Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

VEJLEDNING om EUD, EUX, GYM OG 10. KLASSE

For alle andre henvendelser

det alle spørger om

Ofte stillede spørgsmål

Chatbot icon Created with Sketch.

Jeg ved alt... ...om uddannelse Hvad vil du vide?

Chat med NEXT

Hvad får jeg i SU? Hvordan søger jeg SU? SU til enlig forsørger

vi hjælper dig på vej

Hos NEXT Uddannelsesrådgivning besvarer vi alle dine spørgsmål og overvejelser vedrørende din fremtidige uddannelse.

Hvad enten du overvejer at tage 10. klasse eller måske én af vores mange erhvervsuddannelser, herunder også eux, vil vi meget gerne hjælpe dig.

Det kan være, du har brug for at tale om, hvilke muligheder vi tilbyder på NEXT, og samtidig vil præsenteres for andre uddannelser, end dem du i forvejen kender.

Vi hjælper dig med at skabe et overblik over uddannelsesretning, læreplads, ansøgningskrav, optagelse eller andet, der knytter sig til de forskellige uddannelser, og som du gerne vil have vejledning omkring.

Ring til os på 33 88 03 00, vi hjælper dig på vej.

 • +

  Hvordan søger jeg en uddannelse?

  Alle erhvervsuddannelser skal man søge ind på via Optagelse.dk

  Har man en uddannelsesaftale (læreplads) med en virksomhed, så er den adgangsgivende til erhvervsuddannelsen, og man behøver derfor ikke at søge uddannelsen på Optagelse.dk.

  Alle erhvervsuddannelser kræver, at man har bestået dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

  Nogle uddannelser kræver også, at du skriver en motiveret ansøgning og eventuelle andre bilag, som vedhæftes, når du søger ind. 

 • +

  Hvor kan jeg tage uddannelsen henne?

  Vi har 12 forskellige adresser på NEXT.

  Nogle uddannelser kan du tage på flere adresser, men mange er dog tilknyttet en enkelt adresse.

  Under hver uddannelse kan du se, hvor du skal gå.
  Se alle NEXTs adresser

 • +

  Skal jeg vælge eud eller eux?

  En erhvervsuddannelse (eud) er en praktisk orienteret uddannelse, hvor du både får brugt dit hoved og dine hænder.

  Dit uddannelsesforløb veksler mellem skole og læreplads. Efter uddannelsen får du et svendebrev, som bevis for at du har færdiggjort din uddannelse.

  Eux er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, så du får to uddannelser i én.

  Når du er færdiguddannet har du både et svendebrev, men også en studenterhue, som giver dig masser af muligheder.

  Du kan enten gå direkte i arbejde inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

  Du kan altid skifte fra eux til eud, men ikke omvendt, da du på en eux-uddannelse har gymnasiale fag under grundforløb 1 og grundforløb 2.

 • +

  Hvad er en kvoteplads?

  Når en uddannelse har kvotepladser, betyder det, at uddannelsen er adgangsbegrænset. Og det skyldes, at der er flere elever, som søger uddannelsen, end der er plads til.

  Ønsker du at søge en uddannelse, som har kvotepladser, er der som oftest en særlig tilmeldingsprocedure. Det kan du læse mere om her.

 • +

  Er det svært at få job efter endt uddannelse og hvad med lønnen?

  Nogle brancher skriger på uddannet arbejdskraft, mens andre er mere mættede.

  Vi vil meget gerne besvare spørgsmål vedr. en konkret branche, når du ringer til os.

  Lønnen svinger også meget fra branche til branche.

  Hvis du vil have et gennemsnitligt overblik, kan du finde en generel lønstatistik på fagforeningernes hjemmesider eller i den overenskomst, der knytter sig til din valgte branche.

 • +

  Kan jeg tage en helt almindelig 10. klasse hos jer?

  Ja, og faktisk kan du vælge mellem 5 forskellige retninger
  Se mere her

 • +

  Hvilket grundforløb skal jeg starte på?

  GRUNDFORLØB 1
  Kommer du direkte fra folkeskolen, så er grundforløb 1 (GF1) for dig.

  Du kan dog selv vælge, om du vil starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, hvis det er mere end seks måneder siden at du afsluttede 9. klasse, og højst to år siden at du afsluttede 9. eller 10. klasse.

  På grundforløb 1 vælger du en fagretning, hvor du på 20 uger afprøver flere forskellige fag, så du kan finde det område, som du brænder for. Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, som du finder på alle fagretninger.

  På fagretningerne får du et overblik over vores uddannelser, så du i slutningen af grundforløb 1 er godt klædt på til at vælge uddannelse og ansøge om optagelse på grundforløb 2.

  GRUNDFORLØB 2
  Afsluttede du folkeskolen for over seks måneder siden, og ved du, hvilken uddannelse du ønsker, så er grundforløb 2 (GF2) for dig.

  Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet den uddannelse, du har valgt og giver dig færdigheder til at komme på hovedforløbet.

  Inden du afslutter grundforløbet, skal du finde en læreplads i en virksomhed eller være optaget i skolepraktik på skolens praktikcenter. Det er nemlig et krav for at komme videre til hovedforløbet på din ønskede uddannelse.

  For dig der er over 25 år
  Hvis du er fyldt 25 år og er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, får du i forbindelse med din opstart på uddannelsen en realkompetencevurdering.

  Realkompetencevurderingen kigger på din erhvervserfaring og afgør, hvor meget af uddannelsen du kan få merit for og derfor ikke behøver at tage.

  Hvis du har meget relevant erhvervserfaring inden for uddannelsesområdet, er det muligt at starte direkte på hovedforløbet. Men hvis du kun har lidt eller ingen relevant erhvervserfaring, skal du regne med at starte på grundforløb 2.

  Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du vedhæfter dokumentation for din relevante erhvervserfaring, da du vil blive indkaldt til et møde med en vejleder for at drøfte dine muligheder for merit, når du er blevet optaget.

 • +

  Hvornår starter næste hold?

  Eud og eux starter d. 9. & 16. august 2021 og d. 27. januar 2022

  10. klasse starter d. 11. august 2021.

  Gymnasier starter d. 9. august 2021.

  Nogle uddannelser har også yderligere skolestarter flere gange om året.

  Ring til os og hør mere på 33 88 03 00.

 • +

  Hvornår er der ansøgningsfrist?

  GRUNDFORLØB 1:
  Løbende tilmelding - dvs. ansøgningsfristen løber frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser. 


  TIL GRUNDFORLØB 2:

  Løbende tilmelding - dvs. ansøgningsfristen løber frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser. 

  Dog kan enkelte uddannelser have særlige ansøgningsfrister. Se mere under hver uddannelse.


  FRISTER TIL KVOTEUDDANNELSER

  1. november 2021 til opstart i jan. 2022
  1. maj. 2022 til opstart i aug. 2022

 • +

  Adgangskrav for at søge ind

  Når du skal begynde på en erhvervsuddannelse, skal du opfylde nogle generelle adgangskrav:

  Hvis du søger grundforløb 1, skal du:

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have minimum 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven 
  • være vurderet uddannelsesparat

  Læs mere her (hvis du kommer fra 9. klasse), eller her (hvis du kommer fra 10. klasse).

  Hvis du søger grundforløb 2, skal du:

  • have minimum 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)


  Opfylder du ikke adgangskravene?
  Så kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik, eller en samtale med en studievejleder med henblik på optagelse. Skriv til os på optagelsesproever@nextkbh.dk, hvis du behøver en optagelsesprøve.  

 • +

  Særlige adgangskrav

  Nogle af vores erhvervsuddannelser har et begrænset antal pladser (kaldet kvoteuddannelser), og derfor er der også særlige adgangskrav og særlige tilmeldingsprocedurer for at søge ind.

  Du skal som altid opfylde de generelle adgangskrav, som er 02 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik, men derudover skal du også skrive en motiveret ansøgning. 

  Klik dig ind på den uddannelse, du gerne vil starte på, og se mere.

 • +

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene

  Du må endelig ikke miste modet.

  Du har nemlig mulighed for at deltage i en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik samt en samtale. Til samtalen taler vi med dig om dine forventninger og motivation til at tage en erhvervsuddannelse.

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, bliver du kontaktet af os i din e-Boks. Herefter skal du blot informere os om, at du gerne vil deltage i en optagelsesprøve. Du modtager derefter et brev fra os i e-Boks med informationer om, hvornår og hvor prøven foregår.

  Læs mere om optagelsesprøve og prøveregler her

 • +

  Hvis du ikke har bestået optagelsesprøven

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, kan du tale med din vejleder om muligheden for at deltage på en sommerskole i ca. tre uger.

  Sommerskolen foregår i juli måned, og dernæst skal du til en ny optagelsesprøve i begyndelsen af august måned.

  Hvis du ikke lige har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du deltage i et forløb, der forbereder dig til en erhvervsuddannelse.

  Forløbet er tilrettelagt af erhvervsskoler sammen med VUC. Derefter kan du igen gå til en optagelsesprøve. 

  Bemærk: Du kan højst gå til optagelsesprøverne i dansk og matematik tre gange.

 • +

  Hvis du ikke kan finde en læreplads

  Skolepraktik er det professionelle alternativ for dig, som endnu ikke har en læreplads.

  Når du er i skolepraktik, fungerer NEXT Praktikcenter som din virksomhed/”mester”.

  Her bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til den uddannelse, du går på. Du møder på arbejde i Praktikcentret og har en arbejdsdag – helt ligesom i en almindelig virksomhed.

  Som udgangspunkt er skolepraktikken midlertidig, og mens du er i skolepraktik, skal du stadig være aktiv for at få en uddannelsesaftale (kontrakt) med en virksomhed om en læreplads.

  Læs mere om skolepraktik her

 • +

  Skal jeg have en læreplads inden jeg starter?

  På størstedelen af vores uddannelser kan du sagtens starte, selvom du endnu ikke har fundet en læreplads.

  Vi har få uddannelser med nul-kvote, som betyder, at du ikke kan starte på uddannelsen, uden at have fundet en læreplads og underskrevet en uddannelsesaftale (kontrakt med en virksomhed).

  Det er altid en fordel at have en læreplads, inden du starter på uddannelsen, da dette kan forkorte uddannelseslængden – men det er ikke en forudsætning.

 • +

  Får jeg løn, når jeg er i lære?

  Er du fyldt 18 år, er du berettiget til at modtage SU på grundforløbet/grundforløbene.

  Når du starter på dit hovedforløb, modtager du løn, som oftest er fra den virksomhed, du er i lære hos.

  Hvis du skal gå i skolepraktik, bliver du lønnet af skolen – her er lønnen dog lidt lavere end i en rigtig virksomhed.

 • +

  Hvordan ser min hverdag ud?

  En erhvervsuddannelse er et fuldtidsstudie.

  På grundforløb 1 og grundforløb 2 skal du afsætte alle hverdage fra kl. 08-16 til at gå i skole.

  På hovedforløbet veksler du mellem skole og læreplads.

  Arbejdsdagene i lærepladsperioden er afhængig af virksomheden, og alt efter branchen kan arbejdet være om dagen, natten eller i weekenden.

 • +

  Hvornår skal jeg i lære i en virksomhed?

  Det skal du, når du starter på dit hovedforløb. Det vil sige, når du afslutter grundforløb 2.

 • +

  Skal jeg selv finde en læreplads?

  Ja, du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at finde en læreplads. Når du starter på grundforløbet, får du undervisning, råd og vejledning i, hvordan du søger lærepladser.

  Du kan også besøge hjemmesiden www.praktikpladsen.dk, hvor du kan se opslåede stillinger og se alle de virksomheder, som er godkendte til at have elever.

 • +

  Kan man få merit, hvis man har en anden uddannelse?

  Det korte svar er ja. Hvis du starter på en erhvervsuddannelse og har relevant uddannelses- eller joberfaring, er der mulighed for, at du kan få merit. Men da det er en individuel vurdering, anbefaler vi, at du ringer til os på 3388 0300.

 • +

  Hvad er gennemsnitsalderen på en erhvervsuddannelse?

  Gennemsnitsalderen er meget forskellig fra uddannelse til uddannelse. Men på de fleste erhvervsuddannelser er mange i starten af 20’erne.

  Skal du starte på grundforløb 1, kommer de fleste dog direkte fra 9. eller 10. klasse.

 • +

  Kan jeg komme ud og rejse på min uddannelse?

  Ja, du kan komme på et læreplads- eller Erasmus+-ophold på din uddannelse.

  Du kan læse mere her.

 • +

  Er jeg for gammel til at tage en uddannelse?

  Nej, du kan starte på vores uddannelser uanset om du er 17 eller 55 år.

  Kommer du direkte fra 9. klasse skal du søge ind på grundforløb 1. Er det mere end to år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse, skal du søge ind på grundforløb 2. Befinder du dig i midten af dette spænd, kan du selv vælge.

 • +

  Jeg har tidligere været startet på en uddannelse. Kan jeg starte på en ny?

  Ja, det kan du. Du kan maks. starte på en erhvervsuddannelse tre gange. Der er dog få undtagelser, som du kan høre mere om, hvis du ringer til os på 3388 0300.

 • +

  Jeg har en studentereksamen – kan jeg godt tage en erhvervsuddannelse?

  Ja, det kan du sagtens. Faktisk har 20-25 % af alle elever på en erhvervsuddannelse en studentereksamen, når de starter.

  Med en studentereksamen har du nogle forskellige muligheder.

  Ring endelig til os på 3388 0300, så kan vi fortælle dig mere om dine muligheder.

kontakt os

har du spørgsmål, så giv os et kald på 33 88 03 00