Luk

Kontakt os

Rektor, Martin Kramer-Jørgensen

Baltorp Business Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Baltorp Business Gymnasium

Ditte Kofod Koch , Studievejleder

Martin Kramer-Jørgensen , Rektor

Praktisk info

Skolekalender, økonomi, prøver og eksaminer m.m.

Skolekalender

Skoleår 2022/2023:

  • Juleferie 21/12-2022 - 03/01-2023
  • Vinterferie uge 7 (13/02-19/02-2023)
  • Påskeferie 01/04 - 10/04-2023
  • Sidste skoledag 23/06-2023

Skoleår 2023/2024:

  • Skolestart 14/8-2023
  • Efterårsferie uge 42 (16-22/10-2023)
  • Juleferie 20/12-2023-2/1-2024
  • Vinterferie uge 7 (12/2-18/2-2024)
  • Påskeferie 25/3-1/4-2024
  • Sidste skoledag 28/6-2024

 

Teams er et ord, du hurtigt bliver vant til at høre.

Teams er nemlig vores digitale platform, hvor du får information fra skolen og ser dit skema, lektier, studieplan og meget andet, der er relevant for dit studieliv. Næsten alle opgaver afleveres ligeledes i Teams.

I begyndelsen af skoleåret udarbejder dine lærere studieplaner for hvert eneste fag. Studieplanen viser, hvilke emner og forløb, du forventes at skulle igennem. Der vil ske tilpasninger og ændringer løbende.

Når du afslutter et fag, vil den tilpassede og realiserede studieplan udgøre undervisningsbeskrivelsen for faget. Hvis du skal til prøve i faget, giver undervisningsbeskrivelsen dig (og censor) et overblik over, hvad du har været igennem, og hvad du forventes at kunne.

Studentereksamen på hhx er en samlet eksamen med mindst 10 prøver, hvoraf det er obligatorisk at aflægge prøve i skriftlig dansk A og studieområdeprojektet.

Kravene for bærbar til hhx

Windows bærbar
* Processor: mindst Intel i3
* Hukommelse: mindst 4 GB RAM
* Harddisk: mindst 128 GB
* Trådløst netkort: Wi-Fi – N standard dual band
* Styresystem: Windows 10 eller 11, 64 Bit version
* Skærmstørrelse: mindst 12”

Apple
* MacBook Air eller Pro af nyere dato – max 4 år gammel

Chromebook
Vi understøtter desværre ikke brug af Chromebooks i undervisningen.

Introtur for nye elever
Hvert år arrangerer vi en introtur for vores nye 1.g-elever. Deltagerbetalingen er på 400 kr., som dækker forplejning de to dage, turen varer.

Rejser i 1.g
Hvis du har valgfaget tysk, har du mulighed for at rejse til Berlin med dit hold. På alle rejser gælder det, at der er lagt et stærkt fagligt program.

Rejser i 2.g
I 2.g planlægger vi en studieretningstur for alle klasser. Turen varer typisk 5-6 dage og går til en storby i Europa. Valget af destination er derfor relateret til den enkelte studieretning. Deltagerbetalingen ligger på ca. 4.000 kr. Beløbet dækker transport, hotel med morgenmad, lokal transport samt en fælles middag for eleverne den sidste aften før hjemrejsen.

Rejser i 3.g
Alle elever har uanset studieretning mulighed for at deltage i en studietur i september/oktober måned. Du kan for eksempel komme i studiepraktik, på virksomhedsbesøg i New York eller få undervisning i Kina eller Spanien.

For de elever, som ikke har mulighed for at deltage i turene, gennemføres der i stedet undervisning på skolen.

Alle studieture er alkoholfri

Elever og lærere må ikke drikke alkohol på studieturene.

For hver eneste fag du har, er der udarbejdet en studieplan. Studieplanen er samtidig en undervisningsbeskrivelse.

I studieplanen finder du en oversigt over, hvilke temaer/emner du har haft samt beskrivelse af mål, hvad du har læst, arbejdsformer m.m.

Hvis du kommer op i et bestemt fag til eksamen, kan du i studieplanen se, hvad du skal have styr på. 

Studie- og ordensregler

Det gode studiemiljø

Vi vil gerne, sammen med dig, skabe et godt gymnasium og miljø, hvor engagement og samarbejde er nogle af de bærende værdier.

Da vi skal tilbringe tre år sammen, er der nogle grundlæggende ting, der vil være godt for dig at vide om vores gymnasium og fælles miljø.

Røgfri skoletid

NEXT har indført røgfri skoletid.

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden. Det gælder både på og uden for NEXT's 12 skoler.