Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

VEJLEDNING om EUD, EUX, GYM OG 10. KLASSE

For alle andre henvendelser

kvoteuddannelser

med et begrænset antal pladser og særlige adgangskrav

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Husk ansøgningsfristen 1. november til skolestart januar 2022

HVAD ER EN KVOTEUDDANNELSE?

Kort fortalt er det uddannelser, der optager færre elever. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at blive optaget, da efterspørgslen er stor og pladserne få. 

Det er Undervisningsministeriet, der årligt regulerer antallet af elever og dermed afgør hvilke uddannelser, der skal have adgangsbegrænsning. Dette sker for at sikre, at der er tilstrækkelig med antal praktikpladser og beskæftigelse.

Adgangsbegrænsningen er kun aktuel for elever på grundforløb 2 og for dem, som ikke har en praktikaftale (uddannelsesaftale).

Jeg har sikret mig en praktikplads

Hvis du har en praktikplads og en underskrevet uddannelsesaftale, er du sikret en plads på uddannelsen. Aftalen skal gælde fra første dag, hvor uddannelsen (grundforløb 2) starter. Du skal sende den originale, underskrevne uddannelsesaftale direkte til NEXT til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Aftalen skal være vedhæftet i en pdf-udgave og skal sendes inden uddannelsen starter.

Jeg har ikke en uddannelsesaftale, men vil gerne søge ind

For at søge en plads på kvoteuddannelsen skal du søge via optagelse.dk. Udover at opfylde de generelle adgangskrav, skal du skrive og fremskaffe følgende:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamens- og kursusbeviser
 • Udtalelser


Afhængig af hvilken uddannelse du søger, vil du fx også skulle vedlægge:

 • Dokumentation for søgning af minimum 3 praktikpladser
 • Billeder af produkter og ting du har lavet
 • Billede af dig selv

Tjek dette under den enkelte uddannelse.

Når skolen har behandlet din ansøgning, modtager du et svar fra skolen. Hvis din ansøgning kommer i betragtning, vil du blive indkaldt til en kvotesamtale.

Har du spørgsmål til uddannelse eller optagelse er du velkommen til at ringe til NEXT uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

Det skal du være særlig opmærksom på, inden du starter

Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du starte på en fagretning og opfylde minimumskravet om gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik.

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du have en praktikaftale eller en kvoteplads.

Der er særlige adgangskrav og ansøgningsprocedurer til kvotepladserne på de forskellige uddannelser.

Se nedenfor.

Når du søger ind på en kvoteuddannelse, er det et krav, at du skriver en motiveret ansøgning og et CV. Nogle uddannelser har yderligere ønsker og ideer til det, du skal lægge vægt på og det du skal vedhæfte som bilag. Tjek dette under den enkelte uddannelse.

OBS! Har du allerede en elevplads med en uddannelsesaftale, der er gældende fra den dato uddannelsen starter, er du sikret en plads. Du skal derfor ikke lave en motiveret ansøgning, men blot sende den originale, underskrevne uddannelsesaftale direkte til NEXT til uddannelsesaftale@nextkbh.dk. Aftalen skal være vedhæftet i en pdf-udgave og skal sendes inden uddannelsen starter.

Hvad er en motiveret ansøgning?

En motiveret ansøgning er personlig beskrivelse af din motivation for at blive elev på uddannelsen. Vi anbefaler, at du starter i god tid med at skrive din ansøgning. Det er vigtigt, at det ikke blot er en standardansøgning, men en ansøgning, der er rettet mod den konkrete uddannelse. Du beslutter selv ansøgningens opbygning og indhold, men kom gerne ind på følgende:

 • I din ansøgning skal du fortælle, hvorfor du lige netop søger ind på den konkrete uddannelse. Hvor kommer interessen fra? Hvordan er du kommet frem til den beslutning?
 • I ansøgningen skal du vise, at du ved, hvad uddannelsen indeholder, handler om og hvorfor det lige netop ville passe godt til dig. Hvad vil du med din uddannelse? Hvad vil du bruge din uddannelse til?
 • I ansøgningen skal du beskrive, hvordan dine personlige og faglige egenskaber og erfaringer er relevante i forhold til netop denne uddannelse. Det kan være ud fra særlige interesser, ting du har beskæftiget dig med, jobs, kurser eller lignende.

Ansøgningen bør fylde ca. en A4 side. Husk CV og andre relevante bilag.

Har du spørgsmål til uddannelse eller optagelse er du velkommen til at ringe til NEXT uddannelsesrådgivning på 3388 0300.

Hold dig opdateret

Se hvad de forskellige uddannelser lægger vægt på ved ansøgninger

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på følgende:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har undersøgt, hvad du vil bruge uddannelsen til
 • I udvælgelsen til kvotepladserne lægger vi vægt desuden vægt på, at du er selvstændig og ansvarlig, kan samarbejde og er kreativ.
 • Det er også vigtigt, at du er imødekommende, udadvendt, venlig, moden, præsentabel og serviceminded..


Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

  • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
  • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
  • Du har undersøgt fremtidige praktikmuligheder
  • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
  • Du kan demonstrere et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen
  • Du er i stand til sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer


Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har søgt mindst tre praktikpladser, og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen
 • Du er motiveret for at lære teoretisk stof inden for bl.a. ernæring, anatomi, fysiologi og afsætning
 • Du interessere dig for at hjælpe andre med at nå deres mål
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld, serviceminded og generelt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du har erfaring med at styrketræne med frie vægte og regelmæssig konditionstræning


Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har erfaring med at fotografere med eget kamera
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan demonstrere en god arbejdsdisciplin
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du er i stand til sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer

OBS: Billedmateriale skal laves som et link til server eller hjemmeside, da vi ellers ikke har mulighed for at åbne filerne. Efter ansøgningsfristen vil du få besked fra skolen, om du skal til en optagelsessamtale. Og efter samtalen får du at vide, om du er optaget.

Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger her

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har søgt praktikpladser, og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen ved eks. at have været forpraktikant hos en frisør eller deltaget i brobygningsforløb
 • Din samlede adfærd er selvstændig og ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre

 

Sådan søger du uddannelsen

Læs mere om uddannelsen her og hvordan du søger ind

 

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har søgt praktikpladser, og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen ved evt. at have været forpraktikant hos en guldsmed, deltaget i præsentations- eller brobygningsforløb. Skriv evt. hvem du har været i praktik hos, eller hvilke smykkekurser du har deltaget i.
 • Din samlede adfærd er selvstændig og ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan arbejde kreativt og har erfaring med, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre

Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du interesserer dig for skønhedsbranchen
 • Du er motiveret for at lære teoretisk stof inden for bl.a. anatomi, fysiologi og kemi
 • Du har søgt praktikpladser, og kan generelt demonstrere et godt kendskab til branchen ved eks. at have været forpraktikant hos en frisør eller deltaget i brobygningsforløb
 • Din samlede adfærd er selvstændig og ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen

 

Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan demonstrere en god arbejdsdisciplin
 • Du har undersøgt fremtidige praktikmuligheder
 • Du er i stand til sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du kan demonstrere sans for grafisk teknik og design

 

Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du har erfaring med at arbejde kreativt eller håndværksmæssigt, og hvorfor du er glad for det
 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du har undersøgt fremtidige praktikmuligheder
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du som minimum kan vise et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen
 • Du kan demonstrere dine fremtidsplaner og motivation for, hvad du vil bruge din uddannelse i fremtiden
 • Og derudover foretages en konkret vurdering af billeder eller skitser af ting, du har lavet. Det behøver ikke være i træ, men kan være i andre materialer

 

Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har undersøgt, hvad du vil bruge uddannelsen til
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du kan lide at arbejde kreativt med hænderne (alt er gældende her: mad, ler, tegning, træ mm. – upload gerne billeder af produkter el.lign.
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen

 

Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du har sat dig ind i, hvad du lærer på uddannelsen og hvad uddannelsen går ud på
 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre
 • Du har undersøgt fremtidige praktikmuligheder
 • Du som minimum kan demonstrere et godt kendskab til branchen eller evt. har erfaring inden for branchen med lyd, lys og sceneteknik
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld samt lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du er i stand til sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer

 

Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

Optagelseskriterier

Når vi prioriterer ansøgerne sker det på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerfeltet, hvor vi lægger særligt vægt på i hvilken grad:

 • Du kan vise, at du har sat dig ind i uddannelsens indhold og hvad den kræver
 • Din samlede adfærd er ansvarsfuld og lever op til, hvad der forventes på uddannelsen og i branchen
 • Du kan demonstrere en god arbejdsdisciplin
 • Du er i stand til sætte dig ind i og bruge nye IT-programmer
 • Du har undersøgt, hvad du vil bruge uddannelsen til
 • Du har erfaring med og ved, hvordan du løser opgaver i samarbejde med andre

 

Sådan søger du uddannelsen
Læs mere om uddannelsen og hvordan du søger ind

HVAD ER NUL-KVOTEUDDANNELSER?

Der er enkelte uddannelser, der hvert år slet ikke tildeles nogle pladser. De uddannelser kalder vi nul-kvoteuddannelser.

Det betyder, at du kun kan blive optaget på uddannelsens grundforløb 2, hvis du har en praktikaftale (uddannelsesaftale) med en virksomhed.