Medie

Mediefag B - Samfundsfag B

Det lærer du

Tænker du i billeder, og har du lyst til at undersøge din omverden gennem et kamera og videreformidle den til andre? Vil du gerne forstå, hvordan man opbygger et succesfuldt reality-program eller en god dokumentar?

Medier er for dig, der interesserer dig for medier og deres betydning for samfundet, og som kunne tænke dig at arbejde inden for f.eks. journalistik, kommunikation eller film.

Som elev på Medielinjen får du blandt andet mulighed for at:

  • møde tidligere elever der beskæftiger sig med film og fotografering
  • møde professionelle folk fra mediebranchen
  • samarbejde med filmskolen Station Next

Fagpakke: Mediefag B - Samfundsfag B

 

I samfundsfag B får du indsigt i grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder.

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

Mediefags kerne er levende billeder i en kommunikativ, æstetisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang til film, tv og nyere medier.

Efter gymnasiet

Adgang til mange videregående uddannelser

Med en hf-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

Du kan læse mere om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til på ug.dk's  "Adgangskortet".

STUDIERETNING

Samfundsfag B - Mediefag B

KOM I GANG

Du søger om optagelse på Enghøj Gymnasium via optagelse.dk

Dine fag

I oversigten herunder kan du se studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Når du har studieretningsfag på højt niveau, er de obligatoriske niveauer selvfølgelig inkluderet i det. Valgfagene har du mulighed for at vælge på kryds og tværs af studieretningerne.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.HF 2.HF
  1.HF 2.HF
Fagpakke
   
Mediefag B    
Samfundsfag B    
Obligatoriske fag
   
Dansk A    
Engelsk B    
Historie B    
Matematik C    
KS - Historie B    
KS - Samfundsfag C    
KS - Religion C    
NF - Biologi C    
NF - Geografi C    
NF - Kemi C    
Valgfag
   
Musik C    
Mediefag C    
Idræt C    
Design og Arkitektur C    
Musik B    
Mediefag B    
Idræt B    
Biologi B    
Samfundsfag B    
Matematik B    
Kemi B    
Naturgeografi B    
Religion B    
Design og Arkitektur B