Luk

Kontakt os

Rektor, Trine Ladekarl Nellemann

Vestskoven Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Vestskoven Gymnasium

Carsten Schouboe , Studievejleder htx & hhx

Henrik Jensen , Studievejleder - hf

Stine Wolf , Studievejleder

Niels Bendiksen Green , Vicerektor

Pernille Crow , Vicerektor

Elisabeth Lollike Ørsted , Vicerektor

Trine Ladekarl Nellemann , Rektor

Undervisningen

Vestskoven Gymnasium

Ambitioner og fællesskab går hånd i hånd i dagligdagen, uanset om du har valgt at gå på hhx, htx, stx eller hf.

Stærk faglighed, respekt, tillid, ansvarlighed, samspil med omverdenen, sammenhold, smil, ambitioner, åbenhed, mangfoldighed og nysgerrighed er helt sikkert begreber, som du vil opleve i praksis på Vestskoven Gymnasium.

PARTNERSKAB MED GATE 21

Samspil med virksomheder og institutioner

Vi har stort fokus på, at skolearbejde ikke kun skal foregå i klasseværelserne.

Derfor samarbejder vi tæt med virksomheder og institutioner gennem vores partnerskab med Gate 21. Du vil således opleve en undervisning, hvor virksomheder, institutioner og/eller kommunen stiller aktuelle opgaver, som skal udarbejdes løsningsforslag til gennem dialog bl.a. i lokalsamfundet.

Emnerne kan være meget forskellige og spænder fra bl.a. bæredygtighed og sundhed til IT og demokrati.

NEXT CUP 2023

Oplev NEXT Cup 2023 i Hafnia-Hallen

De gymnasiale uddannelser er boglige uddannelser, hvor undervisningen er teoretisk baseret. Der skal læses mange bøger, og eleverne skal lave lektier og skrive opgaver ud over undervisningen på skolen.

 

 • +

  HTX - det tekniske gymnasium

  Forbereder dig på at læse videre på en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Det kunne være fx på DTU, ITU, KU, AAU eller måske akademiuddannelserne.

  På htx fylder naturvidenskabelige, tekniske og kommunikationsorienterede fag meget i skemaet, og alt efter den valgte studieretning vil uddannelsen blive tonet inden for ét af disse tre hovedområder.

  Som elev arbejder du projektorienteret, kreativt og eksperimenterende med idéer, der kan blive til virkelighed. Teori kombineres med praksisnær hands on-undervisning i moderne laboratorier og værksteder.

  Undervisningen er ofte krydret med konkurrencer, hvor dine innovative idéer bliver afprøvet, og de bedste bliver hædret. Det er ikke langt fra praksis til virkelighed, hvis du drømmer om at gøre din hobby til din levevej.

 • +

  STX - det almene gymnasium

  Gør dig klar til en bred vifte af videregående uddannelser, uanset om din drøm specifikt er at blive læge, advokat, arkitekt eller generelt at gøre verden til et bedre sted.

  Du bliver udfordret både på dine naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige evner. På stx får du en faglig viden og kompetencer, som giver dig det bedst mulige afsæt til en videregående uddannelse.

  Der arbejdes målrettet på, at du gennem de tre år udvikler dine kreative og innovative sider samt din evne til samarbejde. Det gør dig klar til at forholde dig ansvarligt, kritisk og aktivt til verden omkring dig.

 • +

  HHX - en merkantil studentereksamen

  Forbereder dig på at læse videre på en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Det kunne fx være internationale studier på CBS eller universiteterne.

  Hhx er en merkantil studentereksamen, hvilket betyder, at du arbejder med både almene fag og businessfag, som gør dig klar til at læse videre inden for en bred vifte af uddannelser.

  Du får en god faglig ballast til at forstå virksomheders og landes økonomi samt en forståelse for marketingkampagner og virksomheders brug af de sociale medier

 • +

  Hf - den professionsrettede gymnasiale uddannelse

  Er rettet mod både unge og voksne.

  Det er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig en ny viden inden for flere fagområder, og som du kan bruge til at læse videre på fx erhvervsakademier og professionshøjskoler.

  For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus, der går på tværs af fagene.

  Uddannelsen er opdelt i fire semestre, og der vil bl.a. indgå praktikperioder og projektforløb.

Uanset om du går på hhx, htx, stx eller hf, kommer du ud at rejse.

Du starter med introtur i 1.g, som er inden for landets grænser. På alle uddannelser arrangeres der derudover studietur til udlandet på andet år.

Varigheden er typisk fem dage (fire overnatninger), og turen betragtes som undervisning. Valget af destination er derfor relateret til den enkelte studieretning.

Alle studieture er alkoholfri.

Studieturen har et fagligt formål, som ikke går særligt godt i spænd med alkohol. Samtidig kan det sagtens lade sig gøre at få en masse gode oplevelser og hygge sig i fællesskab uden alkohol.

FOR DIG SOM ER ELITESPORTSUDØVER

Som Team Danmark-uddannelsespartner tilrettelægger vi undervisningen fleksibelt, så du både kan passe daglige træningspas og deltage i turneringer i ind- og udland fx med landsholdet.

VERDENSMÅL OG BÆREDYGTIGHED

På VGA lægger vi stor vægt på samspillet med omverdenen.

Dette kommer bl.a. til udtryk i vores partnerskab med Gate 21 i Albertslund, som arbejder for at reducere CO2-udledningen og realisere en grønnere omstilling.