Menneske

Samfundsfag B - Psykologi C

Det lærer du

Vil du f.eks være pædagog eller lærer?  Undervisningen foregår i samarbejde med bl.a. lokale institutioner, offentlige virksomheder og daginstitutioner.

Teori og praksis spiller godt sammen i dagligdagen, så du både lærer noget og afklares ift. dine fremtidige studier og jobs.

Fagpakke: Samfundsfag B - Psykologi C

I samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder.

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

I psykologi C lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Efter gymnasiet

Adgang til mange videregående uddannelser

Med en hf-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

Du kan læse mere om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til på ug.dk's  "Adgangskortet".

STUDIERETNING

Samfundsfag B - Psykologi C

KOM I GANG

Du søger om optagelse på Enghøj Gymnasium via optagelse.dk

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.HF 2.HF
  1.HF 2.HF
Fagpakke
   
Samfundsfag B    
Psykologi C    
Obligatoriske fag
   
Dansk A    
Engelsk B    
Historie B    
Matematik C    
KS - Historie B    
KS - Samfundsfag C    
KS - Religion C    
NF - Biologi C    
NF - Geografi C    
NF - Kemi C    
Valgfag
   
Musik C    
Mediefag C    
Idræt C    
Design og Arkitektur C    
Musik B    
Mediefag B    
Idræt B    
Biologi B    
Samfundsfag B    
Matematik B    
Kemi B    
Naturgeografi B    
Religion B    
Design og Arkitektur B