Luk

Kontakt os

Rektor, Trine Ladekarl Nellemann

Vestskoven Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Vestskoven Gymnasium

Carsten Schouboe , Studievejleder htx & hhx

Henrik Jensen , Studievejleder - hf

Elisabeth Lollike Ørsted , Vicerektor

Niels Bendiksen Green , Vicerektor

Pernille Crow , Vicerektor

Trine Ladekarl Nellemann , Rektor

Naturvidenskab

Matematik A - Fysik B - Kemi B eller Biologi A - Kemi B

Er du til klassisk science, hvor du kombinerer matematik og centrale naturvidenskabelige fag?

Det lærer du

Eller er du fascineret af naturens fænomener og har lyst til at lære om gener, molekylærbiologi og biokemi? Så skal du vælge en af de naturvidenskabelige retninger. Vi giver dig redskaber til at arbejde og eksperimentere med naturens og fysikkens love samt viden om klima og miljø, hvor du udfordres fagligt.

I undervisningen i laboratorierne vil der være både projektforløb og eksperimenter, hvor der arbejdes tværfagligt og i samspil med omverdenen, f.eks. med DTU.

Studieretning 1: Matematik A - Fysik B - Kemi B
Studieretning 2: Biologi A - Kemi B

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

I fysik B lærer du om fysisk tankegang og metode. Du opnår forståelse for udvalgte områder af den klassiske og moderne fysik.

Du bliver i stand til at vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

I biologi A lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode og at gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser.

Du bliver i stand til at vurdere omfattende biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig struktureret om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Efter Gymnasiet

Adgang til 137 videregående uddannelser

Med en stx-uddannelse i bagagen har du adgang til mange spændende uddannelser.

Du kan læse mere om, hvilke uddannelser de forskellige studieretningers fagkombinationer giver adgang til på ug.dk's  "Adgangskortet".

SAMSPIL MED OMVERDENEN

Vi har stor fokus på, at skolearbejde ikke kun skal foregå i klasseværelserne.

Derfor samarbejder vi tæt med virksomheder og institutioner gennem vores partnerskab med Gate21.

Kom i gang

Sådan bliver du optaget

Har du spørgsmål?

studievejlederne er altid klar til at hjælpe dig

Kom og besøg os

Links

Der er mange muligheder for at besøge os på Vestskoven Gymnasium. Måske har du mulighed for at komme i brobygning eller på introkursus her.

I januar slår vi dørene op og inviterer til infoaften, hvor både lærere og nuværende elever står klar til at fortælle om skolen, miljøet og mulighederne.

Du er også meget velkommen til at besøge os på en almindelig skoledag og følge en klasse og på egen krop få et indtryk af undervisningen.

Kontakt studievejlederne på Vestskoven Gymnasium og lav en aftale om en besøgsdag.

Vestskoven Gymnasium har adresse på Liljens Kvarter 6 i Albertslund

VESTSKOVEN GYMNASIUM

Vestskoven Gymnasium giver mig så meget mere end en uddannelse

Dine fag

Frit C-niveau i 3.g kan være
Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Innovation C, Latin C, Mediefag C, Psykologi C

Naturvidenskabelige fag på både B og C
Biologi, Kemi, Naturgeografi

Kunstnerisk fag i 1.g kan være
Billedkunst C, Design og arkitektur C, Mediefag C, Musik C

Valgblok 3.g 
Du kan opgradere fag fra C til B eller B til A som du i forvejen har.

  • Studieretningsfag
  • obligatoriske fag
  • Valgfag
  1.G 2.G 3.G
  1.G 2.G 3.G
Studieretning 1      
Matematik A      
Fysik B      
Kemi B      
Studieretning 2      
Biologi A      
Kemi B      
Obligatoriske fag      
Dansk A      
Historie A      
Matematik B      
Fysik C      
Idræt C      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
2. fremmedsprog, vælg mellem følgende      
Spansk A      
Tysk B      
Valgfag      
Naturvidenskab C      
Valgfag C-niveau      
Naturvidenskab B      
VALGBLOK (C-B ELLER B-A) KUN FOR TYSK FREMMEDSPROG