Luk

Kontakt os

Rektor, Rikke Kirkeskov Sørup

Vibenshus Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Vibenshus Gymnasium

Jesper Rasmussen , Studievejleder

Anne Louise Bøggild , Vicerektor

Rikke Kirkeskov Sørup , Rektor

Praktisk info

Skolekalender, økonomi, prøver og eksaminer m.m.

Skolekalender

Skoleår 2022/2023:

 • Skolestart 8/8-2022
 • Efterårsferie uge 42 (17-23/10-2022)
 • Juleferie 21/12-2022-3/1-2023
 • Vinterferie uge 7 (13/2-19/2-2023)
 • Påskeferie 1/4-10/4-2023
 • Sidste skoledag 23/6-2023

Skoleår 2023/2024:

 • Skolestart 14/8-2023
 • Efterårsferie uge 42 (16-22/10-2023)
 • Juleferie 20/12-2023-2/1-2024
 • Vinterferie uge 7 (12/2-18/2-2024)
 • Påskeferie 25/3-1/4-2024
 • Sidste skoledag 28/6-2024

Teams er et ord, du hurtigt bliver vant til at høre.

Teams er nemlig vores digitale platform, hvor du får information fra skolen og ser dit skema, lektier, studieplan og meget andet, der er relevant for dit studieliv. Næsten alle opgaver afleveres ligeledes i Teams.

I begyndelsen af skoleåret udarbejder dine lærere studieplaner for hvert eneste fag. Studieplanen viser, hvilke emner og forløb, du forventes at skulle igennem.  Der vil ske tilpasninger og ændringer løbende.

Når du afslutter et fag, vil den tilpassede og realiserede studieplan udgøre undervisningsbeskrivelsen for faget. Hvis du skal til prøve i faget, giver undervisningsbeskrivelsen dig (og censor) et overblik over, hvad du har været igennem, og hvad du forventes at kunne.

Studentereksamen på htx er en samlet eksamen med mindst 10 prøver. Heraf er det obligatorisk at aflægge prøve i skriftlig dansk A, teknikfag A og studieområdeprojektet.

Computer:

Kravene for bærbar til htx

Windows bærbar:
* Mindst Intel i3
* Mindst 8 GB ram
* Mindst 256 GB harddisk
* WI-FI – N standard Dual Band
* Windows 10 eller 11, 64 Bit version

Apple:
* Da flere af de programmer, der bliver brugt i undervisningen ikke kan installeres på Apple, anbefaler vi at man installerer Windows som dual boot. Dette kræver mindst 256 GB harddisk. IT-afdelingen yder ikke support hertil.

Rejser hvert år
I begyndelsen af 1.g tager vi på introtur med en enkel overnatning. Formålet er at lære de andre elever at kende, og der vil være masser af aktivitet. Måske ror vi i kano. Turen koster 500 kr.

I 2. g og 3. g tager vi på studietur i uge 40 eller uge 10. Som international skole har vi mange partnerskoler i Europa, og turen i 2.g. vil typisk gå til en af disse skoler. Der er således masser af fagligt indhold på turen, og vi lærer ikke bare hinanden bedre at kende, men også eleverne fra vores partnerskoler. Som oftest vil eleverne fra vores partnerskoler også besøge os i løbet af 2.g. I 3.g bevæger os længere ud i Europa.

For at holde priserne nede og af hensyn til miljøet rejser vi klimavenligt, dvs. med bus eller tog, hvis det er muligt. Det gælder i 3.g, og for de fleste ture i 2.g. Prisen på studieturene er afhængige af, hvor vi tager hen, og af om vi kan få økonomisk støtte fra Nordplus eller Erasmus+. men det koster højst 2200 kr. i 2.g og 3.950 kr. i 3.g.

For hver eneste fag du har, er der udarbejdet en studieplan. Studieplanen er samtidig en undervisningsbeskrivelse.

I studieplanen finder du en oversigt over, hvilke temaer/emner du har haft, samt beskrivelse af mål, hvad du har læst, arbejdsformer m.m.

Hvis du kommer op i et bestemt fag til eksamen, kan du i studieplanen se, hvad du skal have styr på. 

Studie- og ordensregler

Det gode studiemiljø

Vi vil gerne, sammen med dig, skabe et godt gymnasium og miljø, hvor engagement og samarbejde er nogle af de bærende værdier.

Da vi skal tilbringe tre år sammen, er der nogle grundlæggende ting, der vil være godt for dig at vide om vores gymnasium og fælles miljø.

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.