Luk

Kontakt os

Rektor, Rasmus Dietz

Københavns Mediegymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Københavns Mediegymnasium

Thomas Haack , Studievejleder

Pernille Frøling , Vicerektor

Rasmus Dietz , Rektor

Bæredygtighed på Mediegym

Bæredygtige Mediegym

På Københavns Mediegymnasium ved vi, at FN’s verdensmål handler om vores fælles fremtid. En fælles fremtid, som alle verdens lande har forpligtet sig til at arbejde for ved at styrke den bæredygtige udvikling frem mod 2030. Det er store udfordringer, vi står overfor, og her spiller uddannelse og oplysning af fremtidens studerende en vigtig rolle på vejen mod målet.

Verdensmålene spænder vidt lige fra en styrkelse af klimaindsatsen, bedre uddannelser, anstændige jobs, bedre sundhed, ligestilling, mindre ulighed og meget mere. Det betyder, at arbejdet med at integrere verdensmålene i dagligdagen og den daglige undervisning foregår på mange planer.

På Københavns Mediegymnasium arbejder vi med Verdensmål som en integreret del af undervisningen både i de enkelte fag og igennem tværfaglige projekter. I forbindelse med dette samarbejder vi bl.a. med internationale partnere, danske virksomheder og NGO’er, fordi vi mener, at opgaven med verdensmål bedst løses i fællesskab.

Vi tilbyder en uddannelse med fokus på internationalt samarbejde og globalt medborgerskab, hvor du igennem dit skolearbejde vil  blive præsenteret for og samarbejde med unge mennesker fra hele verden med forskellig kulturel forforståelse. Det vil hjælpe dig med at opnå et mere nuanceret billede af verden.

Studieture er en vigtig del af dit uddannelsesforløb hos os. Vi tager på studieture både i 2. og 3.g, hvor du vil blive præsenteret for andre mennesker og kulturer med fokus både på ligheder og forskelle. Derudover vil der også være mulighed for studierejser på tværs af klasserne i forbindelse med EU’s ERASMUS-program.

Vi har også en række internationale samarbejdsskoler i bl.a. Kenya, Indien og Ukraine, som danner rammen om en række elevsamarbejder lige fra interviews til fælles projektforløb, der kan hjælpe din til en mere nuanceret global forståelse.

I forbindelse med vores arbejde med verdensmålene, samarbejder vi med en lange række eksterne aktører, der giver dig en tydelig kobling mellem undervisningen i de forskellige verdensmål og det omkringliggende samfund.

Vi har samarbejde med forskellige NGO’er – eksempelvis WWF, Mellemfolkeligt Samvirke og VerdensKlasse, som giver dig et mere specifikt indblik i forskellige problemstillinger med udgangspunkt i udvalgte verdensmål både i lokale, regionale og globale sammenhænge.

Vi samarbejder også med en række forskellige virksomheder og kommuner om at udbrede forståelse af verdensmålene samt de muligheder verdensmålene giver dig i en fremtidig arbejdsmæssig sammenhæng i større projektarbejder. Blandt vores samarbejdspartnere er Rambøll, LULU-Labs, Københavns kommune og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

VERDENSMÅL I UNDERVISNINGEN

Verdensmålene spiller en central rolle i undervisningen

Både i de enkelte fag, i større tværfaglige forløb og i vores grundforløb.

I grundforløbet kommer du til at arbejde med verdensmålene i Produktudvikling (PU), som er et samarbejde med VerdensKlasse om udarbejdelsen af læringsbrætspil til udskolingen, og i Naturvidenskabeligt grundforløb, hvor vi arbejder med temaforløb om ’Livet i havet’ og ’Sundhed og trivsel’.

Efter grundforløbet tilbyder vi en række tværfaglige forløb med fokus på verdensmålene i samarbejde med eksterne aktører, eksempelvis Virtuel workshop om verdensmål og Kuglebane for klima

Elevernes Verdensmålsråd giver mulighed for konkret handling

Er du til aktivisme og konkrete tiltag i arbejdet for verdensmålene, kan du engagere dig i vores elevstyrede verdensmålsråd. Verdensmålsrådet er et elevråd med fokus på at skabe øget bevidsthed, konkrete tiltag og arrangementer om verdensmålene.

Verdensmålsrådet er styret af elever på Københavns Mediegymnasium, der i samarbejde med udvalgte lærere og skolens ledelse har et budget til at planlægge, arrangere og afvikle arrangementer og tiltag. Rammerne for verdensmålsrådets aktiviteter udstikkes af eleverne selv, og problematikkerne kan være store som små, bare de er med til at gøre en forskel.

Vi mener nemlig, at det er vigtigt at skabe direkte forbindelser mellem din skolegang og den virkelige verden i det omkringliggende samfund. Samtidig ligger der en kæmpe læring i, når du tager ansvar for problemstillinger, der har betydning for dig.

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte Mikkel Hooge Holck