Luk

Kontakt os

Rektor, Rikke Kirkeskov Sørup

Vibenshus Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Vibenshus Gymnasium

Jesper Rasmussen , Studievejleder

Anne Louise Bøggild , Vicerektor

Rikke Kirkeskov Sørup , Rektor

Undervisningen

STEM-kompetencer, tværfaglighed og meget mere

HTX - det tekniske gymnasium

Htx forbereder dig på at læse videre på en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Det kunne fx være på DTU, ITU, KU, AAU eller måske akademiuddannelserne.

På htx fylder naturvidenskabelige, tekniske og kommunikationsorienterede fag meget i skemaet, og alt efter den valgte studieretning vil uddannelsen blive tonet inden for ét af disse tre hovedområder.

Med en htx-uddannelse har du adgang til mere end 134 videregående uddannelser.

Find uddannelser din htx giver adgang til på Uddannelsesguidens adgangskort.

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING & MATHEMATICS

På Vibenshus har vi fokus på STEM-kompetencer

Vibenshus Gymnasiums mangfoldighed af studieretninger har fokus på de efterspurgte STEM-kompetencer og giver adgang til alle videregående uddannelser, såvel bachelorstudierne som professionsbachelorer og akademiuddannelser.

Kombinationen af obligatoriske fag, specialiserede studieretningsfag og de mange spændende valgfag giver dig mulighed for at sammensætte din helt egen fagpakke. Så uanset hvad dit drømmestudie er, kan du kvalificere dig til det hos os.

DYGTIGE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Vibenshus har vi nogle af de bedste undervisere!

Vores underviser Frits vandt faktisk prisen som årets bedste lærer i 2020!

Hør hvad eleverne har at sige:

Som elev arbejder du projektorienteret, kreativt og eksperimenterende med idéer, der kan blive til virkelighed. Teori kombineres med praksisnær hands on-undervisning i moderne laboratorier og værksteder.

Undervisningen er ofte krydret med konkurrencer, hvor dine innovative idéer bliver afprøvet, og de bedste bliver hædret. Det er ikke langt fra praksis til virkelighed, hvis du drømmer om at gøre din hobby til din levevej.

På Vibenshus Gymnasium har vi forskellige programmer og konkurrencer, som vores elever kan deltage i. Hvert år har vi blandt andet elever, der deltager på forskellige olympiader.

Erasmus+ - fysik, klima og rejser

Vælger du International Science som studieretning, har du sammen med dine klassekammerater mulighed for at besøge andre skoler i Europa med både rejse og ophold betalt.

Vibenshus er nemlig en del af EU-projektet Erasmus+, og det betyder, at vi med fysikfaget i centrum samarbejder med andre europæiske skoler om emner inden for klima og bæredygtig energi.

Vores elever har bl.a. besøgt skoler i Hamborg og London, og vi har også selv haft besøg af elever fra Polen, Grækenland og England.

Blandt emnerne har været fusionsenergi og energiopbevaring, og erfaringen er, at vores elever får en masse ud af turene både fagligt og socialt. Derudover får de skabt et internationalt netværk.

I begyndelsen af 1.g tager vi på introtur med en enkel overnatning. Formålet er at lære de andre elever at kende, og der vil være masser af aktivitet. Måske ror vi i kano. Turen koster 500 kr.

I 2. g og 3. g tager vi på studietur i uge 40 eller uge 10. Som international skole har vi mange partnerskoler i Europa, og turen i 2.g. vil typisk gå til en af disse skoler. Der er således masser af fagligt indhold på turen, og vi lærer ikke bare hinanden bedre at kende, men også eleverne fra vores partnerskoler. Som oftest vil eleverne fra vores partnerskoler også besøge os i løbet af 2.g. I 3.g bevæger os længere ud i Europa.

For at holde priserne nede og af hensyn til miljøet rejser vi klimavenligt, dvs. med bus eller tog, hvis det er muligt. Det gælder i 3.g, og for de fleste ture i 2.g. Prisen på studieturene er afhængige af, hvor vi tager hen, og af om vi kan få økonomisk støtte fra Nordplus eller Erasmus+. men det koster højst 2200 kr. i 2.g og 3.950 kr. i 3.g.

Alle studieture er alkoholfri

Som elev må du ikke drikke alkohol, når du er på studietur.

Studieturen har et fagligt formål, som ikke går særligt godt i spænd med alkohol. Samtidig kan det sagtens lade sig gøre at få en masse gode oplevelser og hygge sig i fællesskab uden alkohol.

 • +

  Hvad lærer man egentlig på htx?

  På htx lærer du – udover det rent faglige - at arbejde på forskellige måder. 

  Nogle gange skal du være en del af en gruppe, og andre gange skal du arbejde selvstændigt. Du vil veksle imellem almindelig klasseundervisning, selvstændig research samt værksteds- og laboratorieforsøg.

  Det træner din fleksibilitet og omstillingsevne. Ofte skal du selv finde en problemstilling, forsvare denne, og så skal du finde en god løsning på dit problem. Det handler ikke altid om at få stillet en opgave, der "bare" skal løses bedst muligt. Du lærer nemlig selvstændigt at kunne finde på og løse opgaverne. Det er der brug for ude i virkeligheden.

  Din studentereksamen skal kunne bruges - med det samme!

 • +

  De særlige fag på htx

  Når du går på htx, har du nogle fag, som ikke findes på hverken hhx eller stx. Fagene hedder teknologi og teknikfag. 

  Teknologifaget har du på første og andet år. Alle studieretninger arbejder ud fra det samme brede projektoplæg. Det kan fx være: genbrug, transport eller sikkerhed. Din opgave er at finde på både problemstilling og problemløsning. 

  På tredje år skal du have et teknikfag. Faget sammenfatter de mange ting, du har lært på uddannelsen. I teknik har du for alvor mulighed for at fordybe dig både i teori og praksis. Du kan specialisere dig yderligere inden for din studieretning, men det er ikke et krav. Valget er frit – og det er dit.

 • +

  Uddannelsens opbygning

  Både htx, hhx, og stx er bygget op på samme måde. Uddannelsen begynder med et grundforløb på tre måneder, der er fælles for alle elever.

  På grundforløbet vil du stifte bekendtskab med skolens værksteder og laboratorier. Den viden får du brug for senere i uddannelsen, når du skal føre dine idéer ud i praksis. Idéen med grundforløbet er at introducere dig til den særlige undervisning og pædagogik, som htx anvender.

  I resten af den 3-årige uddannelse følger du den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i, hvilke obligatoriske fag der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.

 • +

  Hvilken studieretning skal jeg vælge?

  Du skal vælge studieretning efter det, der interesserer dig, og det du synes, du er god til.

  På Vibenshus Gymnasium kan du vælge mellem 5 studieretninger:

 • +

  Skal man have tysk/2. fremmedsprog på htx?

  Nej, engelsk er det eneste obligatoriske fremmedsprog på htx.

 • +

  Er der meget projektarbejde på htx?

  Ja, især i fagene teknologi og teknikfag, hvor man arbejder med produktudvikling.

 • +

  Kan jeg søge ind hvis jeg ikke er erklæret egnet?

  Opfylder du ikke adgangskravet til en gymnasial uddannelse, eller søger du efter fristen, kan du komme til en optagelsesprøve.

  Når du søger via optagelse.dk, vil du få information om, at du skal til optagelsesprøve. Efter optagelsesprøven skal du til en samtale.

 • +

  Hvilke obligatoriske fag er der på htx?

  På htx skal du have en række obligatoriske fag, som er ens, uanset hvilken studieretning du vælger.

  A, B og C viser, hvor mange år du har et fag:

  A = 3 år
  B = 2 år
  C = 1 år

  Udover de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

  De obligatoriske fag på htx er:

  • Dansk A
  • Teknikfag A
  • Engelsk B
  • Fysik B
  • Idéhistorie B
  • Kemi B
  • Matematik B
  • Teknologi B
  • Biologi C
  • Kommunikation IT C/Informatik C 
  • Samfundsfag C
 • +

  Hvad kræver det at blive optaget på htx?

  For at blive optaget på htx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende. Du skal:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse

  • Bestå folkeskolens afgangseksamen

  • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

  • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk.
 • +

  Hvad betyder teknikfag?

  Fagets kodeord er idégenerering, produktudvikling, problemløsning, projektarbejde, laboratorie- og værkstedsarbejde. Det er med andre ord et innovativt og praktisk fag.

 • +

  Kommer man kun til gruppeeksaminer?

  I projektfag som fx teknologi og teknikfag er der gruppeeksamen. 

VERDENSMÅL OG BÆREDYGTIGHED

Du er vores vej til at opfylde FN's verdensmål. 

På Vibenshus Gymnasium arbejder vi med at finde reelle løsninger på flere af tidens nøgleproblemer. 

TVÆRFAGLIGE PROJEKTER, NATURVIDENSKABELIGE METODER OG KREATIVE DESIGNS

Eksperimenter i laboratorier & udvikling af teknologiske ideer, der bliver til virkelighed

I undervisningen kombinerer vi teori med praktiske øvelser. Arbejdsformen på htx giver dig gode studievaner, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb, fordi vi arbejder med mange tværfaglige projekter.

På Vibenshus Gymnasium arbejder vi med at forberede dig på den virkelighed, der venter, når du har fået huen på.

Både virksomhedsbesøg og samarbejde med videregående uddannelser giver dig de bedste forudsætninger for at vælge den rigtige uddannelse. Vi udnytter, at vi ligger dør om dør med universitetsparken på Østerbro, men tager også på besøg på DTU mv.

Velkommen til Vibenshus Gymnasium

Vibenshus Gymnasium er et naturvidenskabeligt gymnasium på Østerbro. Vi har fokus på elevtrivsel og høj faglighed. Derfor vil du møde dygtige og engagerede lærere, der dagligt arbejder for at skabe de bedste rammer for faglig fordybelse og social trivsel.

Vi er en forholdsvis lille skole med plads til at fokusere på den enkelte elev og dennes potentiale. I undervisningen kombinerer vi teori med praktiske øvelser, vi laver tværfaglige projekter, og vi tager på studieture i ind- og udland.

I et aktivt samspil med omverdenen giver vi dig de bedste forudsætninger for at læse videre, fx på DTU eller universitetet.

Man lærer simpelthen mere, hvis man har det godt. Derfor lægger vi på Vibenshus Gymnasium stor vægt på elevernes trivsel. Rummelighed og mangfoldighed er nøgleord, og vi insisterer på, at alle skal føle sig velkomne og være en del af fællesskabet - både på skolen og i klassen.

Derfor er vi med i Netwerk og arbejder ud fra principperne om makkerpar, makkerpargrupper, fællesskab og klassekultur. Netwerk er udviklet af Ventilen og er støttet af Maryfonden. Læs mere om projektet
Vi glæder os til at byde dig velkommen
Rikke Kirkeskov Sørup, Rektor

ZONEN - FOR DIG, DER ER EKSTRA AMBITIØS OG ER KLAR PÅ UDFORDRINGER

Få mulighed for at deltage i forskellige talentaktiviteter, som passer bedst til netop dine interesser og evner.

Deltag i konkurrencer, fag-olympiader og spændende arrangementer og universitetsbesøg.