vælger at starte på Eud gf2 i Ballerup er der mulighed for at starte på et fleksibel forløb, hvilket betyder:

 • Der er undervisning fra 10.00 – 14.00 hver dag
 • Der vil i tidsrummet mellem 08:30 til 10:00 være en underviser fysisk til stede, så I kan få sparring til opgaver og pensum. Det samme vil gøre sig gældende et par eftermiddage hver uge i tiden fra 14:00 til 15:30.
 • Din lærer sidder altid klar både før og efter undervisningen til personlig sparring og hjælp
 • Der vil være større fokus på selvstændigt arbejde men med mulighed for mere feedback fra din lærer

Målet med det hele er at give dig mere frihed og fleksibilitet til at studere på præcis den måde, der passer dig.

Detailhandel

 • Erhvervsøkonomi
 • It
 • Afsætning

Du har også fag som dansk og engelsk samt fag, der retter sig mod den branche, du vælger.


Handelsuddannelsen

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale

Du skal også have fag om forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde.


Eventkoordinator

 • Eventgennemførelse
 • Eventplanlægning
 • Eventudvikling
 • Salg og service

Du du skal også have fag som dansk, engelsk, samfundsfag, erhvervsøkonomi og informationsteknologi.

Mulighed for hurtigere uddannelsesforløb
Hvis du er over 25 år, så skal du sammen med en studievejleder udarbejde en kompetencevurdering, hvor I finder ud af, hvilke fag du skal gennemføre. Det er nemlig meget muligt, at du kan få merit for nogle fag, alt efter din erhvervserfaring m.m.

 • +

  Hvordan er uddannelsen bygget op?

  Det første halve år går du på det, vi kalder Grundforløb 2 (GF2). Her får du både almindelige ”skolefag” såsom engelsk og dansk, men også fagspecifikke fag såsom afsætning og virksomhedsøkonomi, samt hvordan en virksomhed - fx en butik - fungerer. Efter det halve år afslutter du grundforløbet med en samlet prøve.

  Efter grundforløb 2 skal du have en læreplads i en virksomhed. Du skal være elev i virksomheden i to år. I løbet af de to år skal du tilbage til skolen og have mindre skoleforløb af 1-4 ugers varighed af gangen. Efter de to år i virksomheden skal du fagprøve, som består af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

  Fra grundforløb 2 og til og med elevtiden er der gået 2,5 år.

 • +

  Hvornår kan jeg blive elev?

  Allerede efter et halvt år i skole er du klar til at komme ud i en elevplads i en virksomhed i erhvervslivet, hvor du kan beskæftige dig med netop det, du interesserer dig mest for. Det kan fx være som salgsassistent eller speditør.

  Du har mange muligheder efter det første halve år på eud business. Du kan fx blive elev inden for områder som:

  • Salg og markedsføring
  • Butik/detail
  • Business to business
  • Indkøb og logistik
  • Spedition
  • E-business/e-commerce
  • Event-koordinering
  • Iværksætteri

 • +

  Hvornår kan jeg læse videre?

  Når du har afsluttet en eux business, har du mulighed for at læse videre på samme vilkår som andre unge, der har taget en gymnasial uddannelse.
  Efter de første to år kan du fx læse videre på erhvervsakademier eller professionshøjskoler. Efter alle fire år på eux business kan du læse videre på universitetet.
  Du kan også vente med at læse videre. Du har altid mulighed for at læse videre på et senere tidspunkt.

  Når du har afsluttet en eud business, har du mulighed for at læse videre efter en bestået fagprøve. Du kan fx læse videre på erhvervsakademier eller professionshøjskoler, du kan fx læse til designteknolog eller administrationsøkonom.

  Du kan også vente med at læse videre. Du har altid mulighed for at læse videre på et senere tidspunkt.

 • +

  Hvad hvis jeg ikke ved, hvilken uddannelse jeg skal vælge?

  Du behøver ikke have et fast endemål, når du vælger eud-business.

  Uddannelsen kommer til at introducere dig for forskellige arbejds- og interesseområder, så du løbende kan prøve dig selv af og finde ud af, hvor du er bedst.

  Mens du lærer om verdenen, forretning, handel, salg og dig selv, får du mulighed for at drømme nye store drømme.

 • +

  Hvilke muligheder er der for merit?

  Har du tidligere uddannelse, kurser og erhvervserfaring? Så har du mulighed for at få merit på eud business-uddannelsen.
  Kontakt uddannelsesvejlederen på den skole, du ønsker optagelse på for at finde ud af, hvad dine muligheder for merit er.

 • +

  Hvilket niveau er mine fag på?

  På grundforløb 1 og 2 vil du primært have fag på E, D -og C-niveau.

 • +

  Hvor hurtigt kommer jeg i mål?

  Efter maks. 1 år på skolebænken vil du starte som elev i en virksomhed.

  Efter maks. 4 år vil du stå med et fagbevis i hånden.

  Det er individuelt, hvor lang tid uddannelsen tager for dig, alt efter hvilken uddannelses- og erhvervserfaring du har i forvejen.
  Efter et halvt år på skolebænken vil du starte som elev i en virksomhed.

  Det er individuelt, hvor lang tid uddannelsen tager for dig, alt efter hvilken uddannelses- og erhvervserfaring du har i forvejen.

 • +

  Hvad er optagelseskravene?

  Hvis du afsluttede din 9. klasse før 2018 skal du have mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. eller 10. klasse.

  Hvis du afsluttede din 9. klasse efter 2018 skal du have mindst 02 i dansk og matematik og samlet have bestået din samlede afgangsprøve i 9. klasse.
  Er du over 25 år, vil du automatisk blive indkaldt til en realkompetencevurdering, som vurderer dine kompetencer fra tidligere uddannelser, kurser og erhvervserfaring.

 • +

  Hvordan finder jeg en læreplads?

  På alle arbejdspladser, der beskæftiger sig med områder som handel, salg eller innovation, kan du søge om en læreplads.

  Det er dit ansvar at finde den læreplads, som du drømmer om, men på skolen kan du få gode råd og vejledning til, hvordan du finder relevante virksomheder og søger om en læreplads.

  Du kan også tage kontakt til vores virksomhedskonsulenter, som med glæde hjælper dig med at finde en læreplads.

 • +

  Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

  Med en eux business kan du få job inden for:

  • Salg og markedsføring
  • Butik/detail
  • Business to business
  • Indkøb og logistik
  • Revision, spedition
  • Kontor og administration
  • Advokat- eller lægesekretær
  • E-business/e-commerce
  • Eventkoordinering
  • Iværksætteri
  • Økonomi

  Du kan også vælge at søge ind på en videregående uddannelse.

 • +

  Får jeg SU eller løn?

  På eud business får du SU under din skoletid, hvis du er fyldt 18 år. Når du starter i en elevplads, får du tilsvarende elevløn.

  Satserne varierer alt efter uddannelse, din alder, uddannelsesbaggrund og tidligere jobsituation. Men du kan forvente en løn mellem kr. 14.000 og 15.000, og du er sikret at stige i løn for hvert år igennem din 2-årige læreplads.

HURTIGT UD I ERHVERVSLIVET

Efter din skoletid starter du på en læreplads i en virksomhed!

Når du er færdig med grundforløb 2, skal du starte på hovedforløbet og på en læreplads i en virksomhed. 

TAG EN ERHVERVSUDDANNELSE

Tag din drømme-uddannelse, og få det job, du ønsker

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Læs NEXTs studie- og ordensregler