Luk

Kontakt os

Rektor, Mette Elting

Sukkertoppen Gymnasium

Luk

Har du spørgsmål?

Sukkertoppen Gymnasium

Bo Hørslev , Studievejleder

Larry Martin , Studievejleder

Anne Nolan , SPS-koordinator

Erik Alleslev Rasmussen , Vicerektor

Pernille Højen , Vicerektor

Kristian Hertz , Vicerektor

Praktisk info

Skolekalender, økonomi, prøver og eksaminer m.m.

Skolekalender

Skoleår 2023/2024:

 • Skolestart 14/8-2023
 • Efterårsferie uge 42 (16-22/10-2023)
 • Juleferie 20/12-2023-3/1-2024
 • Vinterferie uge 7 (12/2-18/2-2024)
 • Påskeferie 25/3-1/4-2024
 • Sidste skoledag 28/6-2024

Skoleår 2024/2025

 • Skolestart 12/8-2024
 • Efterårsferie uge 42 (14-20/10-2024)
 • Juleferie 20/12-2024-5/1-2025
 • Vinterferie uge 7 (10-16/2-2025)
 • Påskeferie 14-21/4-2025
 • Sidste skoledag 27/6-2025

Teams er et ord, du hurtigt bliver vant til at høre.

Teams er nemlig vores digitale platform, hvor du får information fra skolen og ser dit skema, lektier, studieplan og meget andet, der er relevant for dit studieliv. Næsten alle opgaver afleveres ligeledes i Teams.

I begyndelsen af skoleåret udarbejder dine lærere studieplaner for hvert eneste fag. Studieplanen viser, hvilke emner og forløb, du forventes at skulle igennem. Der vil ske tilpasninger og ændringer løbende.

Når du afslutter et fag, vil den tilpassede og realiserede studieplan udgøre undervisningsbeskrivelsen for faget. Hvis du skal til prøve i faget, giver undervisningsbeskrivelsen dig (og censor) et overblik over, hvad du har været igennem, og hvad du forventes at kunne.

Studentereksamen på htx er en samlet eksamen med mindst 10 prøver, hvoraf det er obligatorisk at aflægge prøve i skriftlig dansk A, teknikfag A og studieområdeprojektet.

Computer:

Kravene for bærbar til htx

Windows bærbar:
* Mindst Intel i3
* Mindst 8 GB ram
* Mindst 256 GB harddisk
* WI-FI – N standard Dual Band
* Windows 10 eller 11, 64 Bit version

Apple:
* Da flere af programmer der bliver brugt i undervisningen ikke kan installeres på Apple, anbefaler vi at man installerer Windows som dual boot. Dette kræver mindst 256 GB harddisk. IT-afdelingen yder ikke support hertil.

Studieture
I begyndelsen af 1.g tager vi på introtur. Det er en dejlig todages kanotur, hvor du lærer de andre elever bedre at kende. Turen koster ca. 400 kr.
I 2.g tager vi på en tur i Danmark, og her er prisen 2.000 kr. (2023-niveau). Studieturen i 3.g går lidt længere væk, som regel til en europæisk storby. Det kunne fx være Rom, Prag eller Malaga. Prisen på 3.g-turen er 4.000 kr. (2023-niveau)

Egenbetalingen dækker rejse og ophold, morgenmad, entreer til museer, lokaltransport samt afbestillingsforsikring. Udgifter til andre måltider og lommepenge kommer oveni. Det er desuden obligatorisk at have egen rejseforsikring.

For hver eneste fag du har, er der udarbejdet en studieplan. Studieplanen er samtidig en undervisningsbeskrivelse.

I studieplanen finder du en oversigt over, hvilke temaer/emner du har haft samt beskrivelse af mål, hvad du har læst, arbejdsformer m.m.

Hvis du kommer op i et bestemt fag til eksamen, kan du i studieplanen se, hvad du skal have styr på. 

Studie- og ordensregler

Det gode studiemiljø

Vi vil gerne, sammen med dig, skabe et godt gymnasium og miljø, hvor engagement og samarbejde er nogle af de bærende værdier.

Da vi skal tilbringe tre år sammen, er der nogle grundlæggende ting, der vil være gode for dig at vide om vores gymnasium og fælles miljø.

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.