Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

spørgsmål om praktik

spørgsmål om NEXT

praktik i udlandet

Grib muligheden

Som elev på NEXT tilbyder vi dig gode muligheder for en anderledes og lærerig hverdag.

Du kan både komme i et tre ugers praktik-eller undervisningsophold i Europa (Erasmus+ program) eller tage et længerevarende praktikophold i udlandet, når du er på dit hovedforløb – det vi også kalder PIU-ordningen.

Læs mere her om både Eramus+ som gælder for alle erhvervsuddannelser, eux-uddannelser og gymnasiale uddannelser.

Og om PIU, som er for dig, der tager en erhvervs-eller eux-uddannelse og veksler mellem skole-og praktikophold.

Elev på next

Tag på et 3 ugers ophold i udlandet

I gang med din erhvervsuddannelse?

Tag et længere praktikophold i udlandet

3 ugers praktik- og uddannelsesophold

Links

Gennem Erasmus+ programmet kan du komme til et europæisk land i 3 uger på dit uddannelsesforløb på enten en erhvervs- eller gymnasial uddannelse.

Opholdet kan både være et praktik- og undervisningsforløb, alt efter hvad du ønsker. Forløbet på ca. 3 uger indgår som en del af din uddannelse og vil derfor ikke få indflydelse på længden af din uddannelsesperiode.

NEXT søger hvert år tilskud til praktikophold for sine elever og har haft mere end 320 elever af sted til forskellige destinationer i Europa.

De eneste udgifter du har er til mad og lommepenge – resten, som udgifter til transport og indkvartering, står NEXT for.

For at komme af sted skal du som minimum kunne klare dig rimeligt på engelsk og have lyst til at kaste dig ud i en fremmed kultur.

Opholdet foregår oftest på en erhvervsuddannelses grundforløb 2 og har til formål at give dig indblik i, hvordan det er at arbejde i et andet land.

Som elev på de gymnasiale uddannelser hhx og htx kan du også komme på udlandsophold gennem Erasmus+ programmet.

Det kræver blot, at din skole finder opholdet relevant og vil godkende, at du er væk i nogle uger.

Som hhx-elev kan du måske have glæde af at gøre dig praktiske erfaringer med et andet sprog og kultur.

Og som htx-elev kan det måske være relevant at komme i praktik på fx et laboratorium i udlandet.

Gør noget anderledes

tag din praktik i udlandet

Længere praktikophold i udlandet

Links

PIU-ordningen er et dansk tilbud til elever på erhvervsuddannelser.

PIU står for ”Praktik i udlandet”, og ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet på dit hovedforløb kan blive godkendt som en del af din uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til dig eller din danske arbejdsgiver. 

Der er ikke nogen maksimal varighed, så du kan i princippet tage al praktik i dit uddannelsesforløb i udlandet. Dog kræver det, at arbejdsopgaverne i virksomheden er tilstrækkeligt relevante.

Vær dog opmærksom på, at du skal hjem og tage dine skoleophold og den afsluttende prøve i Danmark. Det mest normale er at være i udlandspraktik i ca. et år.

Du skal have løn under din praktikophold i udlandet - du må ikke arbejde gratis!

Er du udstationeret af en virksomhed, skal din danske arbejdsgiver sikre, at du får løn efter danske vilkår.

Er du udsendt af skolen, skal du aflønnes efter de vilkår, der gælder i landet, hvor du er i praktik.

Du kan få refunderet nogle af dine udgifter, når du skal i praktik i udlandet.

Hvis du har en praktikaftale med en virksomhed

Har du en uddannelsesaftale (kontrakt) med en dansk virksomhed, skal du aftale med virksomheden, om du kan tage en del af din praktik i udlandet.

Det vil i praksis foregå som en udstationering, hvor dit danske praktiksted laver en aftale med den udenlandske virksomhed.

Den danske virksomhed har stadig ansvaret for de forpligtelser, de har i kraft af uddannelsesaftalen.

Hvis du går i skolepraktik

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale (kontrakt med en virksomhed), er det skolen, der udsender dig og dermed også skolen, og i nogen tilfælde det faglige udvalg, der skal godkende din udlandspraktik

Når praktikpladsen er blevet godkendt, skal der laves en praktikaftale mellem dig, praktikpladsen og skolen. 

Vil du ud og rejse?

Der er mange muligheder for at komme ud og rejse på NEXT

Det er sjovt, anderledes, udfordrende og lærerigt.

Grib chancen og kom afsted!

Vil du vide mere?

Vi hjælper på vej

Det kan være lidt af en mundfuld at arrangere et praktikophold i udlandet. Men fortvivl ikke!

Vores internationale koordinator Honar Abdollahi kan hjælpe dig med at få styr på de formelle krav og mulighederne for tilskud mm.

Hun hjælper dig også, hvis du har lyst på at tage et kortere ophold i Europa.

Ring til Honar på 20 35 07 35 eller send en mail på hoab@nextkbh.dk